17thJune

17thJune

17thJune

 

April 06,2024

เเห่งเเรกในภาคอีสาน รพ.มหาราชฯ ประสบความสำเร็จ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ “พัลโมนารี” ผ่านสายสวน เสี่ยงน้อยกว่าผ่าตัดเปิดหน้าอก ฟื้นตัวเร็ว

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แถลงความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในการทำหัตถการสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ “พัลโมนารี” ผู้ป่วยหญิงวัย 22 ปี ได้เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน เผยมีความเสี่ยงน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดซ้ำ และผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วใน 1 – 2 วัน

วันนี้ (5 เมษายน 2567) ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการแถลงข่าว การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผศ.นพ.วรกานต์ พรหมพันธุ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์พินิจ แก้วสุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และ นายแพทย์ประภัสร์ อัศยเผ่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศ (ด้านโรคหัวใจและทารกแรกเกิด) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว

นายแพทย์ภูวเดชกล่าวว่า โรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ผู้ป่วยกว่าครึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขความผิดปกติ และมีโอกาสต้องผ่าตัดซ้ำเพราะความซับซ้อนของโรค ซึ่งการผ่าตัดในแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจและระบบอื่นๆ ได้ แต่การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวน (percutaneous pulmonary valve implantation, PPVI) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดซ้ำได้ และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาเพียง 1 - 2 วัน หลังสวนหัวใจ ถือเป็นการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก

นายแพทย์ประวีณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษามาโดยตลอด โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวน เมื่อปี 2566 ซึ่งการสวนหัวใจในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคณะแพทย์และพยาบาลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าร่วมทำหัตถการให้แก่ผู้ป่วยหญิงอายุ 22 ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เคยได้รับการผ่าตัดเมื่ออายุ 5 ปี ปัจจุบันมีปัญหาลิ้นหัวใจพัลโมนารีรั่วอย่างรุนแรง จึงต้องได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารี

“การสวนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวนให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจครั้งนี้ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วยหัวใจ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดต่อไป” นายแพทย์ประวีณกล่าว


174 2,377