17thJune

17thJune

17thJune

 

May 04,2024

วัดศาลาลอยโคราชวุ่น! ชาวบ้านจี้ตรวจผลประโยชน์ก่อนยกฐานะพระอารามหลวง


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 238 ปี วัดศาลาลอย ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา พระมงคลรัตนสุธี หรือเจ้าคุณสุข รองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสฯ เนื่องจากอาพาธ เป็นประธานการประชุมในระเบียบวาระ เนื่องด้วยวัดศาลาลอยสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครราชสีมา มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท้าวสุรนารี (ย่าโม) และเป็นสถานที่บรรจุอัฐิย่าโม ทางวัดเห็นความสำคัญได้ขอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่เมืองนครราชสีมาและสดุดีวีรกรรมของท้าวสุรนารี โดยมีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขณะกำลังชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบทางราชการ ภายนอกห้องประชุมได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 30 คน อ้างเป็นชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสียงไม่พอใจแสดงจุดยืน ไม่ขัดขวางการเป็นพระอารามหลวงแต่ขอตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายและเงินรับบริจาค พฤติการณ์ไม่เหมาะสมของพระมงคลรัตนสุธี รักษาการเจ้าอาวาสและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปิดบังซ้อนเร้นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล ได้เปลี่ยนกรรมการวัดโดยไม่ชอบ จากเดิมเป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่มาเป็นบุคคลภาย จากนั้นออกกฎมาตรการจัดระเบียบให้ตั้งแผงขายไปอยู่หลังเมรุและขึ้นค่าเช่ารายวัน สร้างความเดือดร้อน รายได้ลดลงมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง นครราชสีมา ได้กระจายกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีเสียงโห่ร้องไม่ต้องการพระมงคลรัตนสุธี บริหารวัด ซึ่งสร้างปมความขัดแย้ง ทำให้วัดศาลาลอยไม่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ขอให้ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินอย่างโปร่งใสและขอคำยืนยันเมื่อเป็นพระอารามหลวงแล้ว จะไม่ทุบเมรุและหอฉันรวมทั้งสามารถตั้งแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายนกขายปลาให้คนมาทำบุญได้เหมือนเดิม

พระมงคลรัตนสุธี กล่าวชี้แจงในที่ประชุมว่า เจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนและได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในเขตอภัยทาน อาตมาไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้าน ยืนยันความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่วนแผงขายลอตเตอรี่และขายสัตว์ต่างๆ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ขอความร่วมมือให้ขายนอกพื้นที่วัด เนื่องจากเป็นสิ่งอบายมุข แต่ทางวัดยินดีให้ดำเนินกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำทำบุญได้ ที่ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลยชุมชนแต่อย่างใด จากนั้นการประชุมได้ดำเนินการค่อนเครียด โดยมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบยกเป็นพระอารามหลวง


135 1,490