17thJune

17thJune

17thJune

 

May 04,2024

‘รพ.มหาราชฯ’เเห่งเเรกในอีสาน เปลี่ยนลิ้นหัวใจ“พัลโมนารี”ผ่านสายสวน ฟื้นตัวเร็วเสี่ยงน้อยกว่าผ่าตัดเปิดหน้าอก

 

ทีมแพทย์ ‘รพ.มหาราชนครราชสีมา’ ประสบความสำเร็จ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ “พัลโมนารี” ผ่านสายสวนผู้ป่วยหญิงวัย ๒๒ ปี ได้เป็นเเห่งเเรกในภาคอีสานความเสี่ยงน้อยกว่าผ่าตัด เปิดหน้าอก แถมคนไข้ฟื้นตัวเร็วใน ๑–๒ วัน

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ เป็นประธานการแถลงข่าว การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผศ.นพ.วรกานต์ พรหมพันธุ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์พินิจ แก้วสุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑ และนายแพทย์ประภัสร์ อัศยเผ่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศ (ด้านโรคหัวใจและทารกแรกเกิด) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว

นายแพทย์ภูวเดช กล่าวว่า โรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ผู้ป่วยกว่าครึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขความผิดปกติ และมีโอกาสต้องผ่าตัดซ้ำเพราะความซับซ้อนของโรค ซึ่งการผ่าตัดในแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจและระบบอื่นๆ ได้ แต่การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวน (percutaneous pulmonary valve implantation, PPVI) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดซ้ำได้ และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาเพียง ๑-๒ วัน หลังสวนหัวใจ ถือเป็นการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษามาโดยตลอด โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวน เมื่อปี ๒๕๖๖ ซึ่งการสวนหัวใจในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคณะแพทย์และพยาบาลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าร่วมทำหัตถการให้แก่ผู้ป่วยหญิงอายุ ๒๒ ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เคยได้รับการผ่าตัดเมื่ออายุ ๕ ปี ปัจจุบันมีปัญหาลิ้นหัวใจพัลโมนารีรั่วอย่างรุนแรง จึงต้องได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารี

“การสวนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีผ่านทางสายสวนให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจครั้งนี้ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วยหัวใจ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดต่อไป” นายแพทย์ประวีณ กล่าว


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๔ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน - วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗


117 506