17thJune

17thJune

17thJune

 

May 17,2024

ประปาโคราชผวา ! รง.แปรสภาพขนไก่ทำปลาตายกว่า 3 ตัน ในแม่น้ำมูล น้ำส่งกลิ่น เร่งกำจัดซาก ชป. เพิ่มอัตราระบายน้ำดีไล่น้ำเน่า

 

รายงานข่าวความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โรงงานแปรสภาพขนไก่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประกอบกิจการรับวัตถุดิบจากโรงชำแหละไก่สดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาย่อยด้วยกรดภายใต้ความดันสูง เพื่อแปรรูปเป็นอาหารขนไก่ป่น ได้ลักลอบปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียลงสู่แม่น้ำมูล ทำให้สภาพน้ำดิบช่วงเส้นทางน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ต.โชคชัย ต.ท่าอ่าง ต.ด่านเกวียน และ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย คุณภาพน้ำมีสีเขียวส่งกลิ่นเหม็น ปริมาณสารละลายสูงเกินมาตรฐานส่งผลให้ปลาเคล้า ปลาตะเพียน ปลาขาวและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ น้ำหนักรวมประมาณ 3 ตัน ลอยตายบนผิวน้ำเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยทางผู้บริหารโรงงานยอมรับเป็นต้นเหตุให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตายรวมทั้งยินยอมรับผิดชอบค่าชดเชยเยียวยาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตามที่เสนอข่าวมาเป็นลำดับ 

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค ที่สระพักน้ำดิบ บ้านใหม่หนองบอน หมู่ 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย ขนาดความจุ 820,000 ลบ.เมตร ซึ่งรับน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนลำมูลบนและเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มาผลิตน้ำประปาวันละ 3.5 แสน ลบ.เมตร แจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา จำนวนร่วม 2 แสนคน เจ้าหน้าที่สำนักประปา ทน.นครราชสีมา ได้เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำมูล มาตรวจวัดคุณภาพพร้อมงดสูบน้ำหน้าสระพักน้ำดิบชั่วคราวโดยใช้น้ำดิบที่ส่งมาตามท่อส่งน้ำแทนรวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ชลประทานให้เพิ่มอัตราการระบายน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้น้ำดิบไล่น้ำเสียในเจือจาง

 

นายประเสริฐ  ป้ำกระโทก แกนนำอนุรักษาลำน้ำมูล เปิดเผยว่า ช่วงเส้นทางน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียไม่ผ่านการบำบัดถือเป็นสาขาต้นน้ำมูล โดยเป็นน้ำดิบที่ระบายมาจากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ไหลผ่าน อ.โชคชัย และบรรจบกับลำตะคอง ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางน้ำกว่า 120 กม. มีการประปาท้องถิ่นหลาย 10 แห่ง การประปาภูมิภาคจอหอ รวมทั้งการประปา ทน.นครราชสีมา สูบน้ำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำจำนวนหลายแสนคน แม้นสารแอมโมเนียเจือจางแต่น้ำยังมีกลิ่นเหม็นจากซากปลาและสิ่งมีชีวิตได้สร้างปัญหาให้กับการใช้น้ำอุปโภค บริโภคเป็นวงกว้าง   

 

ในขณะเดียวกันนายธรรมธรรศ  ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย มอบหมายให้นายชยานนท์  สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองลงพื้นที่พร้อมนายประเวศ  สุดเฉลียว หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวชไพพร  ควบพิมาย ประมงอำเภอโชคชัย นายซ้าย  ผลกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.โชคชัย นายชรินทร์  เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ด่านเกวียนและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรสภาพขนไก่ กรณีข้อสั่งการตาม พ.ร.บ.โรงงาน ให้รื้อถอนท่อระบายน้ำลงแม่น้ำมูลและปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ

 

ทั้งนี้พบโรงงานได้ว่าจ้างรถแบคโฮและคนงาน ดำเนินการปิดกั้นขอบคันดินบ่อบำบัดน้ำเสียและรื้อถอนท่อที่ปล่อยน้ำ จึงไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานรวมทั้งบริเวณรั้วด้านนอกและจุดบ่อพักน้ำเสียได้รื้อถอนท่อ โดยปรับถมดิน จึงไม่พบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำมูลแต่อย่างใด รวมทั้งโรงงานอยู่ระหว่างเร่งจัดเก็บซากปลาในแม่น้ำมูลมากำจัดและประเมินการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด


31 200