17thJune

17thJune

17thJune

 

June 01,2024

ลือสะพัด‘พืชสวนโลก’ ถูกพรากจาก“อ.คง” คหบดีชี้‘อย่าใจแคบ’

 

หลังประเทศไทยได้สิทธิ์จัด “พืชสวนโลก” ที่โคราชในปี’๗๒ พื้นที่ “โคกหนองรังกา อ.คง” ล่าสุดมีกระแสข่าวสะพัดจะย้ายที่จัดงาน ‘อรุณ อัครปรีดี’ คหบดีใหญ่พ้อ ๘ อำเภอโซนเหนือไม่เคยมีงานใหญ่ ย้ำอย่าใจแคบ ‘ส.ส.ต๋อง’ ชี้คนหลายจังหวัดได้ประโยชน์ ด้าน ‘รมต.ประเสริฐ’ บอกยืนเฝ้าบ้านให้อยู่

ตามที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙” (Korat Expo 2029) ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓ ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 ซึ่งกำหนดจัดงานในพื้นที่โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นั้น

ต่อมา ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นายวิโรจน์ ทรงรัตนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานในการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี ๒๕๗๒ ซึ่งเป็นการจัดงานระดับโลก กรอบวงเงิน ๔,๒๐๐ ล้านบาทเศษ ในพื้นที่ ๖๗๒ ไร่ ที่อำเภอคง ช่วงระยะเวลาการจัดงานประมาณ ๑๑๐ วัน โดยเริ่มประมาณวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓ สำหรับแผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานหลักเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกับการอำนวยการ กำกับการติดตามผลการจัดงาน รวมทั้งการสื่อสารการมอบหมายงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการชำระเงินค่าธรรมเนียมก็เป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการพืชสวนโลก ภายหลังที่เราได้รับสิทธิ์มาหลังประกาศผล ๑ เดือน จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการันตี ประมาณ ๔ ล้านบาท ทราบว่าในส่วนนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว หลังจากนั้นอีก ๖ เดือนต่อมา จะต้องชำระ license fee (ค่าธรรมเนียม) อยู่ที่ประมาณ ๓๐ ล้านบาทเศษ และต่อมาภายใน ๓ เดือน จะมีการลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับผิดชอบจะเป็นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในปี ๒๕๖๗ ทางสมาคมพืชสวนโลก จะมีการติดตามผลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการติดตามความคืบหน้า คาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน และที่สำคัญก่อนการจัดงาน ๔ ปี จะมีการจัดทำรายงานและชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ จะอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้แล้ว ในกรอบวงเงินประมาณ ๔,๒๐๐ ล้านบาทเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน รายละเอียดแผนการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป

ลือสะพัดไม่จัดที่ อ.คง
ทั้งนี้ หลังจากได้รับสิทธิ์จัดงานพืชสวนโลกที่โคราช มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องว่า จะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปยังพื้นที่อื่น ส่งให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในกลุ่ม ๘ อำเภอในกลุ่มด่านนอก ประกอบด้วย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง ประทาย โนนแดง สีดา บัวลาย และอำเภอคง โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอรุณ อัครปรีดี ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เรื่องงานพืชสวนโลก ๒๐๒๙ ที่ประเทศไทยได้ยื่นสมัครและองค์กรพืชสวนโลกได้ให้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เทพาลัยอำเภอคง แต่คลื่นลมยังไม่หมด ยังมีกลุ่มคนที่พยายามจะขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ที่มีลูกสาว ๓๒ คน บางคนเรียกร้องว่า ควรเสริมแต่งจัดหาเครื่องประเทืองผิวเพื่อเสริมแต่งให้ลูกสาวคนสวยได้ออกหน้ารับแขกอวดความงามมากกว่าใครเพื่อความโดดเด่นของบ้าน ส่วนลูกสาวคนโตที่หมดงามแล้ว แต่งให้สวยยาก ควรจะเก็บไวัก้นครัวต่อไป ความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียม การทำให้ครอบครัวกลมเหลียวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เรื่องสำคัญ โอ้หนอความคิดของคน ความที่อยากดีอย่างเด่นคนเดียวมันน่าน้อยใจจริงๆ”

เตรียมรับ “พืชสวนโลก”
จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ มีการจัดเวทีผู้ที่มีส่วนร่วม ระดมความคิด ระดมพลัง ผู้นำ ผู้บริหารทุกภาคส่วน เสวนาเรื่อง “บัวใหญ่ได้อะไร? จากมหกรรมพืชสวนโลกโคกหนองรังกา” โดยมีนายอรุณ อัครปรีดี คหบดีชาวบัวใหญ่ เป็นประธาน ซึ่งมีนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีต ส.ส.โคราช, นายคำพันธ์ บุญยืด, นายสมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ และนายมารุต ชุ่มขุนทด ซีอีโอคลาสคาเฟ่ ร่วมด้วย

 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ “โคราชคนอีสาน” สัมภาษณ์นายอรุณ อัครปรีดี ซึ่งเปิดเผยว่า การจัดเวทีนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ แม้ชาวอ.คงจะรับรู้ค่อนข้างกว้างขวาง แต่ชาวบัวใหญ่บางส่วนยังไม่รู้ ส่วนเรื่องน้ำไม่มีปัญหาเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำชีกับแม่น้ำมูล พื้นที่จัดงานอยู่ห่างจากลำสะแทดแค่ ๕ กม. ห่างจากแม่น้ำชี ๓๐ กม.เท่านั้นเอง บัวใหญ่เคยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อน น้ำไม่ท่วม ดินดี แต่ต่อมามีการส่งเสริมให้ปลูกปอแล้วนำไปแช่น้ำ จากนั้นมีการถมคลอง กลายเป็นพื้นราบ ทำให้ขาดน้ำในเวลาต่อมา แต่ถ้ามีการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นหมด ถ้าย้อนไปเมื่อ ๖๐ ปีก่อนโคราชมีประชากร ๖ หมื่นคน เฉพาะด่านนอกอำเภอเดียว ๒ หมื่นคน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเดิมพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อขาดการพัฒนาจึงทำให้เกลือที่อยู่ชั้นใต้ดินระเหยขึ้น โคราชเป็นแอ่งเกลือ ถ้ามีความชื้นด้านบนความเค็มจะไม่ขึ้น ตอนนี้เราไม่คิดถึงเรื่องดินเค็ม แต่เราจะต้องทำให้งานจัดขึ้นที่นี่ โคราชมีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ หลายพันล้านบาท ไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่โซนเหนือเลย เมื่อมีพืชสวนโลกขึ้นก็เปรียบเป็นสะเก็ดดาวดวงใหญ่ที่ตกลงตรงนี้ จึงต้องเตรียมตัวให้ดี

คืนความเจริญสู่พื้นที่
“พืชสวนโลกจะมาจาก ๓๖ ประเทศ ดูจากเชียงใหม่ที่มีพืชสวนโลก โรงแรมเต็มหมด ซึ่งพื้นที่จัดงานที่โคราชคือโคกหนองรังกาอยู่ริมถนนใหญ่ จะได้ประโยชน์ทุกส่วน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาคนก่อน ก็บอกว่าจะคืนความได้เปรียบให้กับพื้นที่ตรงนี้บ้าง การสร้างอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งใช้เงินหลายพันล้านทั้งนั้น แต่พื้นที่ตรงนี้กลับถูกละเลย ซึ่งการเดินทางมาชมงานก็ไม่เป็นปัญหา ผมเชื่อว่ารถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วมาลงที่สถานีบัวใหญ่ซึ่งห่างจากพื้นที่จัดงานแค่ ๒๐ กว่ากม. รถไฟความเร็วสูงจะเสร็จก่อนอยู่แล้ว และถ้ารัฐบาลเห็นความสำคัญก็ต้องเร่งให้เสร็จ รวมทั้งมอเตอร์เวย์ก็จะมาลงที่บัวใหญ่ เมื่อรัฐบาลลงทุนกับพืชสวนโลกถึง ๔ พันกว่าล้านหากไม่พัฒนาในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็น่าเสียดาย ซึ่งชาวต่างชาติต้องเดินทางโดยรถไฟมาลงบัวใหญ่อยู่แล้ว เพราะรถไฟจากลาวก็เชื่อมเข้ามาทางหนองคายด้วย การพัฒนาต่างๆ อยู่ที่การวางแผน เวลาอีก ๕ ปียังถือว่าเหลือเฟือ” นายอรุณ กล่าว

 

นายอรุณ อัครปรีดี คหบดีอำเภอบัวใหญ่

 

ถ้าย้ายก็เท่ากับล้มงาน
เมื่อสอบถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะย้ายสถานที่จัดงาน นายอรุณกล่าวว่า สมาคมพืชสวนโลกอนุมัติมาแล้ว และมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้หลายรอบแล้ว ถ้าจะย้ายก็เท่ากับว่าจะล้มเลิกการจัดงาน ซึ่งลงมติเลือกพื้นที่ในตำบลเทพาลัยแล้ว ถ้ามีการขัดขวางก็เท่ากับว่าต้องการล้มงาน ถือเป็นความเห็นแก่ตัวของคนที่อยู่ดีมีสุขแล้ว ไปทำลายความเหลื่อมล้ำ ใจแคบ เรื่องนี้ก็ได้ยินข่าวมาบ้าง ถ้าไม่จัดที่นี่ก็คือต้องการล้มงาน ไม่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หากในอนาคตจะไปขอใหม่คงไม่ได้แล้ว การเลือกพื้นที่จัดงานบริเวณนี้ตามแนวคิดของผู้ว่าฯ วิเชียรคือต้องการลดความเหลื่อมล้ำที่ถูกละเลยมานาน การดิ้นรนเพื่อที่จะตั้งเป็นจังหวัดของ ๘ อำเภอเมื่อนำโครงการพืชสวนโลกมาจัดที่นี่ก็เพื่อลดกระแส ซึ่งถ้ามีงานพืชสวนโลกและสร้างความเจริญให้เราก็ไม่คิดจะหนีจากโคราช คือไม่คิดตั้งจังหวัดใหม่ ที่ผ่านมาโซนเหนือไม่มีโครงการใหญ่มาลงในพื้นที่ เป็นความน้อยใจของคน ๘ อำเภอ เรื่องดินเค็มเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยขอแค่มีน้ำ ซึ่งมีทั้งลำสะแทด น้ำชี และแม่น้ำมูลห่างแค่ ๑๐ กม. สามารถเชื่อมโยงกันได้ ขอแค่มีงบมาพัฒนาเท่านั้น

“ต้องการให้ภาครัฐเร่งเรื่องรถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์โคราช-ขอนแก่น-หนองคาย เร่งให้ทันงานพืชสวนโลก เพื่อเป็นตัวเสริมที่จะให้คนเข้ามามีความสะดวก ถ้ารถไฟความเร็วสูงจากจีนไปสิงคโปร์สร้างได้ทันจะทำให้คนที่มาเที่ยวมีความสะดวก โดยการลงที่สถานีบัวใหญ่ ขอให้เห็นใจ ๘ อำเภอที่ถูกละเลยมานาน จนกระทั่งคนต้องอพยพหนี คนอพยพไปบุกเบิกที่ปากช่องป่าดงพญาเย็นพลิกเป็นที่ทำกินคนบัวใหญ่ก็ไหลไปตรงนั้นมาก ทำให้ประชากรลดลง ถ้าเป็น อบจ.อีกแห่งหนึ่งก็จะได้งบพัฒนาอีกเป็นพันล้าน ซึ่งประชากรทั้ง ๘ อำเภอในปัจจุบันมีประมาณ ๔ แสนกว่าคน ถือเป็น ๑ ใน ๘ ของโคราช” นายอรุณ กล่าว

 

ตอนนี้ยังอยู่ที่ อ.คง
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมด้วย เช่น นายโกศล ปัทมะ, น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข, นายอาทิตย์  หวังศุภกิจโกศล และนายพรเทพ ศิริโรจนกุล ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทางโคราชต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่า จัดงานพืชสวนโลกที่โคราชแน่ๆ เพราะขณะนี้ยังเกิดความสงสัยกัน ซึ่งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ตอบว่า “ยังอยู่ที่โคราช ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือเวียนขอความเห็นกระทรวงอื่นๆ ในส่วนของดีอี ตนเซ็นไปแล้วว่า เห็นด้วยในการดำเนินการที่นครราชสีมา และกระทรวงวัฒนธรรมก็เห็นด้วย ตนดูหนังสือกระทรวงเกษตรฯ เห็นว่ามาทางโคราชอยู่แล้ว ตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าที่โคราช ไม่ไปไหน ส่วนอำเภอ ส.ส.มองอย่างไร ที่ อ.คง ประเด็นปัญหาคือว่า หลังจากงานจบหมดแล้วจะรักษาอย่างไรไม่ให้ร้าง พวกเราต้องช่วยกัน ใครดูแลต่อ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่พอลงทุน ๔ พันล้านแล้ว งานจบก็ทิ้งไปเฉยๆ เราต้องได้ผลกระทบต่อไป”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี

ได้ประโยชน์หลายจังหวัด
นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.ส.เขต ๑๖ กล่าวว่า ตนเคยพูดไปว่า โซนอำเภอทางเหนือไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเลย ถ้าเราได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาก็จะสร้างประโยชน์ ทั้งเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้าน และหลายๆ เรื่อง ส่วนเรื่องการคมนาคมปี ๗๒ จะมีสนามบิน ๓ แห่งที่จะรองรับพี่น้องที่จะมาเที่ยว ทั้งจากขอนแก่น บุรีรัมย์ รวมทั้งสนามบินโคราช ซึ่งตนมองว่าจังหวัดเราจะได้รับประโยชน์ และในปี ๗๒ คิดว่ารถไฟทางคู่และความเร็วสูงก็น่าจะเสร็จแล้ว มอเตอร์เวย์เฟส ๒ ก็อยู่ห่างจากจุดจัดงานไม่ถึง ๕ กม. การคมนาคมค่อนข้างสะดวก รวมทั้งจากตัวจังหวัดไปก็ไม่ได้ไกลมาก ประมาณ ๔๕-๕๐ นาที สถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองอย่างพิมาย ก็จะได้อานิสงส์ไปด้วย งานนี้จะทำให้หลายจังหวัดได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะโคราช ทั้งขอนแก่น บุรีรัมย์ ซึ่งผมมีโอกาสลงพื้นที่ของภริยา (น.ส.ปิยะนุช) แถวอำเภอประทาย พี่น้องแถวนั้นก็ตื่นเต้น รองานนี้”

นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.ส.เขต ๑๖

นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดฯ กล่าวว่า หอการค้าฯ ได้ประสานกับภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เช่น ซีพี เซ็นทรัล หอการค้าไทย ในการที่จะมาดูแลอย่างไรต่อหลังจากจบงาน เราทำงานควบคู่ไปด้วย เพราะเป็นห่วงเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่ง AIPH ก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีการพัฒนาพื้นที่ต่อ เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เราจึงต้องเตรียมแผนไว้รองรับ

ยืนยันเฝ้าบ้านให้
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่า “งานนี้ถ้าเกิดขึ้นในโคราชและมีประโยชน์ในอนาคตจะยั่งยืน ตนไปสิงคโปร์เมื่อต้นปี เขาทำสวน สร้างขึ้นมาใหม่ ใหญ่มาก ติดแอร์ พื้นที่หลายหมื่นตารางเมตร เดินเข้าไปสบาย เย็น อาจจะต้องไปดูว่าทำอย่างไรจะยั่งยืน แต่ถ้าถามเรื่องสถานที่จัดงานตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหน ยังจัดที่โคราช ผมยืนยันเฝ้าบ้านให้อยู่”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวรายงานว่า ในส่วนของการใช้พื้นที่ ทางกรมป่าไม้ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมประมาณแสนกว่าบาท จึงใช้งบพัฒนาจังหวัดไปชำระแล้ว ซึ่งนายประเสริฐฯ แจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า “กระทรวงเกษตรฯ จะนำงบประมาณเข้าครม. ในการออกแบบ ๔๐ ล้าน เป็นการออกแบบงานนี้ในพื้นที่อำเภอคง ไม่ใช่ที่อื่น และกำลังของบกลาง”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๕ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม - วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗


48 4,190