19thJune

19thJune

19thJune

 

October 04,2018

๑๘ ปีเดอะมอลล์บ้านของโคราช คอนเสิร์ตการกุศล‘มอส-ทาทา’ สมทบศูนย์อุบัติเหตุรพ.มหาราช

         ครบรอบ ๑๘ ปี เดอะมอลล์โคราช ‘บ้านของคนโคราช’ ส่งต่อความรัก สร้างความสุข เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลขาแดนซ์ยุค 90’s “มอส-ทาทา” วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชฯ 

         เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ พ.ต.อ.สุจินต์ นิจพานิชย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมแถลงข่าว “เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช ส่งต่อความรัก สร้างความสุข” ระดมทุนให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมส่งต่อชาวโคราช ฉลองครบรอบ ๑๘ ปี เดอะมอลล์ โคราช จัดคอนเสิร์ตการกุศลกับศิลปินวัยรุ่นยุค 90’s “มอส” ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และ “อมิตา               ทาทา ยัง” ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่สำคัญของภาคอีสาน

         นางสาวดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ กล่าวว่า “โครงการ เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช ส่งต่อความรัก สร้างความสุข เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), จังหวัดนครราชสีมา, กองทัพภาคที่ ๒, ตำรวจภูธรภาค ๓ และสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เดอะมอลล์ โคราช นับเป็นศูนย์การค้าที่อยู่เคียงข้างชาวโคราชมานานกว่า ๑๘ ปี มีความรักความผูกพันเสมือนเป็นคนในครอบครัว แด่พี่น้องชาวโคราชมาโดยตลอด จึงอยากส่งต่อความรัก สร้างความสุข ผ่านการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งได้ศิลปินวัยรุ่นยุค 90’s “มอส” ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และ “อมิตา ทาทา ยัง” เจ้าของเพลงฮิตมากมาย มาร่วมสร้างความสุขแก่พี่น้องชาวโคราช

         นอกจากนี้ สมาชิก M Card ยังสามารถนำคะแนนสะสม M Point ร่วมสมทบทุนบริจาคผ่าน M Card แอปพลิเคชัน หรือ เคาน์เตอร์ รีเดมชั่น ในห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่เดอะมอลล์โคราช (800 M Point = ๑๐๐ บาท) ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ที่เดอะมอลล์โคราช

         นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากมายจากหลากหลายจังหวัดในภาคอีสาน ปริมาณผู้มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าจะมีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ โดยเพิ่มจำนวนห้องตรวจโรคและเตียงรับ ผู้ป่วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกต่อการใช้บริการ เราจึงมีการระดมทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระ เกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการกระจายศักยภาพการรักษาสู่ระดับภูมิภาคครั้งสำคัญ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ลดความแออัดของผู้มารับบริการด้านการรักษาพยาบาล เพิ่มความรวดเร็วในการรักษาหรือผ่าตัดฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทันเวลา เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของประชาชนในระดับภูมิภาค จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินดังกล่าว เพื่อรองรับผู้ที่จะมาใช้บริการ รวมทั้งยังต้องการทุนทรัพย์อีกมากมายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ “เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช ส่งต่อความรัก สร้างความสุข” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ ผู้มีจิตเป็นกุศล โดยส่งต่อความรักสร้างความสุข พร้อมร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่เดอะมอลล์ โคราช หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : The Mall Korat  

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๘ วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


812 1,423