19thJune

19thJune

19thJune

 

May 11,2019

‘แฮปปี้แอร์’ยังไม่ลดละ นัดประชุมนักธุรกิจโคราชอีก อ้าง‘มาเลเซียแอร์ไลน์’ร่วมบิน

        แฮปปี้แอร์เข้าหารือภาคเอกชนในโคราช ถึงความเป็นไปได้ในการมีสายการบินในโคราช เผยมาเลเซียแอร์ไลน์อยากร่วมบิน ลั่นต้องการตั้งสายการบินใหม่ที่สามารถตรวจสอบได้ ยืนยันไม่ถูกยึดไลเซนส์ ด้าน “เสี่ยสู คิงส์ยนต์” เสนอจัดประชุมร่วมกับภาครัฐ และหอการค้ากลุ่มนครชัยบุรินทร์ ชี้สายการบินใหม่ต้องแบ่งหุ้นเท่าเทียม

 

        ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของสายการบินแฮปปี้แอร์ที่มีการเชิญบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางการบินในโคราช โดยมีนายสกล ธีระพงษ์ธนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด เป็นผู้ประสานงาน โดยในครั้งแรกมีการประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ถนนอัษฎางค์ อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งมีนายหัสดินสุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมด้วย ในขณะที่ผู้บริหารสายการบินมีนายเสนาะ สนธิพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิล เลอร์ส จํากัด เข้าร่วมนั้น 

        สำหรับข้อเสนอในที่ประชุมหารือครั้งที่ ๑ สายการบินแฮปปี้แอร์ได้เสนอนำเครื่องรุ่น B737-800 จำนวน ๑๔๐ ที่นั่งมาบิน โดยสายการบินแฮปปี้แอร์ จะไม่ทำการบินแบบ Low-Cost และไม่จำหน่ายตั๋วเอง แต่จะให้บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมานำไปจำหน่ายทั้งหมด โดยจะต้องบินไม่ต่ำกว่า ๓ ไฟลต์ต่อสัปดาห์ หรือ ๒๔๐ ชม. ต่อเดือน สำหรับ Slot (เวลาที่จะทำการบิน) การออกบินจากนครราชสีมาสามารถบินได้ทุกเวลา เนื่องจากเป็นเพียงสายการบินเดียว แต่สำหรับสนามบินปลายทางที่จะเดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องรอ Slot สำหรับเส้นทางการบินที่ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์เสนอมา ได้แก่ นครราชสีมา–เชียงใหม่, นครราชสีมา–อู่ตะเภา, นครราชสีมา–กระบี่, นครราชสีมา-เบตง (เพื่อไปต่อมาเลเซีย) และนครราชสีมา-ดานัง ซึ่งเส้นทางเหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ และการหารือในครั้งที่ ๑ ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ซึ่ง “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

        จากนั้น ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสกล ธีระพงษ์ธนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด ในฐานะผู้ประสานงาน ได้ทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, บริษัทนำเที่ยว, สมาคม, ชมรม รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจการบินในจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการประชุมในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

        ล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล นายเสนาะ สนธิพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิล เลอร์ส จํากัด หรือสายการบิน แฮปปี้แอร์ ได้จัดให้มีการประชุมหารือถึงทิศทางความเป็นไปได้ ในการเปิดธุรกิจการบินในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ โดยมี นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ หรือเสี่ยสู ประธานกรรมการกลุ่มคิงส์ยนต์ พร้อมนายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมท่องเที่ยวโคราช และบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา โดยครั้งนี้มีผู้มาร่วมประชุมไม่มากนัก จึงทำให้การประชุมเป็นเพียงการพูดคุยและชี้แจงให้ตัวแทนภาคเอกชนที่ไม่ได้เข้ารับฟังในครั้งที่แล้วทราบ พร้อมกับหารือแนวทางการประชุมในครั้งต่อๆ ไป

        นายเสนาะ สนธิพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน แฮปปี้แอร์ กล่าวว่า “เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ในเรื่องของการเช่าเครื่องเขามาบิน และเขาสนใจที่จะมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งทางนั้นก็มีความพร้อม ๑๐๐% ที่ต้องการบินในประเทศไทย แต่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ จะต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทยเท่านั้น ทำให้ผมต้องมาหารือกับทุกท่าน เพื่อเราจะได้เปิดสายการบินใหม่ของคนโคราช โดยใช้เครื่องจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ซึ่งขณะนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ยังไม่ทราบว่า เรามีความต้องการให้เกิดสายการบินในโคราช เมื่อเราคุยกันจนพร้อมแล้ว ผมก็จะเชิญทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์มาประชุมด้วย เพื่อจะได้มีความมั่นใจในจังหวัดนครราชสีมาด้วย ซึ่งบริษัทที่ผมจะตั้งขึ้นมาใหม่นั้น จะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้”

        เมื่อ “โคราชคนอีสาน” ถามว่า “บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิล เลอร์ส จํากัด หรือสายการบิน แฮปปี้แอร์ เคยมีข่าวเรื่องการถูกยึดไลเซนส์ จะส่งผลต่อความมั่นใจของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ และการตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอไลเซนส์หรือไม่” ซึ่งนายเสนาะ สนธิพันธ์ เผยว่า “เราไม่ได้ถูกยึดไลเซนส์จริง อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้น ที่มีข่าวออกมาแบบนี้ก็เพราะว่า ขณะนั้นมีสายการบินเกิดใหม่เยอะ ซึ่งในประเทศไทยมีกว่า ๔๐ สายการบิน แต่ที่บินจริงๆ มีประมาณ ๑๐ บริษัทเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็เป็นนอมินี โดยเรื่องนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ขอให้มั่นใจได้” 

        นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มคิงส์ยนต์ แสดงความคิดเห็นว่า “จากการรับฟังข้อเสนอนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องหาคนมาขึ้นเครื่อง ทางสายการบินก็ต้องหาลูกค้ามาสนับสนุน เพื่อช่วยแบ่งเบาจากบริษัทนำเที่ยว โดยใน ๑๐๐% บริษัทนำเที่ยวอาจจะต้องแบกรับไว้ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ แล้ว โดยเครื่องบินที่จะนำมาบินก็ถือว่ามีสภาพดีมาก เป็นเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ หากในการประชุมครั้งหน้า ก็อยากจะให้เชิญฝ่ายข้าราชการฝ่ายจังหวัดมารับทราบร่วมกัน โดยคุณเสนาะก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการนำเสนอว่า จะมีเที่ยวบินอะไรบ้าง มีเวลาบินอย่างไร และข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เมื่อเราพูดคุยกันจนตกผลึกแล้ว ก็สามารถเชิญทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และหอการค้าในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มารับฟังด้วย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนเรื่องการตั้งบริษัทสายการบินใหม่ หากคุณเสนาะต้องการเปิดให้มีการตรวจสอบได้ ก็ต้องเปิดบริษัทเป็นรูปแบบการถือหุ้นร่วมกัน และแบ่งหุ้นเท่าเทียม อาจจะให้ทางมาเลเซียแอร์ไลน์ ๔๐% ผู้สนใจในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๔๐% และคุณเสนาะ ๒๐% แบบนี้ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหา”

        ทั้งนี้ ในการประชุมหารือถึงทิศทางความเป็นไปได้ ในการเปิดธุรกิจการบินในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ยังไม่มีข้อสรุปเช่นเดียวกันกับการประชุมครั้งแรก เนื่องจากครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนน้อย ซึ่งในที่ประชุมลงความเห็นว่า จะต้องมีการประชุมย่อย และจะมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวแทนสมาคมท่องเที่ยว กลุ่มบริษัทนำเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมด้วย โดยกำหนดการประชุมครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

        บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิล เลอร์ส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ด้วยทุนจดทะเบียน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบธุรกิจให้บริการการบินสำหรับการขนส่งคนโดยสารและสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘/๖๓ ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีนายเสนาะ สนธิพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท

        อนึ่ง บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิล เลอร์ส จำกัด หรือสายการบินแฮปปี้แอร์ ซึ่งเป็นสายการบินที่เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนในจังหวัดภูเก็ต มาดำเนินการเปิดบริการสายการบินพาณิชย์ในเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-เชียงใหม่ โดยเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีพิธีเปิดตัวเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีนายสกล สนธิพันธ์ ประธานบริษัท แฮปปี้แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด และนายพัชรพล สนธิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทฯ ร่วมต้อนรับ สำหรับตารางการบินของแฮปปี้แอร์กำหนดตารางการบินตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เที่ยวบินโคราช-สุวรรณภูมิ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ ออกจากโคราชเวลา ๐๗.๓๐ น. ถึงสุวรรณภูมิเวลา ๐๘.๑๐ น. และออกจากสุวรรณภูมิเวลา ๑๘.๔๐ น. ถึงโคราชเวลา ๑๙.๒๐ น. ส่วนเที่ยวบินโคราช-เชียงใหม่เริ่มบินตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดีและวันเสาร์ โดยออกจากโคราชเวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงเชียงใหม่ ๑๖.๑๐ น. และออกจากเชียงใหม่เวลา ๑๖.๔๐ น. ถึงโคราชเวลา ๑๘.๓๐ น. ค่าโดยสารราคา ๒,๙๐๐ บาท/เที่ยว สำหรับเส้นทางบินโคราช-ภูเก็ตจะบินทุกวันพุธ ศุกร์และอาทิตย์ โดยออกจากโคราชเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงภูเก็ตเวลา ๑๐.๑๕ น. และออกจากภูเก็ตเวลา ๑๐.๕๐ น. ถึงโคราชเวลา ๑๓.๐๕ น. ราคา ๓,๗๐๐ บาท/เที่ยว ในขณะที่เส้นทางบินโคราช-หัวหิน กำหนดบินทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ โดยออกจากโคราชเวลา ๑๐.๓๐ น.ถึงหัวหินเวลา ๑๑.๕๐ น. และออกจากหัวหินเวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงโคราชเวลา ๑๓.๕๐ น. ค่าโดยสาร ๑,๗๐๐ บาท/เที่ยว แต่สายการบินแฮปปี้แอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จ และยุติการบินในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ - วันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


832 1,446