26thMay

26thMay

26thMay

 

May 27,2019

อบจ.ปล่อยปฏิกูลลงน้ำ? ‘คูเมืองโคราช’เน่าสนิท

            น้ำคูเมืองหลังที่ทำการอบจ.โคราชเน่า  ส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่ว เทศบาลฯ บุกแก้ไขกลางดึก พบปล่อยน้ำเสียจากส้วมลงในน้ำ อบจ.ยอมรับปล่อยน้ำจริง แต่ไม่ได้มาจากส้วม ด้านพ่อเมืองตัดพ้อ สั่งแก้ไขก่อนหน้านี้แล้ว แต่มาลงมือทำ หลังจากเป็นข่าวดังไปทั่ว

            ตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก ‘ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา’ รายงานว่า วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราช สีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ส่วนช่างสุขา เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่นำรถดูดเลน ดูดส่าหร่ายที่ตายแลัวบริเวณผิวน้ำ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียลงคูเมือง ส่งผลทำให้เกิดน้ำเสีย ทางเทศบาลได้ดำเนินการสูบน้ำเข้ามาใหม่ เข้ามาในคูเมือง และฉีดจุลินทรีย์ EM เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ณ บริเวณคูเมือง หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา)

            จากนั้นวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ช่างสุขาภิบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคูเมืองด้านทิศใต้ บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา มีปัญหาเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบทั้งภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดนครราชสีมา และบ้านพักของหัวหน้าส่วนราชการ พบพืชสีเขียวลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบคุณสมบัติกายภาพของน้ำโดยใช้เครื่องวัดบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำมีค่า ๗.๔๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบริเวณรอบๆ คูเมือง มีท่อน้ำทิ้งของหน่วยงานแห่งหนึ่งถูกต่อออกมาจากห้องน้ำ จึงโบกปูนซีเมนต์อุดปิดรูไว้ และช่างสุขาภิบาลได้ฉีดน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอีเอ็มช่วยระงับกลิ่นเหม็น และให้จุลินทรีย์ช่วยปรับสมดุลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อท่อเพื่อสูบน้ำเสียออกจากคูเมืองบางส่วน พร้อมเติมน้ำดีลงไปเพิ่มให้น้ำเสียเจือจางลง

            ต่อมาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. “โคราชคนอีสาน” ได้ติดต่อสอบถามไปยังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราช สีมา ถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาของน้ำในคูเมือง

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ในช่วงที่ผ่านมาผมก็สังเกตเห็นแล้วว่า น้ำในคูเมืองบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพน้ำเป็นสีเขียว จึงได้สั่งการให้เทศบาลฯ เร่งรีบจ่ายน้ำเข้ามาในคูน้ำแห่งนั้น เพื่อจะได้ให้น้ำใหม่เข้ามาเจือจางน้ำที่เน่าเสีย เรื่องนี้ผมติดตามมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดจากการพูดคุยกับรองบุญเหลือ (นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์) พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูเมืองนั้น จึงได้ให้ช่างทาปูนปิดปากท่อไว้ และเปลี่ยนเส้นทางน้ำเสียให้ไหลไปลงที่บ่อบำบัดน้ำเสียที่ตำบลหัวทะเล และจะสูบน้ำใหม่เข้ามา ซึ่งผมก็บอกไปว่า ทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรก ทำไมต้องเสียเวลาสูบน้ำจากลำตะคอง”

            “โดยก่อนหน้านี้ ที่เห็นว่าน้ำมีสภาพสีเขียว เขาก็บอกว่า ระบบจะต้องปล่อยน้ำจากหน้าย่าโมให้ไหลมาลงที่บ่อนี้ ผมก็ติดตามและดีใจว่าน้ำเริ่มไหลมาแล้ว แต่สุดท้ายก็ลงไม่ถึงบ่อนี้ และเมื่อวันก่อนผมเห็นเขากำลังลงท่อที่บริเวณ อบจ. จากการสอบถามว่า เขาทำอะไรกัน เขาก็ตอบว่า กำลังปล่อยน้ำจากฝั่งโน้นลงมา ผมก็ดีใจว่าน้ำไหลมาถึงแล้ว แต่ปรากฏว่า ความจริงเพิ่งมาลงมือทำกันหลังมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวออกไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

            นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า “สาเหตุที่ทำให้น้ำในคูเมืองบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพเน่าเสีย เกิดจากน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากห้องน้ำของสำนักงานที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น เทศบาลฯ จึงได้ขอทาปูนปิดปากท่อเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงคูเมืองอีก ซึ่งคูเมืองที่เกิดน้ำเน่าเสียนั้นมีเพียงแค่คูเดียวเท่านั้น ส่วนคูเมืองอื่นๆ สภาพน้ำยังปกติดี” 

            “ในการแก้ปัญหาเบื้องต้น ก็ได้สูบน้ำเสียทิ้งหมดแล้ว เพราะน้ำที่ไหลลงคูเมืองนั้นเกิดจากสิ่งปฏิกูลจากห้องส้วม จึงจำเป็นต้องสูบน้ำทิ้งทั้งหมด โดยใช้เวลาประมาณ ๓ วัน หลังจากนั้น จะทำการฆ่าเชื้อโรค โดยการใช้สารฆ่าเชื้อโรคคลอรีน ราดลงไปในคูเมืองนั้น จากนั้นก็จะสูบน้ำจากลำตะคองลงมา โดยใช้เวลาประมาณ ๔-๕ วัน สำหรับน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงคูเมือง เทศบาลฯ ก็ได้ขอร้องให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นอย่าปล่อยน้ำเสียลงคูเมือง ให้ไปปล่อยลงที่ท่อระบายน้ำของเทศบาลฯ แทน” รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าว

            ล่าสุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ “โคราชคนอีสาน” ได้สอบถามไปยังนายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถึงกรณีมีการบ่อยน้ำเสียออกจากสุขาของหน่วยงานราชการในบริเวณนั้น ซึ่งเปิดเผยว่า “ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในคูเมืองด้านทิศใต้บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปัญหาหลักอยู่ที่ปริมาณน้ำในคูเมืองมีจำนวนน้อย และน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่มีการถ่ายเทไปมา และสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนจัดอุณหภูมิสูงถึง ๔๐ องศา น้ำไม่มีออกซิเจน เมื่อมีเศษใบไม้ หรือซากสัตว์ที่ตายทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ ส่วนหน่วยงานราชการทั้ง อบจ.นครราชสีมา และศาลจังหวัดนครราชสีมา มีการระบายน้ำไปตามทิศทางของท่อระบายน้ำจริง แต่ไม่ใช่น้ำจากสุขาแน่นอน 

            “ขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา กำลังจะดำเนินการทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่วนการแก้ไขเทศบาลนครนครราชสีมา ประสานงานมาแล้วให้ทาง อบจ.ช่วยนำรถสูบน้ำไปเร่งระบายน้ำเสียออกจากคูเมือง ในช่วงนี้คงต้องรอให้ฝนตกลงมาบ่อยๆ เพื่อเพิ่มระดับน้ำ ปรับสภาพน้ำ และเติมจุลินทรีย์ หรือ EM หรืออาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องปั่นน้ำ น้ำพุง เพื่อตีอากาศเพิ่มออกซิเจนในน้ำ” นายธีระชัย เทพนอก กล่าวย้ำ


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๖-วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒


841 1,425