25thMay

25thMay

25thMay

 

July 06,2019

ค้านพรบ.ขนส่งฉบับใหม่ จีพีเอสสร้างภาระรถโดยสาร

            รถโดยสารรวมตัวค้าน พ.ร.บ.ขนส่งฉบับใหม่ กำหนดให้ติดตั้ง GPS บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อตรวจจับความเร็ว เชื่อหวังเงินค่าปรับ แต่สร้างภาระให้คนขับและผู้ประกอบการอย่างมาก

            เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี นายพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และนักกฎหมายของสมาคมประชุมหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์ขนส่งและรถยนต์โดยสาร ๓ จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อทำความเข้าใจกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมีสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ทำหน้าที่ควบคุมรถ (โชเฟอร์) และผู้ประกอบการรถยนต์ขนส่งและรถยนต์โดยสาร

            นายพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกที่เชื่อมต่อกับระบบ GPS ของรถยนต์ผู้ประกอบการทุกคัน สามารถออกใบสั่งแก่ผู้ทำหน้าที่ขับขี่ เมื่อมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระในทันที อาจถูกเพิ่มค่าปรับเพิ่มขึ้นไปได้ถึง ๕,๐๐๐ บาท จึงสร้างภาระให้กับผู้ควบคุมรถและผู้ประกอบการรถยนต์ขนส่งและรถยนต์โดยสารเป็นอย่างมาก เนื่องจากในทางปฏิบัติ ทำให้ผู้ทำหน้าที่ขับขี่เสียสมาธิในการควบคุมรถ ต้องคอยดูเข็มวัดความเร็วหน้าปัดรถอยู่ตลอดเวลา เพราะกลัวจะต้องเสียค่าปรับ

            “อย่างไรก็ตาม หากได้ผู้ประกอบการที่ใจกว้างช่วยออกค่าปรับให้เป็นบางครั้ง ผู้ขับขี่ก็พอเหลือรายได้ใช้เลี้ยงครอบครัว แต่หากต้องจ่ายเองทุกครั้งที่ถูกปรับ ผู้ขับขี่ก็แทบไม่มีเงินใช้เลี้ยงครอบครัว ทำให้ทุกวันนี้ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วรถไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ การขับขี่ก็ต้องดูจากสภาพแวดล้อมของถนน สภาพการจราจรในแต่ละช่วง และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมทั้งชีวิตของผู้ขับขี่เองอยู่แล้วด้วย”

            ปัจจุบันมีการตั้งด่านตรวจจับความเร็วตามท้องถนนทั้งของเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร และกล้องตรวจจับการใช้ความเร็วตามถนนทุกสายอยู่แล้ว จึงไม่ควรใช้วิธีตรวจจับความเร็วผ่านระบบ GPS เพราะเท่ากับกรมการขนส่ง ต้องการเพิ่มรายได้ แต่กลับมาสร้างภาระให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ขนส่งและรถยนต์โดยสาร รวมไปถึงผู้ประกอบการ

            นายพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกภาระอยู่แล้วมากมาย ทั้งการจัดหาเงินมาติดตั้งระบบ GPS รถทุกคัน ต้องเสียค่าดูแลระบบให้กับบริษัทเอกชนปีหนึ่งจำนวนไม่น้อย หากจะต้องมารับภาระเสียค่าปรับผ่านระบบตรวจจับความเร็วผ่าน GPS จึงรู้สึกไม่เป็นธรรม และสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน จะออกมาคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างถึงที่สุด โดยได้ยื่นรายชื่อของสมาชิกที่คัดค้านให้กับนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จำนวน ๕,๐๐๐ รายชื่อในวันนี้

            ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้มาประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความเห็น และจะนำรายชื่อวันนี้ไปไปรวมกับรายชื่อผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารทั่วประเทศจำนวนกว่า ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ด้วย

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๒ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

823 1,417