26thMay

26thMay

26thMay

 

October 30,2019

‘ฟลอร่าพาร์ค’ไม่สนกฎหมาย ๑ พ.ย.ชมดอกไม้ต้องจ่ายเงิน สปก.โคราชยืนยันไม่อนุญาต

กรณีผู้บริหารห้างดัง ใช้พื้นที่ส.ป.ก.ที่วังน้ำเขียว เปิดสวนดอกไม้ “ฟลอร่าพาร์ค” ยังไม่ยอมเลิก ทั้งที่ราชการบอกไม่มีสิทธิ์ ขู่จะดำเนินการตามกฎหมาย ล่าสุดประกาศจะเปิดสวนให้ชมดอกไม้อีกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้ “ส.ป.ก.โคราช” ยืนยันไม่ได้อนุญาต และรอคำสั่งเบื้องบน “รมช.ธรรมนัส” ลั่นต้องยึดคืนที่ดินและฟ้องเรียกค่า เสียหาย

 

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ดินส.ป.ก.ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แห่ง ตามที่มีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนว่า มีนายทุนใหญ่เข้ามาถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ พื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และพื้นที่ฟ้าประทานฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอวังน้ำเขียว โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา) นำโดยนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ป.ก.อย่างชัดเจนนั้น ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปติดประกาศหนังสือเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถือครองที่ดินส.ป.ก. ๒ แปลง หน้าที่ทำการบริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด และไร่ฟ้าประทาน ซึ่งถือครอง ส.ป.ก.๔-๐๑ เนื้อที่ ๑๐๓-๐-๐๖ ไร่ รวมทั้งส่งหนังสือถึงนายชยะพงส์ นะวิโรจน์ นักธุรกิจหนุ่มบุตรของรองประธานกรรมการบริหารห้างฯ ชื่อดังไม่น้อยกว่า ๒ ห้าง ที่เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินไร่ฟ้าประทาน ถือครอง ส.ป.ก. ยังไม่จัดสรรสิทธิ เนื้อที่ ๒๗๙-๒-๑๒ ไร่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว ที่มีการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ส.ป.ก. โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมพื้นที่บุกรุกทั้งสองแห่งเกือบ ๔๐๐ ไร่ โดยให้ผู้ถือครองมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน และปิดประกาศให้ทราบว่า ไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ซึ่งในส่วนของฟลอร่าพาร์คมีการขออนุญาตจัดงานพืชสวนโลกเมื่อปี ๒๕๕๓ แต่หลังจากงานจบ ก็ไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการต่อ แต่ยังมีการเปิดดำเนินการและเก็บค่าเข้าชมสวนดอกไม้ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อคน

ปิดประกาศห้ามใช้พื้นที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.จว.นครราชสีมา) ได้ทำหนังสือไปถึงผู้บริหารฟลอร่า พาร์ค และฟ้าประทาน ให้มาชี้แจงพร้อมนำเอกสารมาแสดงถึงสิทธิการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.นครราชสีมา) ให้บริษัทฯ กลับไปทำแผนงานและงบประมาณมาให้พิจารณาใหม่ แต่บริษัทฯ เพิกเฉย ดังนั้น มติที่ประชุม คปจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเห็นว่า บริษัทฯ มีเจตนาทิ้งคำร้อง จึงยกคำร้องฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ยังนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบ และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ทำประโยชน์ทราบมาตลอด และนำหนังสือไปปิดประกาศด้านหน้าที่ดิน ซึ่งเอกชนก็ทำหนังสือชี้แจงและโต้แย้งมาว่า ได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ถือครองเดิม ซึ่งสละสิทธิ์ และอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ตั้งศูนย์เรียนรู้ แต่ในสารบบของส.ป.ก.กลับตรวจสอบไม่พบว่ามีการสละสิทธิ์ และเอกชนก็ไม่มีการติดต่อมายังส.ป.ก.อีก แม้ว่าส.ป.ก.จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ก็ยังมีการเปิดสวนดอกไม้ให้เข้าชมพร้อมเก็บค่าเข้

ชมคนละ ๑๕๐ บาทอย่างต่อเนื่อง

โดยในครั้งนั้น นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ย้ำกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “หนังสือโต้แย้งของเขาที่อ้างว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับสิทธิจัดสรรที่ดินจากส.ป.ก. ซึ่งมีเอกสารทั้งหมด แต่กิจกรรมที่เขาทำก็ไม่ได้รับอนุญาต และถึงแม้ว่าผู้ถือครองที่ดินเดิมจะยินยอม แต่ในการจะเข้าไปทำกิจการในลักษณะนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ และต้องได้รับอนุญาตจากส.ป.ก.ด้วย ถือเป็นการกระทำที่ไม่เข้ากับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน ส่วนการที่มีประชาชนซื้อบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการผิดระเบียบ ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคน

อ้างไม่แสวงหากำไร

ต่อมาในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีข่าวว่า บริษัท ฟลอร่าพาร์คฯ ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ มายัง ส.ป.ก.นครราชสีมาเพื่อขออนุญาตครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.วังน้ำเขียว ทั้ง ๓ แปลงต่อไป โดยอ้างว่า ทางบริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการตั้งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร  เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ยังจัดคอร์สอบรมให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ง ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ส่งคำอุทธรณ์มายัง ส.ป.ก.ส่วนกลางเพื่อพิจารณาในข้อกฎหมาย แต่ข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น เพราะความจริงคือ บริษัทฯ เปิดให้คนเข้าชมแปลงดอกไม้ รวมทั้งจัดงานไม้ดอกไม้ประดับมาอย่างต่อเนื่อง และเก็บค่าบัตรผ่านประตูมากว่า ๑๐ ปี อีกทั้งผลผลิตจากการปลูกพืชสวนในไร่ฟ้าประทาน มีแปลงองุ่นไร้เมล็ด สวนกล้วย และลิ้นจี่จำนวนมากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยส่งจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ ส.ป.ก.จะต้องฟ้องขับไล่ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยฟ้องบริษัท ฟลอร่าพาร์ค มีหุ้นส่วน ๓ คน เข้าสู่กระบวนการกฎหมายพร้อมเรียกค่าเสียหาย ชดใช้บวกดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นับไปตั้งแต่วันที่ทำการบุกรุกซึ่งการดำเนินคดีคงไม่ช้า ต้องฟ้องโดยเร็วเพราะเกิดความเสียหายต่อรัฐ 

‘ธรรมนัส’จี้จัดการเด็ดขาด

กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ทันทีที่มีนายทุนบุกรุกถือครองใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน เช่น พื้นที่วังน้ำเขียว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น โดยยึดคืนหลวงก่อนทุกพื้นที่ ในกิจการผิดระเบียบการใช้ที่ดินต้องดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องเข้าสู่การฟ้องร้องอาญาและแพ่งและให้ออกจากพื้นที่ โดยมีคำสั่งให้ยึดคืนรีสอร์ท สถานประกอบการอื่น บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟและกิจการที่ประกอบการเป็นบริษัท เช่น สวนภูพฤกษา สวนฟลอร่าปาร์คไร่โรส การ์เดนท์ ไร่ฟ้าประทาน ที่บุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก.ที่อำเภอวังน้ำเขียว รวมทั้งหมด ๑๒๔ แห่ง โดยมีแผนปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ และส่งอัยการฟ้องศาลขับไล่ยึดคืน ในเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ ในระหว่างนี้ได้ส่งสำนักแผนที่ จาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ร่วมกับจังหวัดตรวจสอบสถานกิจการทั้งหลาย อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ในการเข้ารังวัดพื้นที่ที่มีการเข้ามาครอบครองผิดวัตถุประสงค์ จำนวนกี่ไร่ กี่ราย จึงรวบรวมหลักฐานฟ้องส่งอัยการ เพื่อเข้าสู่ศาล ซึ่งจะต้องรังวัดที่ให้ชัดเจนเพื่อกำหนดค่าเสียหายฟ้องแพ่ง เรียกเสียค่าหายที่บุกรุก อัตราปัจจุบันคิดค่าเสียโอกาสในการนำที่ดินมาปฏิรูปที่ดินต่อไร่ ไร่ละเฉลี่ยจากราคาประเมินที่ดิน ๖-๙ หมื่นบาท ทุกพื้นที่ ส.ป.ก. จะลงเดินแนวเขตวงรอบทั้งหมดว่าครอบครองเท่าไหร่ กี่ไร่ แต่ละรายมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อปักหมุดทำรูปแผนที่แนบท้ายคำฟ้อง

พร้อมกันนี้ ยังระบุถึงกรณีของฟลอร่า พาร์ค, ไร่ฟ้าประทาน และไร่โรสการ์เดนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของรายเดียวกันได้ ส่งหนังสือขอครอบครองที่ดิน ๕๐ ไร่ต่อไป จากพื้นที่ทั้ง ๓ แปลง รวมเนื้อที่เกือบ ๕๐๐ ไร่ เจ้าหน้าที่มีหนังสือชี้แจงไปแล้วไม่อนุญาตในการขอมา ๕๐ ไร่ เพราะไม่อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ส.ป.ก. และภายใต้กิจการดังกล่าว

เชิญชวนชมดอกไม้

ล่าสุดจากการติดตามของ “โคราชคนอีสาน” พบว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก “florapark wangnamkeaw ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว” มีการโพสต์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าชมสวนหลายครั้ง เช่น การโพสต์เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โพสต์ว่า “อดใจรออีกนิ๊ดนะคะ ความสวยงามของดอกไม้จะกลับมาอีก..ไม่นานเกินรอ “แล้วเราจะกลับ..มากอด วังน้ำเขียวกันอีกครั้ง” แล้วพบกันในวันที่ ๑ พ.ย.นี้เป็นต้นไป” และในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โพสต์ว่า “ทุ่งเวอร์บีน่าบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ แล้วพบกันวันที่ ๑ พ.ย. ๖๒ นี้ เป็นต้นไปค่ะ “แล้วเรากลับมากอดวังน้ำเขียวกันอีกครั้งนะคะ” ติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๘๙๘๑๒๘๘xx คะ”

ส.ป.ก.ยืนยันไม่ได้อนุญาต

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ “โคราชคนอีสาน” จึงสอบถามกรณีดังกล่าวจากนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องนี้ว่าฟลอร่าพาร์คสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนดอกไม้ได้หรือไม่ โดยได้รับการเปิดเผยว่า “กระบวนการที่ผ่านมาทางฟลอร่าพาร์ค มีการยื่นหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และมีการยื่นหนังสือเพื่อแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินแล้ว แต่ส.ป.ก.มีหนังสือตอบกลับไปแล้วว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

“ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า ฟลอร่าพาร์คจะเปิดให้บริการเข้าชมสวนดอกไม้อีกครั้งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต้องบอกว่า ส.ป.ก.ยังไม่มีการอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น หากยังมีการเปิดจริงตามที่มีข่าว จะต้องดูนโยบายจากเบื้องบนอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไร และยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้นจากทาง ส.ป.ก.” นายสุรชัย ยุทธชนะ กล่าวในท้ายสุด

ลบโพสต์ทิ้งเกลี้ยง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ “โคราชคนอีสาน” สัมภาษณ์นายสุรชัย ยุทธชนะ ผ่านไปประมาณ ๑-๒ วัน เมื่อเข้าไปตรวจสอบในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “florapark wangnamkeaw ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว” มีการลบข้อความเชิญชวนไปชมสวนดอกไม้ที่จะเปิดในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ออกทั้งหมด 

ยืนยันเปิดสวนชมดอกไม้

ล่าสุดในช่วงเช้าวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากการติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ฟลอร่าพาร์คแจ้งไว้เพื่อสอบถามเรื่องการเปิดสวนดอกไม้ ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้หญิงว่า “ในปีนี้ เราเปิด ๒ สวน คือ ฟลอร่า พาร์ค และฟ้าประทานโรสพาร์ค ค่าเข้าชม สวนละ ๑๐๐ บาท หากเข้าชมทั้งสองสวนราคา ๑๘๐ บาท โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมสวนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้” เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าทางราชการไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้น ได้รับคำตอบว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ”

อนึ่ง ฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้ง ๒ บริษัท ได้แก่ ๑.บริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยทุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในหมวดธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายกาแฟ เครื่องดื่ม ขายของฝาก มีกรรมการ ๒ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์ (ผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป) และนางสุวรรณา มงคลการ ซึ่งบริษัทมีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐,๒๕๖๑ และ ๒.บริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีที่ตั้งเดียวกับบริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด คือ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นธุรกิจในหมวดกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า ขายบัตรเข้าชมดอกไม้ บริการสถานที่จำหน่ายสินค้าและอื่นๆ มีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ ปรากฏชื่อกรรมการ ๓ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์, นางสุวรรณา มงคลการ และนายชยะพงส์ นะวิโรจน์  

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๐ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม - วันอังคารที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


834 1,433