19thJune

19thJune

19thJune

 

November 14,2019

พลังท้องถิ่นไทยตั้งปลัดจว. คุมทัพเลือกตั้งภาคอีสาน

ตั้ง “ปิยิน” อดีตปลัดจังหวัดขอนแก่น นั่งหัวหน้าสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท คุมทัพภาคอีสาน เจ้าตัวระบุขอทำงานเพื่อประชาชน รับฟังทุกปัญหาจนนำไปสู่การแก้ไข

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นประธานในการประชุมสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรครวมไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรคฯ โดยมีสมาชิกพรรคจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ยังคงจัดให้มีการจัดการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาฯรวมไปถึงคณะกรรมการสาขาพรรคในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ กกต.กำหนด โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายปิยิน ตลับนาค อดีตปลัดจังหวัดขอนแก่นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการโดยมีสำนักงานตั้งที่ จ.ขอนแก่น

นายปิยิน ตลับนาค หัวหน้าสาขาพรรคพลังท้องถิ่นไท ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การทำงานของสาขาพรรคฯจากนี้ไปจะเน้นหนักไปในเรื่องของการรับฟังทุกปัญหาของประชาชนและทุกเรื่องตามนโยบายของพรรคที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าสำนักงานสาขาจะตั้งที่ขอนแก่นแต่ทั้ง ๒๐ จังหวัดของภาคอีสานนั้นมีตัวแทนของพรรคประจำอยู่ ซึ่งประชาชนหากมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือต้องการเสนอแนะ หรือต้องการพูดคุยในเรื่องใด สามารถส่งเรื่องผ่านตัวแทนสาขาพรรคในทุกจังหวัด ทุกเรื่องจะส่งมาที่ขอนแก่นเพื่อประมวลเรื่องแจ้งให้กับทางพรรคได้รับทราบ กระทั่งนำไปสู่การแก้ไขผ่าน ส.ส.ของพรรคต่อไป

“วันนี้เราร่วมรัฐบาลในสัดส่วน ส.ส.ของพรรค ๓ คน การทำงานนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังตำแหน่ง หรือกระทำการใดๆ เพื่อต่อรอง แต่เราต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น การทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และงานที้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จากการเป็นกรรมาธิการคณะต่างๆนั้น ส.ส.ของพรรคทุกคนและคณะทำงานเราทำอย่างเต็มที่”

นายปิยิน กล่าวต่ออีกว่า เรื่องท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะแก้ไขและช่วยเหลือเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะกับเรื่องการกระจายอำนาจ และการบริหารจัดการพื้นที่ตามปริมาณงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกัน วันนี้ท้องถิ่นนั้นมีปัญหาหลายเรื่อง และติดขัดในการทำงานในบางประเด็น ซึ่งพรรคพร้อมรับฟังทุกปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


814 1,439