12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

November 21,2019

จีนสนใจ‘สนามบินโคราช’ ฝันสายการบินกัมพูชาร่วม

สนามบินโคราชเนื้อหอมอีกแล้ว จีนสนใจลงทุนปรับปรุงพื้นที่-เพิ่มความยาวรันเวย์ ฝันเป็นสนามบินนานาชาติ พร้อมเล็ง Korat Geopark เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แถมจะนำ “JC Airline” สัญชาติกัมพูชามาพักเครื่องที่โคราช หวังรับผู้โดยสารเพิ่ม 

ตามที่ Mr.Chen Liming Deputy General Manager, Chaina State Decoration Group.Co, LTD เข้าประชุมร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาสนามบินนครราชสีมา ให้เป็นสนามบินนานาชาติ Nakhonratchasima International Airports ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ “โคราชคนอีสาน” ถึงกรณีดังกล่าวว่า “การประชุมร่วมกับคุณเฉิน นักลงทุนชาวจีนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนนั้น เราหารือถึงการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ของโคราชว่า จะสามารถพัฒนาด้านใดได้บ้าง ซึ่งคุณเฉินสนใจที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกับภาครัฐของไทย โดยการปรับปรุงรันเวย์ของสนามบินให้มีขนาดยาวขึ้นถึง ๓,๐๐๐ เมตร จากปัจจุบันมีระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ และคุณเฉินยังเสนอเพิ่มเติมว่า จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือพัฒนาบริเวณโดยรอบให้ดูสวยงาม แต่ในการหารือครั้งนี้ ยังเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เนื่องจากท่าอากาศยานยังจำเป็นต้องเชิญให้อธิบดีกรมท่าอากาศยานลงมาหารือด้วยตนเอง ถึงจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่า จะสามารถร่วมลงทุนกับจีนได้หรือไม่”

“หลังจากประชุมหารือเสร็จสิ้นแล้ว เราได้พาคุณเฉินไปชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งคุณเฉินก็สนใจที่จะร่วมลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็น Korat Geopark โดยหลังจากที่คุณเฉินกลับไปแล้ว เราก็จะรอว่า อธิบดีกรมการท่าอากาศยานจะตอบตกลง และมาร่วมหารืออีกครั้ง คาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้า ซึ่งจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากการพัฒนาสนามบินและสายการบิน เป็นนโยบายที่ท่านผู้ว่าฯ สนใจอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผมได้ติดต่อกับสายการบิน JC (Cambodia) International Airline ของกัมพูชา เขาสนใจที่จะเข้ามาใช้สนามบินพาณิชย์ของโคราชเป็นสถานที่พักเครื่อง เวลาบินจากกรุงเทพฯ ไปตามเมืองต่างๆ ในกัมพูชาหรือเวียดนาม ซึ่งเขามองว่า อาจจะได้ผู้โดยสารจากโคราชเพิ่มด้วย โดยในอนาคต หากทำให้เกิดสายการบินขึ้นได้จริง เราอาจจะเพิ่มเส้นทางบินจากโคราชโดยตรง และแน่นอนว่าหากคุณเฉินลงทุนกับกรมท่าอากาศยานสำเร็จ สนามบินโคราชก็จะมีรันเวย์ที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ และจะเป็นสนามบินนานาชาติแบบเต็มตัวด้วย หากมีสายการบินขึ้น เราจะกลายเป็นอีกสนามบินที่จะได้รับการใช้บริการ เพราะถ้าคนอีสานที่จะเดินทางไปจีน สามารถมาขึ้นเครื่องที่โคราชได้เลย ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ นั่นเอง” นายสุรสิทธิ์ กล่าว

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๓ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


898 1,556