26thMay

26thMay

26thMay

 

December 04,2019

WHO ดูงานรับมืออุบัติเหตุรพ.บ้านไผ่ เข้าช่วยชีวิตผู้ประสบภัยรวดเร็วที่สุด

“องค์การอนามัยโลก” ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รพ.บ้านไผ่ หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินการแผนรับมืออุบัติเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดการสูญเสียสูงสุด

เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายรุจน์ รังสี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นพ.อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านความปลอดภัยทางถนน ในโอกาสนำคณะผู้แทนด้านความปลอดภัยทางถนน จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและแผนการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัย ของอำเภอบ้านไผ่ และโรงพยาบาลบ้านไผ่ ท่ามกลางการให้การต้อนรับและแนะนำแผนการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานอุบัติเหตุและอุบัติภัยอย่างพร้อมเพรียง

นพ.อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวว่า การบริหารจัดการว่าด้วยแผนงานด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ภาพรวมของอำเภอบ้านไผ่นั้น ทุกหน่วยงานได้มีแผนการบูรณาการการทำงานร่วมกันที่เป็นทีม และเชื่อมโยงโครงข่ายการทำงานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยกู้ชีพที่มีอยู่ประจำทุกท้องถิ่น อบต.และเทศบาลฯ รวมทั้งการประสานงานร่วมกันกับหน่วยกู้ชีพภาคเอกชนที่มาสนับสนุนการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ ทำให้การเข้าถึงเหตุได้ในระยะเวลาที่กำหนด และบางจุดเข้าถึงพื้นที่ได้ในระยะเวลาก่อนกำหนดอีกด้วย

“มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขคือการเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุภายใน ๘ นาที แต่ที่อำเภอบ้านไผ่นั้น หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุได้ช้าที่สุดคือ ๗ นาที ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยมีโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นแม่ข่ายหลักในการสั่งการหรือประเมินสถานการณ์ รวมไปถึงการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กระทั่งสามารถลดการสูญเสียของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมาก”

นพ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตบนถนนมิตรภาพนั้นในเขตอำเภอบ้านไผ่มีสถิติผู้เสียชีวิตอยู่ที่ ๑๔ ราย ต่อ  ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนประชากร ซึ่งจัดเป็นสัดส่วนผู้สูญเสียที่น้อยมากเมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆ ที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนมิตรภาพ ทำให้อำเภอบ้านไผ่ได้รับการกล่าวขนานว่า เป็นพื้นที่ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือในการช่วยชีวิตที่เพียบพร้อม ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่ตลอดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๕ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


827 1,413