25thMay

25thMay

25thMay

 

January 16,2020

สนาม‘นายก อบจ.โคราช’เดือด ชิงบริหารงบ ๓,๐๐๐ ล้าน ‘ภูมิใจไทย’ยังไม่เลือกใครล้าน %

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.โคราชยังคงร้อนแรง หลังหลายกลุ่มเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร “ดร.สาธิต” รอความชัดเจนจากอนาคตใหม่ ด้านภูมิใจไทยลั่น ยังไม่เลือกใครลงสมัครล้านเปอร์เซ็นต์ “แก้ว ด๊ะดาด” พร้อมชิงเก้าอี้คืน ไม่สนใจคู่แข่ง ส่วน “เสี่ยจิ๋ว” ลงอิสระก็ได้ ในขณะที่กกต.รอมติ ครม.กำหนดวันเลือกตั้ง

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยปัจจุบันเหลือเพียงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จะมีการเลือกตั้งในระดับใด และเมื่อใดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๔๒ แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ระบุว่า “การกําหนดวันเลือกตั้งเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ”

ข่าวสะพัดผู้สมัครหลายคน

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา สนามเลือกตั้ง อบจ.เป็นสนามเลือกตั้งขนาดใหญ่และสำคัญ โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า จากสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ รวมไปถึงอดีตนายก อบจ.และ นายก.อบจ.คนปัจจุบัน ที่คาดว่าจะมาลงแข่งขันในสนามนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ประกาศตัวว่าจะลงสมัครนั้น ประกอบด้วย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก หรือ “หมอแหยง”, นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ หรือ “แก้ว ด๊ะดาด” ผู้ริเริ่มจัดงานโคราชด๊ะดาดของดี, ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี หรือ “นายกฯ นก” นายก อบจ.คนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผู้ท้าชิงหน้าใหม่ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา หรือ “กำนันเบ้า”, ดร.สาธิต ปิติวรา ที่ประกาศเป็นตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่, นายวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ หรือ “เสี่ยจิ๋ว” แกนนำกลุ่มคนโคราชเลือดใหม่ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๑ พรรคไทยรักษาชาติ และยังมีข่าวว่า นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นครราชสีมา ปัจจุบัน จะลงสมัครด้วย ซึ่งครอบครัวของนายกิตติประกอบธุรกิจโรงแป้งมันสำปะหลังอยู่ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ในชื่อ “เชาวน์ดี สตาร์ช” นอกจากนี้นายกิตติยังเป็นหลานชายของ “กำนันป้อ” นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงที่อำเภอครบุรีอีกด้วย แต่อีกกระแสหนึ่งก็มีข่าวว่า นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ต้องการที่จะส่งน้องชายคือ นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมาด้วย จึงเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเท่ากับว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะส่งผู้ใดลงสมัครกันแน่ ระหว่างนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก (หมอแหยง)  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตนายก อบจ.นครราชสีมา กับตัวแทนจาก โรงแป้งเอี่ยมเฮงของกำนันป้อ                                                                                                                                     
ภูมิใจไทย’ยังไม่เลือกใคร?

ล่าสุดจากการติดตามของ “โคราชคนอีสาน” ได้สอบถามบุคคลใกล้ชิดนายวีรศักดิ์ (กำนันป้อ) หวังศุภกิจโกสล เช่น นายอภิชา (ปื๊ด) เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต ๙ พรรคภูมิใจไทย ทราบว่า “นายวีรศักดิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น” แต่ในขณะที่นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๐ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะอดีต ส.อบจ.นครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต ๒ เปิดเผยว่า 

“กำนันป้อไม่ได้ตั้งใจจะส่งนายสมศักดิ์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กัน ส่วนข่าวที่ว่าจะส่งนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นครราชสีมา คนปัจจุบันลงสมัครด้วย ในส่วนนี้ยังไม่ได้คุย ยังไม่ยืนยันว่าจะส่งใคร บางแหล่งข่าวก็บอกว่า จะส่งคนโน้นคนนี้ แต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ความจริง ส่วนเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยจะส่งหมอแหยงลงสมัคร และอาจจะมีความขัดแย้งภายในนั้น ทางพรรคเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งใครทั้งนั้น จะต้องรอดูความชัดเจนในส่วนของการเลือกตั้งเสียก่อน หากมีการบอกว่า จะเอาคนนั้นคนนี้ลงสมัคร ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่มีการวางตัวใครเป็นว่าที่ผู้สมัคร และหากรายละเอียดการเลือกตั้งมีออกมาชัดเจนแล้ว ถึงเวลานั้นก็คงจะมาคุยกันอย่างจริงจังอีกครั้ง ในส่วนจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ต้องบอกเลยว่า ขณะนี้ในที่ประชุมสภาและกรรมาธิการต่างๆ ยังไม่มีการพิจารณา มีเพียงที่ท่าน มท.๑ ไปชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่มีการรับปากใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการวางตัวใครลงสมัครนายก อบจ. เพราะผมเป็นคนในพื้นที่ ถ้าเขาจะเลือกใครก็ต้องมีการเรียกไปพูดคุยก่อน” นายพรชัย กล่าวยืนยัน

ต่อข้อถามว่า “ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม การเลือกตั้ง ส.อบจ.ที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ วางตัวผู้ใดเป็นผู้ลงสมัครแทน?” นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ตอบว่า “แม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่ได้เลือกใครลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.แทนเช่นกัน เพราะหากเลือกไปแล้ว คนนั้นก็จะมา คนนี้ก็จะมา จะทำให้เกิดปัญหา สุดท้ายต้องรอให้มีความชัดเจนในเรื่องกำหนดเวลาการเลือกตั้งก่อน อีกทั้งต้องดูคู่แข่งด้วย และยังมีองค์ประกอบอีกหลายๆ อย่างด้วย”

อนาคตใหม่’รอความชัดเจน

ทางด้าน ดร.สาธิต ปิติวรา ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยประกาศตัวจะลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยถึงความชัดเจนกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากพรรคอนาคตใหม่ในเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนหน้า (กุมภาพันธ์) ซึ่งในตอนแรกพรรคฯ ประกาศเพียง ๑๕ จังหวัด และตอนหลังจึงเพิ่มจังหวัดนครราชสีมาไปด้วย แต่พรรคบอกให้รอความชัดเจน ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรค โคราชคงไม่มีใครเหมาะสม ถ้าผมไม่ลงสมัครแล้วสมาชิกพรรคกับผู้สนับสนุนจะไปเลือกใคร ในระหว่างนี้ก็ต้องรอความชัดเจนไปก่อน และคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้”

‘เสี่ยจิ๋ว’สมัครกลุ่มเลือดใหม่

ในขณะที่ ดร.วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ หรือเสี่ยจิ๋ว ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๑ พรรคไทยรักษาชาติ แต่พรรคถูกยุบ หลังจากนั้นจึงประกาศตัวจะลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา และมีการเปิดตัวไปแล้วในนามกลุ่มโคราชเลือดใหม่ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยให้ลงสมัครนายก อบจ.ด้วยนั้น เปิดเผยถึงความพร้อมกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า 

“ในการลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมานั้น ผมมีความชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ส่วนสิ่งที่ไม่ชัดเจนคือ ความคืบหน้าในส่วนของภาครัฐ ที่ยังไม่มีข่าวอะไรออกมา ซึ่งเรายังไม่ทราบว่า จะมีการจัดการเลือกตั้งจริงหรือไม่ และถ้ามีจริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นทำให้ผมหรือว่าที่ผู้สมัครหลายคนทั่วประเทศ ไม่กล้าที่จะขยับตัวมาก เพราะถ้าการเลือกตั้งยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น ก็อาจจะทำให้ว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายเหนื่อยเปล่า ช่วงนี้ผมก็คงทำงานในพื้นที่ไปก่อน ซึ่งขณะนี้ผมได้ร่างนโยบายสำหรับการหาเสียงไว้เบื้องต้นแล้ว เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเท่านั้นเอง เพราะต้องระวังคู่แข่งไว้ด้วย ในส่วนของการลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยนั้น เดิมทีผมเป็นแคนนิเดตของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว แต่หากจะให้ชัดเจนในขณะนี้คือ ผมลงสมัครในนามของกลุ่มโคราชเลือดใหม่ เป็นกลุ่มอิสระ แต่เมื่อถึงวันหนึ่งหรือเมื่อถึงเวลาแล้ว จะไปสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่นั้น ก็ต้องรอดูกันอีกครั้ง”

“แก้ว ด๊ะดาด”พร้อมลุย

ทางด้าน นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ (นายกฯ แก้ว) หรือ “แก้ว ด๊ะดาด” อายุ ๗๕ ปี อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา เกือบ ๓ สมัย (ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐) ผู้จัดงานโคราชด๊ะดาดของดีโดยนำของดีจาก ๓๒ อำเภอมารวบรวมไว้ในงานนี้ ซึ่งประกาศตัวจะลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ผมยืนยันมาตลอดว่าจะลงสมัครนายก อบจ.ทุกครั้ง เพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว และพร้อมที่จะทำงาน ต้องการทำงานเพื่อคนโคราช ปัจจุบันรู้สึกสงสารคนโคราชที่ต้องมีความลำบากหลายอย่าง ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตหลายอย่าง ทั้งที่ อบจ.นครราชสีมามีงบประมาณแต่ละปีเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่รู้ได้สร้างอะไรเพื่อคนโคราชบ้าง ในสมัยที่ผมเป็นนายกฯ งบประมาณแค่ ๔๐๐ กว่าล้านบาท แต่สามารถทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้มากมาย ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย”

“ทุกวันนี้เหมือนคนโคราชถูกช่วงชิง ทั้งที่มีของดีโคราชหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขั่วหมี่ ไก่ย่างโคราช รวมทั้งลาบโคราชก็อร่อย แต่ก็ปล่อยให้ลาบจากจังหวัดอื่นๆ เข้ามาบุกทำตลาด นอกจากนี้ เมื่อก่อนก็เคยมีพรรคการเมืองของโคราช แต่สมัยนี้หลายพรรคก็เข้ามาต้องการที่จะยึดครองโคราช ผมจึงต้องการเรียกศักดิ์ศรีของคนโคราชกลับมา”

นายกฯ แก้ว เปิดเผยอีกว่า “ผมเคยบริหาร อบจ.มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เคยเป็นนายกสมาคมนายก อบจ.แห่งประเทศไทยมาแล้ว ผมเคยเสนอให้สร้างสำนักงาน อบจ.ให้ใหญ่โตแต่ก็ไม่ได้ทำ และยังไม่มีนายก อบจ.คนไหนทำ ผมรู้เรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างดีทุกเรื่อง เป็นคนโคราชที่มีผลงานดีมาตลอด และรักโคราชอย่างแท้จริง ผมไม่สนใจว่าจะมีใครลงสมัครเป็นคู่แข่ง เพราะผมตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อคนโคราชอย่างแท้จริง ได้รับชัยชนะก็พร้อมที่จะทำงาน ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งก็อยู่บ้าน ทำงานสังคมอย่างอื่น”

กกต.รอมติ ครม.กำหนดวันเลือกตั้ง

ทางด้านนายศิริชัย วิรยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (ผอ.กต.จว.นม.) กล่าวว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่มาจาก ครม.(คณะรัฐมนตรี) หากเห็นว่าท้องถิ่นใดสมควรต่อการเลือกตั้งก็จะมีการแจ้งให้ กกต.ประจำจังหวัดทราบ แต่ขณะนี้ ครม.ยังไม่มีมติใดๆ ออกมา ทำให้ กกต.ไม่ทราบว่า จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ และเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ส่วนที่มีการประกาศ พ.ร.บ.กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและระเบียบการเลือกตั้งออกมาแล้วนั้น แม้ว่าจะมีกฎหมายออกมา ก็ยังต้องมีมติจาก ครม.ก่อน อย่างเช่นในมาตรา ๑๔๒ ที่ระบุไว้ว่า หาก คสช.มีมติเห็นว่า ให้ท้องถิ่นใดเลือกตั้งก่อน ต้องแจ้งให้ กกต.ทราบ แต่ขณะนี้ไม่มี คสช.แล้ว อำนาจก็จะเป็นของ ครม. ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องเริ่มจาก ครม.มีมติให้เลือกตั้งก่อน ในส่วนของสำนักงาน กกต.จังหวัด ก็จะต้องมีความพร้อมในการเลือกตั้ง เมื่อมีการประกาศให้เลือกตั้งเมื่อไหร่ ก็ต้องเตรียมความพร้อม เช่น การแบ่งเขต แม้ ครม.จะให้เลือกตั้งแล้ว แต่ก็ต้องมาทำเรื่องการแบ่งเขตให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนประชากรเปลี่ยนไปมาก เมื่อเขตเลือกตั้งมีผลประกาศใช้จึงจะมีการเลือกตั้งได้ ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าครั้งนี้จะมีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นกว่า ๒ ล้านคน โดยจะนับอายุจนถึงวันเลือกตั้งว่า มีใครอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์บ้าง หากครบก็สามารถเลือกตั้งได้ ดังนั้น ยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบแน่นอนจึงไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้”

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด ๓๒ อำเภอ ๒๘๙ ตำบล ๓,๗๔๓ หมู่บ้าน ๗๓๗,๓๗๗ ครัวเรือน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๓๓๔ แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาลนคร ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๔ แห่ง, เทศบาลตำบล ๘๕ แห่ง, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๒๔๓ แห่ง มีประชากรจำนวน ๒,๖๑๐,๑๖๔ คน

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


861 1,463