16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

July 25,2017

๓ ห้องอาหารและ ๑๔ โรงแรม เครือเคป&แคนทารีฯรับรางวัล

 

            ห้องอาหาร No.43 Italian Bistro เคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ, ห้องอาหาร Nimman Bar & Grill โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ และ ห้องอาหาร Panwa House โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต ได้รับรางวัล Certificate of Excellence Award 2017 จาก TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีอีก ๑๔ โรงแรมในเครือเคป& แคนทารี โฮเทลส์ ที่ได้รับรางวัลเดียวกันนี้ด้วย อาทิ โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน, โรงแรมแคนทารี บีชเขาหลัก, โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง และโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง โดยความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ และความชำนาญการของทีมผู้บริหาร รวมทั้งการให้บริการของพนักงานด้วยความซื่อสัตย์ และทำงานเป็นทีม จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลนี้ 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๔๗ วันพุธที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


380 5652