16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 02,2017

พระเมรุมาศจำลอง ๖๐% แล้ว ๑๕ ตุลาคมนี้สร้างเสร็จ

           คืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ๖๐% แล้ว “ผู้ว่าฯ โคราช” มั่นใจสร้างเสร็จ ๑๕ ตุลาคมนี้ คาดประชาชนเข้าร่วมพระราชพิธีคับคั่ง พร้อมจิตอาสาฯ ๑๓๐,๐๐๐ คน 

           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียรกล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีลงเสาเอกพระเมรุมาศจำลอง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ และมีความคืบหน้าตามแบบที่กำหนดมาตามลำดับ มาถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีการติดตั้งยอดฉัตร ซึ่งยอดฉัตรนี้ ได้ทำพิธีมาจากกรุงเทพมหานคร ขณะนี้การก่อสร้างทั้งหมดคืบหน้าไปแล้ว ๖๐% เหลือเพียงการตกแต่งประดับลวดลายบุษบกต่างๆ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจะเป็นการตกแต่งภายใน และตกแต่งบริเวณรอบข้าง คาดว่า พระเมรุมาศจำลองจะแล้วเสร็จทั้งหมด ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถือว่า วันนี้จังหวัดได้เตรียมแผนที่จะตกแต่งพระเมรุมาศฯ และการวางเต็นท์ โดยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะมีเต็นท์บริการสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธี ทั้งเต็นท์ของโรงทาน เต็นท์นิทรรศการ เต็นท์อำนวยการ และขณะเดียวกันก็เป็นเต็นท์พักคอยด้วย โดยจะอยู่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด” 

           นายวิเชียร กล่าวอีกว่า จากนั้น เมื่อเสร็จพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดแล้ว คาดว่า เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. จะเคลื่อนดอกไม้จันทน์จากบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ไปที่วัดสุทธจินดาวรวิหารเพื่อรอเวลา ๒๒.๐๐ น. ที่จะทำพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงที่ส่วนกลางต่อไป และที่บริเวณวัดสุทัดจินดาจะมีมหรศพ เป็นชุดการแสดงโขน จะทำการแสดง ๒ ชุด สำหรับวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ คาดว่า จะมีประชาชนเฉพาะในเขตอำเภอเมือง มาที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ฉะนั้น เราจะต้องวางแผนในการจัดระเบียบประชาชน ในการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ และขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผนในการให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ มาช่วยกิจกรรมในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ด้วย

 

จัดระเบียบการจราจร

           “สำหรับการจัดระเบียบการจราจรโดยรอบ ในช่วงเช้า บริเวณศาลกลางจังหวัดจะไม่อนุญาตให้มีรถมาจอด แต่รถประชาชนที่มาร่วมพิธี จะจอดได้บริเวณสนามกีฬาค่ายสุรนารี ลานจอดรถเดอะมอลล์ และเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยจะมีรถวิ่งรับ-ส่งประชาชนมาบริเวณงานพิธี และในช่วงภาคเย็น หลังจากมีการประกอบ พระราชพิธีพร้อมกับทางกรุงเทพฯ ในเวลา ๑๗.๓๐ น. แล้ว เป็นพิธีใหญ่ในการถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง จากนั้นจะเคลื่อนดอกไม้จันทน์จากพระเมรุมาศจำลอง ไปยังวัดสุทธจินดาวรวิหาร ดังนั้น เวลาประมาณ  ๑๘.๓๐ น. ทำการปิดถนนตั้งแต่ถนนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามถนนราชดำเนินถึงวัดสุทธจินดา เพื่อเป็นการเคลื่อนดอกไม้จันทน์ไปวัดสุทธจินดา สำหรับส่วนอื่นๆ คิดว่า จะให้กระทบการจราจรน้อยที่สุด แต่อยากจะขอให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้นำรถไปจอดตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด” ผวจ.นครราชสีมา กล่าว

 

ความพร้อมของจิตอาสาฯ

           นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยถึงการ เตรียมความพร้อมของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ว่า “เนื่องจากจิตอาสาฯ ของจังหวัดนครราชสีมา มีมากที่สุดของประเทศประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คน จึงขอให้แต่ละอำเภอเป็นผู้ประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าจิตอาสาฯ ในแต่ละประเภท เช่น จิตอาสาที่ทำหน้าที่ด้านโยธา ก็จะมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ดูแล เป็นต้น เราจะใช้โอกาสในวันที่ประชาชนจิตอาสาฯ มารับเครื่องแบบจิตอาสาฯ พระราชทาน ในการชี้แจงทำความเข้าใจ ณ วันนี้ทราบว่า ทุกจังหวัดจะต้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับสิ่งของพระราชทานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ใน วันที่ ๒ ตุลาคมนี้ เมื่อรับมาแล้ว จังหวัดจะวางแผนเพื่อแจกจ่ายสิ่งของให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ จะเริ่มปฏิบัติงานพระราชพิธี ในวันที่ ๑๘-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้น วันที่ ๒๗–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชาชนจิตอาสาจะมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในการเก็บ และทำความสะอาดพื้นที่”

ขอนแก่นคืบหน้าร้อยละ ๖๐

           เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และทีมช่าง ต่างยังคงเร่งทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าสิมอีสาน ภายในวัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศ ตามประกาศสำนักพระราชวัง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันจัดทำหลังคาและยอดบุษบก ๗ ชั้น รวมไปถึงการเก็บรายละเอียดในฉลุและลวดลายต่างๆ รวมทั้งการพ่นสีทองในส่วนที่จะต้องประกอบในช่วงเสาและโดยรอบพระเมรุมาศ และการตรวจวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเตรียมการประกอบพระเมรุมาศจำลอง ตามขั้นตอนของการก่อสร้างในภาพรวมทั้งหมด”

           นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้ามากถึงร้อยละ ๖๐ โดยทั้งหมดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่สำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด โดยพระเมรุมาศจำลององค์ประจำจังหวัดขอนแก่น ฐานมีขนาดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๖ เมตร พระเมรุมาศข้างในมีขนาดของฐาน ๔.๕x๔.๕ เมตร ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ ๒๒ เมตร ๓๕ เซนติเมตร โดยในการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ ๑๕ ตุลาคมนี้

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


80 5651