27thMay

27thMay

27thMay

 

August 11,2018

แผ่นรองเท้าอัจฉริยะ’งานวิจัย มทส. ต่อยอดสู่ทางการแพทย์

            มทส.ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า ช่วยทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด เทคโนโลยีสุดล้ำส่งข้อมูลผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เหมาะกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง พร้อมต่อยอดสู่นักกีฬา

            เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อม รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, นพ.พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล อาจารย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย และนายกล้า จิระสานต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัทสุรเทค จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยี “สุระโซล” (SuraSole) แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า ต่อยอดงานวิจัยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด และผู้ทำกายภาพบำบัดที่มีปัญหาด้านข้อเข่า ด้วยวิธีส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ทั้งยังประยุกต์ใช้ได้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง และนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการส่งต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น Start up รุ่นใหม่ที่เล็งเห็นคุณค่าในเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ “โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล” โดยเทคโนธานี มทส. ที่ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาล มีระยะเวลาตามสัญญา ๕ ปี โดยทีมนักวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางเทคนิค เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถทำการผลิตและจำหน่ายได้ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีความพร้อมในการผลิตชิ้นงานจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป

            รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “สุระโซล” (SuraSole) แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า เป็นการทำงานร่วมระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้สร้างรูปแบบงานวิจัยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหลายศาสตร์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

            รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า “สุระโซล” (SuraSole) เป็นแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะซึ่งสร้างจากเทคโนโลยี Wearable sensor และ Internet of Things เป็นพื้นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แพทย์นักกายภาพบำบัด และผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน การทรงตัว สามารถติดตามดูพัฒนาการของการทำกายภาพบำบัด โดยไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล ช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย “SuraSole” สามารถส่งข้อมูลการฝึกการทรงตัว ลักษณะการเดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ไปยังโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในกรณีที่ผู้ใช้ “Surasole” หกล้ม ซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง และนักวิ่งเพื่อสุขภาพ สามารถลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศที่มีราคานับล้านบาทเหลือเพียงหลักหมื่นและช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

            นายกล้า จิระสานต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัท สุรเทค จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์พื้นฐานความรู้ทางวิศวะ และบริหารจัดการ จากผลงานวิจัย และนวัตกรรมดังกล่าว ตนเล็งเห็นถึงแนวทางในการที่จะต่อยอดในภาคธุรกิจ สู่ตลาดผู้บริโภค ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาในการพัฒนาชิ้นงานแผ่นพื้นอัจฉริยะภายในระยะเวลา ๑ ปี เป็นอย่างน้อย แต่จะควบคู่ไปกับการศึกษาพัฒนาชิ้นงานที่สามารถใช้กับรองเท้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬา รองเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เทคโนโลยีที่เรามีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งบริษัทก็จะต้องมีการศึกษาตลาดเพิ่มเติมต่ออีกขั้น

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๐ วันเสาร์ที่  ๑๑ - วันพุธที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

547 7698