22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

February 08,2019

ชาวไร่อ้อยเรียกร้องตั้งโรงไฟฟ้า สร้างงานสร้างรายได้ ๓๐๐ ล้าน

            ปชช.ตบเท้ายื่นหนังสือ ให้เร่งพิจารณาใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชานอ้อย เพื่อทันฤดูกาลผลิตนี้ ช่วยลดค่าขนส่ง และสร้างงานให้ท้องถิ่น

 

            นาจเจริญ และยโสธร นำสมาชิกชาวไร่อ้อยกว่า ๑๐๐ คน ยื่นหนังสือกับนายปฏิภาณ แก้วรินขวา ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๕ อุบลราชธานี เพื่อแจ้งให้บอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนกลางรีบออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากเศษสิ่งเหลือใช้ของอ้อยขนาดขนาด ๖๑ เมกะวัตต์ ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดยโสธร และพื้นที่ตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ

            โดยกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มายื่นหนังสืออ้างว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญกว่า ๗,๓๐๐ ราย มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยกว่า ๑๗๑,๐๐๐ ไร่ สามารถผลิตอ้อยป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลในฤดูกาลผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ประมาณ ๒ ล้านตันอ้อย คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยต้องแบกรับภาระค่าขนส่งผลผลิตจากจังหวัดอำนาจเจริญไปยังโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ที่อยู่ห่างออกไปกว่า ๑๕๐ กิโลเมตร ทำให้สูญเสียรายได้จากค่าขนส่งปีละกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานตลอดมา 

            หากมีโรงงานน้ำตาลมาตั้งในพื้นที่ รวมทั้งมีการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากสิ่งเหลือใช้จากอ้อย นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งให้ถูกลงมากว่าครึ่ง ซึ่งทำให้ชาวไร่อ้อยของจังหวัดอำนาจเจริญ มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละกว่า ๓๐๐ ล้านบาทแล้ว นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการจ้างแรงงานในพื้นที่ ลูกหลานของชาวอำนาจเจริญไม่ต้องเดินทางไปขายแรงงานยังต่างถิ่น รวมทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สร้างขึ้น ก็ใช้เทคโนโลยัสมัยใหม่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยกำจัดเศษสิ่งเหลือใช้จากชานอ้อย ไม่ให้ตกค้างกลายเป็นขยะในพื้นที่ รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งมีโรงไฟฟ้าจะไม่ทำให้เกิดการแย่งใช้กระแสไฟจากบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ด้วย

            “จึงต้องการมาเรียกร้องให้บอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนกลางรีบออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด เพื่อให้โรงงานน้ำตาลสามารถเปิดดำเนินการทันการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิตของปีนี้ด้วย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่จะได้งานทำมากขึ้น โดยแนบรายชื่อของชาวไร่อ้อยที่สนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด กว่า ๔,๐๐๐ รายชื่อส่งถึงบอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนกลางด้วย”

            ด้านนายปฏิภาณ แก้วรินขวา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๕ อุบลราชธานี ลงมาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มาชุมนุมเรียกร้อง พร้อมได้รับหนังสือและแจ้งว่า จะส่งข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรให้กับบอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนกลางรับไปพิจารณาภายในวันเดียวกัน ทำให้กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยพอใจ และเดินทางกลับบ้าน

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

595 903