25thJune

25thJune

25thJune

 

January 24,2020

กนอ.ยืนยันอุตสาหกรรมอุดรธานี นิคมสีเขียวแห่งแรกเพื่อชาวอีสาน ๓ บริษัทใหญ่สนใจระบบขนส่ง

ผู้บริหาร กนอ.เยือนนิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ มีความคืบหน้า ทั้งบ่อหน่วงน้ำ ปรับระดับแปลงขายในเฟส ๑ แล้วเสร็จตามแผนปลายปี ๖๔ พร้อมจ่ายกระแสไฟ ผู้ประกอบการเชื่อมั่นได้ถูกต้องตามกฎหมาย ดั่งปณิธาน “นิคมฯสีเขียวเพื่อหมู่เฮาชาวอีสาน” เผย ๓ บริษัทใหญ่สนใจร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ 

นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด พร้อมลูกชาย นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ และนางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการบริหาร รวมทั้งคณะผู้บริหาร โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้การต้อนรับนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนสีม่วง (ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) ในพื้นที่ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๒๒๐ ไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กำกับของ กนอ.ตามสัญญาร่วมดำเนินงานระหว่างบริษัท และ กนอ. ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ได้รับอนุมัติจากนโยบายของแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงยืนยันถึงการเริ่มต้นพัฒนาโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดั่งปณิธานของการพัฒนาโครงการคือ “นิคมฯ สีเขียวเพื่อหมู่เฮาชาวอีสาน”

“นับตั้งแต่ EIA ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างมุ่งมั่นมาโดยตลอด สำหรับการตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการของ กนอ.ครั้งนี้ บริษัทได้รายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาในพื้นที่ระยะการพัฒนาที่ ๑ ซึ่งการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำและงานการปรับระดับแปลงขายมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ ๙๘ และพร้อมที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนอื่นๆ และจัดสรรที่ดินเพื่อขายเป็นอันดับต่อไปภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กนอ.จึงมีความยินดีและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของโครงการในเฟส ๑ จะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และที่สำคัญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการ ขนาด 15kv แล้วเสร็จพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อมให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้” รองผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

นายอัฐพล กล่าวอีกว่า ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าของ กนอ.ครั้งนี้ ยังได้ทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจการพัฒนาโลจิสติกส์  พาร์ค ของบริษัท บนพื้นที่ที่เตรียมไว้กว่า ๖๐๐ ไร่ ซึ่งมีแผนจะให้บริการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางบก และเชื่อมกับระบบขนส่งทางราง ณ สถานีรถไฟหนองตะไก้  บริการจะประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าให้เช่า บริการรับฝากวางตู้คอนเทนเนอร์ บริการรับและจ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งพร้อมจะเปิดบริการภายในปี ๒๕๖๓ และบริการเปิดตู้และบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้านำเข้าส่งออกและสินค้าผ่านด่าน และการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Trade Zone) พร้อมจะให้บริการในระยะถัดไปเมื่อรถไฟรางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือก่อสร้างเสร็จ

ทางด้านนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด กล่าวว่า โครงการฯ มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ตามแผน และทางการนิคมแห่งประเทศไทย จะให้ความช่วยเหลือหาผู้ประกอบการมาร่วมลงทุนกับเราตามที่ขอ และจะหาผู้ประกอบการ  มาร่วมลงทุนในเรื่องโลจิสติกส์ด้วย อีกสักพัก  คงเห็นความก้าวหน้ามากว่านี้ 

นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับเรื่องโลจิสติกส์พาร์คของบริษัท จะออกแบบให้ทันสมัยที่สุด ทำให้รองรับในอนาคตด้วย ซึ่งขณะนี้มี ๓ แห่งใหญ่ๆ เข้ามาพูดคุย และแสดงความต้องการที่จะร่วมลงทุนด้วย อาจจะร่วมลงทุนทั้งสามฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างพูดคุยกัน เป็นภายในประเทศ ๒ แห่ง และต่างประเทศแต่ก็มีชื่อเสียงในประเทศ  ๑ แห่ง โดยบริษัทต้องการจะดูแลในเรื่องโลจิสติกส์ก่อน เพราะว่าถ้ามีแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผู้ประกอบการใหญ่ ระดับ SME ก็สามารถใช้บริการได้ โกดังที่ให้เช่าไม่ใช่แค่โกดังใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีโกดังแบ่งเช่า เป็นระบบ AI ที่มีการสั่งซื้อของแล้ว เหมือนต่างประเทศที่มาหยิบและส่งพัสดุให้ด้วย

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๒ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


836 1,445