25thJune

25thJune

25thJune

 

June 19,2020

เปิด‘คำชะโนด’๒๐ มิ.ย.นี้ ยกเลิกขูดหาเลขเด็ด

จังหวัดอุดรธานีนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทดสอบระบบเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนด มั่นใจวันที่ ๒๐ มิถุนายนนี้ เปิดให้สักการะแน่นอน ด้วยวิถีใหม่ ลดความแออัด และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวังนาคินทร์คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมและทดสอบระบบการเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา เกาะคำชะโนด โดยมีนายวันชัย จันทร์พร, นายปราโมทย์ ธัญญพืช, นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิคำชะโนด ผู้จัดทำระบบ และสื่อมวลชน ร่วมทดสอบ

นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง รายงานถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ โดยจัดทำแอปพลิเคชันและลงทะเบียนผ่านออนไลน์ จองคิวได้ล่วงหน้าและวางแผนการเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชัน “คำชะโนด” หรือ www.co-news.ga/khamchanod/ เมื่อมาถึงจะมีจุดคัดกรองโดยเทคโนโลยีเทอร์โมสแกน และระบบคีย์การ์ดในการเข้าสักการะ เพื่อสามารถควบคุมปริมาณผู้เข้า เบื้องต้นกำหนดไว้ ๓๔ รอบต่อวัน รอบละไม่เกิน ๕๐ คน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีจุดสักการะภายใน ๓ จุด ได้แก่ ๑.หน้าศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าปทุมมา ๒.ต้นมะเดื่อยักษ์ และ ๓.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยแต่ละจุดจะไม่มีการสัมผัสพื้นผิว และใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที หลังการทดสอบ ทางคณะกรรมการบริหารคำชะโนดจะจัด Big Cleaning ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณร้านค้าทั่วพื้นที่คำชะโนด เตรียมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ กำหนดมาตรฐานร้านค้าของผู้ประกอบการภายในคำชะโนด และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะมีพิธีสักการะเจ้าปู่เจ้าย่าเพื่อบอกกล่าว เปิดเข้าสักการะตามประเพณีนิยม และเปิดให้บุคคลทั่วไปเป็นทางการ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า “การเข้ากราบ สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าปทุมมา จะปล่อยให้เหมือนวิถีเดิมไม่ได้ จึงจัดทำระบบใหม่และทดสอบว่า จะจัดเป็นกลุ่ม จำนวนคนของแต่ละกลุ่ม ของแต่ละรอบเป็นอย่างไร การเดินแถวเรียงหนึ่ง จำนวนจุดยืนที่แน่นอน ระยะห่าง ลดการสัมผัส ลดการกราบที่น้อมศีรษะ ปรับเปลี่ยนเป็นพนมมือแสดงความเคารพแทน ราวบันไดพญานาคบริเวณทางเข้าจะเลี่ยงการสัมผัส ถ้าไม่ถือพานบายสีีมาก็ให้พนมมืออธิษฐานจิตแทน การทดลองระบบในวันนี้ทำให้มีความพร้อม และจะทำให้พร้อมยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเปิดให้บริการในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓”

“เท่าที่ตรวจสอบ เชื่อว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว ได้พาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมทดสอบ น่าจะพร้อมเปิดแล้ว และการบ้านที่คณะกรรมการคำชะโนดจะต้องนำไปแก้ไข จากปัญหาที่เจอก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ เช่น ความแออัดของประชาชน การสัมผัสในบริเวณบันไดพญานาค และการก้มลงกราบในแท่นกราบเดียวกันก็ยกเลิก ซึ่งโจทย์ต่างๆ คณะกรรมการคำชะโนด และนายอำเภอบ้านดุง ได้ทำการแก้ไขแล้ว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเป็นห่วง ก็ทำการแก้ไขยกเลิกการใช้กระบวย ต่อไปจะมีการพัฒนาระบบให้น้ำไหลออกจากตัวพญานาคแทน แล้วนำกลับไปบูชาที่บ้าน อยู่ในแนวของ ‘New Normal’ ลดการสัมผัสทั้งหมด” นายนิรัตน์ กล่าว

ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า “หลังจากที่ทำการเปิดจริงในวันที่ ๒๐ มิถุนายน เมื่อพบปัญหาก็จะแก้ไขตามที่พบทันที สำหรับคนที่ไม่ทราบว่า “คำชะโนด” ปิด เมื่อเดินทางมาก็ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงไหว้ด้านนอกแทน ความจริงแล้วปู่กับย่าสถิตอยู่ในใจลูกหลานทุกคน ก่อนที่เราจะปิดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ก็บอกให้ไหว้ปู่อยู่บ้านลูกหลานปลอดภัย ลูกหลานจะได้โชคลาภความเป็นสิริมงคล ที่ไม่เปิดเป็นนโยบายเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขก็ต้องเคารพ”

“ส่วนการทาแป้งขูดหาตัวเลขที่ต้นมะเดื่อยักษ์ก็ถูกยกเลิก เพื่อเลี่ยงการสัมผัส หากอยากเสี่ยงโชคให้ถ่ายภาพแล้วกลับไปดูที่บ้าน ระบบที่ทำขึ้นมาพยายามที่จะลดจำนวนคน วันละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็น เช้า ๑๗ รอบ เย็น ๑๗ รอบ รวม ๓๔ รอบๆ ละ ๕๐ คน ก็จะประมาณ ๑,๗๐๐ คน เชื่อว่าคนที่มาส่วนใหญ่ต้องการความมั่นใจ ความปลอดภัย เพิ่มระบบลงทะเบียน เพื่อลดการแออัดและกำหนดจำนวน         ผู้มาสักการะที่ชัดเจน” ผวจ.อุดรธานี กล่าวย้ำ 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๒ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


823 1,441