19thJune

19thJune

19thJune

 

August 21,2020

ททท.กระตุ้นตลาดไทยเที่ยวไทย ‘คึดฮอดอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน’

ททท.ภาคอีสาน ระดมผู้ประกอบการเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยว ส่งท้ายไตรมาส ๔ เพื่อกระตุ้นการขายภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก “คึดฮอดอีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน”  โดยยังคงรักษาแนวทางเที่ยววิถีใหม่สไตล์ New normal 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมลฑาทิพย์ อุดรธานี นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ @อุดรธานี “คึดฮอดอีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจภาคท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคต่างๆ ที่มีเที่ยวบินตรงระหว่างภูมิภาค กว่า ๑๕๐ ราย นำเสนอขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ กันในกลุ่มผู้ประกอบการ (Business to Business) นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอขายผ่านช่องทาง Online อาทิ แอปพลิเคชัน ZOOM, เพจเฟซบุ๊ก เที่ยวอีสาน.com และเพจเครือข่าย, ไลน์อีสานแซ่บนัว และเครือข่าย โดยนับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมรับฟังและซื้อขายได้จากช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ภายในงานได้เปิดตัว Application “ชุมชน   ท่องเที่ยว” ที่จะนำเสนอช่องทางการขายช่องทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามจองแพคเกจกับชุมชนได้โดยตรง ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนและสะดวกรวดเร็วภายในแอปเดียว และยังมีช่องทาง “เว็บไซต์อีบั๊ฟอีสาน : www.ebuffesan.com” โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขายแพคเกจและโปรโมชั่นพิเศษ เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งใน การส่งเสริมการขายที่ ททท. พยายามสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุค ๔.๐

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า กิจกรรมจัดขึ้น  ในธีม “คึดฮอดอีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลายปีให้คึกคัก ตามแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ของ ททท. “คิด...แล้วไปให้ถึง” ซึ่งในครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ขาย (Seller) จากภาคอีสาน และภาคต่างๆ เป้าหมายประมาณ ๕๐ ราย พบปะซื้อขายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) จากภาคอีสาน และกรุงเทพฯ โดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และอื่นๆ จำนวนเป้าหมายไม่ต่ำกว่า  ๑๐๐ ราย รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ ราย พร้อมกับโปรโมชั่น พิเศษภายในงาน ตลอดจนคาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรม Online ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดย ททท.มุ่งจะกระตุ้นตลาดในประเทศให้กลับมาคึกคัก ส่งเสริมบรรยากาศทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ และอยากเดินทาง ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐาน SHA และการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายหลังวิกฤตโควิด-๑๙

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๑ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


10 1,448