21stApril

21stApril

21stApril

 

August 21,2020

กลับสู่อ้อมกอดชาวโคราช ‘ชาติพัฒนา’ขอแก้ตัว เลือก‘บิ๊กโต’นั่งเลขาพรรค

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายดล เหตระกูล รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา และสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศกว่า ๓๕๐ คน อาทิ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.เขต ๒ จังหวัดนครราชสีมา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข, นายอุทัย มิ่งขวัญ, นายสมบัติ กาญจนวัฒนา, นางเยาวภา บุรพลชัย และนายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ร่วมประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ หัวข้อสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ และบทบาทพรรคชาติพัฒนาหลังการเลือกตั้ง และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ปราศรัยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ และบทบาทของพรรคชาติพัฒนาหลังการเลือกตั้ง โดยสรุปว่า ‘ที่ผ่านมาพรรคชาติพัฒนาได้เข้าไปช่วยทำงานเพื่อประเทศชาติ เมื่อมีวิกฤตก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่า นายเทวัญ ลิปตพัลลภ จะลาออกด้วยความเสียสละ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เราเล่นการเมืองแบบ New Normal ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อต่อรอง ตอนนี้เกิดวิกฤตและมีความจำเป็นที่ต้องปรับ ครม. การปรับครม.จะมีแรงกระตุ้น และบางครั้งการปรับ ครม. อาจเกิดความไม่เข้าใจกัน จึงทำให้การเมืองไม่นิ่งไม่มีเสถียรภาพ และอีกประการหนึ่ง เมื่อมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าง จึงเชิญผู้ที่มีความสามารถที่เก่งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และการคลัง จนสามารถสร้างทีมเศรษฐกิจได้ ประเทศก็จะอยู่รอดได้ นี่คือเหตุผลที่เราเสียสละลาออกเพื่อให้เกิดตำแหน่งที่ว่างและทำให้การปรับ ครม. ลงตัว และสามารถดึงคนที่มีความสามารถเข้าร่วมกับรัฐบาลได้ ต้องการให้ประชาชนและสมาชิกพรรคภาคภูมิใจกับท่าทีทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนาว่า เล่นการเมืองด้วยความเสียสละ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมีตำแหน่งใด เราถอยเพื่อชาติเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ เพื่อหาคนดีคนเก่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เรายังเป็นพรรครัฐบาล เพียงแต่ว่าไม่ได้มีตำแหน่งรัฐมนตรี เราพยายามให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาล เหลือเวลาอีกไม่นานที่จะต้องร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ แนวทางที่ผมได้กล่าวไปเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความร่วมมือช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ และนายกฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางและสร้างแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เรามีบทบาทเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน”

เห็นพ้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราได้ส่งหัวหน้าพรรคเข้าร่วมกับคณะกรรมาธิการ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ข้อสรุปตรงกันว่า รัฐธรรมนูญควรได้รับการแก้ไขถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ทั้งประชาชน ส.ว. ส.ส. พรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ทุกคนมีความเห็นตรงกัน ตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรม และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยุติปัญหาบ้านเมืองลดแรงกดดันต่างๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ความยั่งยืน ที่เป็นที่พูดถึงมากคือมาตรา ๒๕๖ คือมาตราที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขอย่างไร”

กลับสู่อ้อมกอดชาวโคราช

“สุดท้ายนี้ขอถือโอกาสขอบคุณพี่น้องชาวโคราช ที่ช่วยสนับสนุนพรรคชาติพัฒนามาตลอด และต้องขอโทษที่การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ประชาชนชาวโคราชผิดหวัง การเมืองเปรียบเสมือนกีฬามีแพ้มีชนะ วันนี้พรรคชาติพัฒนาพร้อมที่จะแก้ตัวใหม่ และเรายังทำงานทางด้านการเมืองต่อไป พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้สั่งผมไว้ว่า ท่านสร้างพรรคชาติพัฒนามากับชาวโคราช ให้พวกเราทุกคนรักษาพรรคชาติพัฒนาเพื่อชาวโคราช และเป็นความตั้งใจที่จะสร้างพรรคชาติพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่แก้ไขปัญหาให้ชาวโคราชและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเหมือนอย่างที่ทำมาตลอด เดิมทีสำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนาเคยอยู่โคราชแล้วย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่วันนี้พรรคชาติพัฒนาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่โคราชแล้ว ย้ายมาอยู่บ้านเรา ย้ายมาอยู่ในอ้อมกอดของชาวโคราช ผมชอบเพลงบ้านเราของท่านสุเทพ วงษ์กำแหง “ถึงจะอยู่แห่งไหน ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา ยึดโคราชไว้เป็นเรือนตาย” พรรคชาติพัฒนามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่นี่เพื่อร่วมมือกับประชาชน ขอบคุณชาวโคราช องค์กร ห้างร้าน และชุมชนต่างๆ ที่ร่วมกับพรรคชาติพัฒนา ตั้งศูนย์โคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมมือกันผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้กับคนโคราชร่วมแสนชิ้น”

เลือก ‘เทวัญ’ นั่งหน.พรรคอีกสมัย

จากนั้นเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข เสนอชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยไม่มีผู้ใดเสนอคนอื่นเพิ่ม ซึ่งผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนใหม่ ปรากฏว่า นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้รับเลือกตั้งด้วย ๒๘๗ คะแนน จากสมาชิกพรรคที่มาลงคะแนนทั้งหมด ๒๙๒ คน มีบัตรเสีย ๘ ใบ โดยนายเทวัญกล่าวหลังได้รับเลือกตั้งว่า “ขอบคุณที่ไว้วางใจให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอีกครั้ง จะใช้ความรู้ที่มีพัฒนาพรรคให้เติบโตยิ่งขึ้น” 

สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา มี ๒๙ คน ได้แก่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๑ นายประเสริฐ บุญชัยสุข, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๒ นายประสาท ตันประเสริฐ, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๓ พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๔ นายดล เหตระกูล, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๕ นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๖ นายปกครอง ผาสุขยืด, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๗ นายสุเมธ ศรีพงษ์, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๘ นายสมัคร ป้องวงษ์, รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๙ พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร กฤษณะราช โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการพรรค และรองเลขาธิการพรรค ๕ คน ได้แก่ คนที่ ๑ นายอุทัย มิ่งขวัญ, คนที่ ๒ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา, คนที่ ๓ นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ, คนที่ ๔ นายอรัญ พันธุมจินดา และคนที่ ๕ พลตรีธชา จินตวร 

นางอัญชลี บุสสุวัณโณ เหรัญญิกพรรค, นายนนทรัฐ ขจีกุล นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค, นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองโฆษกพรรค คนที่ ๑, นางสาวจิรัฐิพรรณษ์ วงศ์จร รองโฆษกพรรค คนที่ ๒ นอกจากนี้ มีกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร, นางบุษรา เสนะวีณิณ, นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ, นายสหพล กาญจนเวนิช, นายกิตติศาสตร์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์, นางสุทิน ชาติพุดซา, นางวันเพ็ญ สุวัฒโนดม และนายประสิทธิ์ ช่วยสงฆ์

พรรคของคนโคราช

หลังการประชุม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “วันนี้พรรคชาติพัฒนากลับบ้านเรา เพราะย้ายที่ทำการพรรคจากกรุงเทพฯ มาโคราช พรรคชาติพัฒนามีจุดกำเนิดจากโคราช ก่อตั้งโดยท่าน ชาติชาย ชุณหะวัณ และท่านได้พูดอยู่เสมอว่า เป็นพรรคของคนโคราช แต่ทำงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ อย่างวันนี้ ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเสมือนได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคนโคราชอีกครั้ง มาบ้านเราแสนสุขใจอยู่แห่งไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา เป็นนิมิตหมาย ที่ดีของพรรค เพราะว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการพรรค หลายท่านเป็นคนโคราชและยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญ หัวหน้าพรรคคือ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ และตำแหน่งที่สำคัญ คือเลขาธิการพรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งแม่บ้าน ผมก็เคยดำรงตำแหน่งนี้ในครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือก นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.เขต  ๒ ของคนโคราชมาทำหน้าที่เลขาธิการพรรคคู่กับนายเทวัญ นอกจากนั้นยังได้สมาชิกคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักธุรกิจเมืองโคราชอีกหลายท่านมาร่วมพรรค ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ เป็นการให้ความสำคัญกับบ้านเกิดและสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้อาวุโสของพรรคกับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตของพรรคชาติพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน วันนี้มีการปรับทัพที่ทำให้ชาติพัฒนามีความมั่นใจว่า จะกลับมาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต พร้อมพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกังวล และสร้างเศรษฐกิจเพื่อเมืองโคราช ให้กลับมาเป็นเศรษฐกิจยุคทองเหมือนสมัยพลเอกชาติชายอีกครั้ง”

พร้อมสนับสนุนรัฐบาล

“การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้พรรคชาติพัฒนาเสียสละ ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างที่นายกฯ ได้พูดไว้แล้วว่า ยินดีที่จะพบกับกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงท่านบอกให้รัฐมนตรีการคลังได้พบกับกลุ่มต่างๆ ว่า จะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ฉะนั้นการประชุมพรรคชาติพัฒนา ได้มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ต้องการที่จะเห็นการทำงานอย่างกระฉับกระเฉง รวดเร็ว และมีนโยบายที่ชัดเจนจากทีมเศรษฐกิจ วันนี้เข้าสู่โหมดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากโควิด-๑๙ ประชาชนรอมานานแล้วว่า ทีมเศรษฐกิจจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ฉะนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นศูนย์บริหารแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน มีองค์ประกอบคือทีมเศรษฐกิจ ประชาชนต้องการจะเห็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ มีนโยบายและมาตรการใดที่ชัดเจน ประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ ทุกอย่างจะได้ประสบความสำเร็จ” นายสุวัจน์ กล่าวท้ายสุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๑ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


997 1371