25thMay

25thMay

25thMay

 

September 08,2020

รัฐบาลย้ำเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยพร้อมจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

โฆษกฯ เผยรัฐบาลย้ำเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด พร้อมจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และระบบสาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมจากองค์กรในต่างประเทศจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19โดยเร็วที่สุด โดยได้อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้ได้เอง พร้อมทั้งยังได้เจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีนและยุโรป

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในการที่คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งสองส่วนนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด


998 1,469