25thJune

25thJune

25thJune

 

October 10,2020

‘หลวงพ่อคูณ’องค์ใหญ่สุดในโลก นั่งยองถือกระบองเคาะหัว

เตรียมสร้าง ‘หลวงพ่อคูณ’ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูง ๒๗ เมตร นั่งยองถือกระบองเคาะหัวลูกศิษย์ พร้อมมอบหมายให้ราชภัฏโคราช  เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน เดินทางมาร่วมพิธีกว่า ๑,๐๐๐ คน และเนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณ บรรดาลูกศิษย์ลงขันจัดตั้งโรงทานบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ พระภาวนาประชานาถ (เจ้าคุณนุช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาและสวดพระพุทธมนต์การทอดผ้าไตรบังสุกุล กรวดน้ำรับพร จากนั้นได้มอบเตียงปรับระดับไฟฟ้าให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เครื่องปรับอุณหภูมิลบชุดใหญ่ให้โรงพยาบาลด่านขุนทด เครื่องวัดสัญญาณชีพให้โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เครื่องปรับอุณหภูมิลบชุดเล็กให้โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเครื่องตัดหญ้าให้โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต่อมานายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พร้อมคณะได้กราบบูชารูปเหมือนและอัฐบริขารหลวงพ่อคูณและเดินสำรวจสิ่งปลูกสร้างภายในวัดบ้านไร่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอาจารย์ประจำคณะวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คอยให้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เปิดเผยว่า “วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณ แม้ท่านจะมรณภาพเป็นเวลา ๕ ปี คือเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่สาธุชนชาวไทยทั้งประเทศยังคงยึดมั่นในหลักธรรม คำสั่งสอน และคิดถึงหลวงพ่อคูณ พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมิเสื่อมคลาย ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานถวาย แต่ปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาพิธีบำเพ็ญกุศลเหมือนทุกปีได้

“วัดบ้านไร่มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญคือวิหารเทพวิทยาคม ตั้งอยู่กลางน้ำ และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบ้านไร่แห่งนี้ สำหรับเครื่องใช้ส่วนตัวของหลวงพ่อ วัดได้จัดเก็บรักษาในห้องพักศาลาการเปรียญใต้อุโบสถ คณะกรรมการวัดบ้านไร่และชาวโคราชมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาบริหารจัดการเชื่อมโยงภูมิทัศน์ ระบบไอทีด้วยหลักการสากล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสานต่อนโยบายไทยเที่ยวไทยของรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคัก”

นายสุวัจน์ กล่าวอีกว่า “อย่างไรก็ตาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ มหาทานบารมี บนความยิ่งใหญ่และงดงามสำคัญ โครงการวัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต เป็นสถาปนิกออกแบบ หลวงพ่อคูณในอิริยาบถที่คุ้นเคยและทุกคนจดจำ ท่านนั่งยองถือกระบองคอยเคาะศีรษะ ขนาดความสูง ๒๗ เมตร องค์ฐานยาว ๕๔ เมตร หน้าตักยาว ๒๗ เมตร กำหนดวาระที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายนนี้ เวลามหามงคลฤกษ์ ๑๑.๔๙ น. เททองหล่อรูปเหมือน (ส่วนเศียร) พระเทพวิทยาคม พร้อมร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ (ครอบจักรวาล) ใช้มวลสารเกศาและจีวรของหลวงพ่อเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและคิดถึงคำสอนของท่าน โดยระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของลูกศิษย์” 

“หลวงพ่อคูณ” เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๖ ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ที่บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อและนามสกุลทางโลกคือ คูณ ฉัตร์พลกรัง เป็นบุตรคนโตของนายบุญ และนางทองขาว ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนคือ ๑.พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ๒.นางคำมั่น วงษ์กาญจนรัตน์ และ ๓.นางทองหล่อ เพ็ญจันทร์ โดยหลวงพ่อคูณอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๗ อุปัชฌาย์ให้ฉายาว่า ปริสุทฺโธ 

พ.ศ.๒๔๙๖ หลวงพ่อคูณมีดำริให้ก่อสร้างวัด เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มสร้างพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีดำริให้สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ขุดสระน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งจัดสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่ เพื่อการศึกษาของเยาวชนละแวกนี้อีกด้วย และเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดบ้านไร่ ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ท่านมีอายุครบ ๖ รอบ ได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

“หลวงพ่อคูณ” มรณภาพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๙๑ ปี ๗ เดือน ๗๑ พรรษา ท่านได้ทำพินัยกรรมมอบสังขารให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ มีประชาชนที่เคารพศรัทธาเดินทางมาร่วมงานรวมแล้วกว่า ๑ ล้านคน และร่วมทำบุญบริจาคเป็นเงินกว่า ๔๖ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพหลวงพ่อคูณ ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๘ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

39 1,574