17thJune

17thJune

17thJune

 

October 17,2020

รร.ดังยอมรับค้างค่าไฟ ๒ ล. ยืนยันสู้ไม่ถอย-ไม่ปลดพนง. เสนอปรับเราเที่ยวด้วยกัน

เปิดใจค้างค่าไฟ ๒ ล้าน จากผลกระทบโควิด-๑๙ แต่ไม่เลิกจ้างพนักงาน วอนภาครัฐช่วยเหลือธุรกิจบริการและโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบหนัก พร้อมเสนอปรับรูปแบบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ยืนยันสู้ไม่ถอย จัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ เพื่อก้าวผ่านวิกฤต

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น และนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคอีสาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า “ต้องขอบคุณภาครัฐที่กำหนดนโยบายต่างๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับการขยายเวลาในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ขอนแก่นนั้น ต้องยอมรับว่า จะได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้ไม่มากนักเพราะหากเดินทางมาโดยรถยนต์ ก็ต้องใช้เวลาประมาณ ๖ ชม. ซึ่งต้องเผชิญกับรถติด การก่อสร้างถนน และปริมาณรถที่หนาแน่น หากจะเดินทางโดยเครื่องบินมาที่ขอนแก่น ถ้ามาในรูปแบบของครอบครัว จะมีเรื่องที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่มากขึ้น”

“โครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นจะต้องเช็คอินที่พัก แล้วถึงจะได้รับเงินมาเพื่อจับจ่ายใช้สอย ซึ่งก็ต้องรอให้คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และแม้ว่าจะมีการปลดล็อคให้คนจังหวัดเดียวกันสามารถเข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ์ได้ แต่ถ้าจะให้ดีคือการปลดล็อคระบบหรือขั้นตอนดังกล่าว เพราะคนในจังหวัดเดียวกันที่เดินทางมาท่องเที่ยว บางครั้งก็ไม่ต้องการค้างคืน ต้องการเพียงจับจ่ายใช้สอย ต้องการนั่งทานอาหาร แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ จึงต้องการให้คณะทำงานได้พิจารณาทบทวนการใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าว ให้กับคนในจังหวัดนั้นสามารถเข้าร่วมโครงการ ด้วยการให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะจากการสอบถามพบว่าหลายคนต้องการมาเที่ยว มาพักผ่อน มาใช้จ่าย แต่ไม่อยากค้างคืนเพราะระยะทางไม่ไกลกันมาก ทานอาหาร ซื้อสินค้า แต่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้”

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า “กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ยังคงมองถึงกำลังซื้อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้ คือ กลุ่มข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขอนแก่นนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาและภาคการบริการที่ครบวงจร ดังนั้นหน่วยงานรัฐจะต้องช่วยผู้ประกอบการ ด้วยการจัดการประชุมสัมมนา ในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ให้มากขึ้น แม้ว่าแต่ละหน่วยจะมีห้องประชุมอยู่แล้วก็ตาม แต่ให้มีการพิจารณาในการจัดการประชุมนอกสถานที่เพื่อให้เกิดระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และให้พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีงานทำ เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับภาระต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหากไม่ไหวก็คงต้องปลดพนักงานอีกครั้งเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการเช่นกัน แต่ที่โฆษะไม่มีนโยบายปลดพนักงาน เราทำทุกวิถีทางให้อยู่ได้และก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทั้งองค์กร”

“ปัจจุบันโรงแรมโฆษะ ค้างค่าไฟฟ้าประมาณ ๒ ล้านบาท เพราะขาดทุนทุกเดือน ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้น ทำให้เราไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าธุรกิจโรงแรมนั้นต้นทุนหลักๆ คือ เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้นจึงต้องการให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐ ลงลึกรายละเอียดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม ศูนย์การค้า สถานที่ประชุมสัมมนา รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการโรงแรมและบริการ ที่จะเป็นไปได้หรือไม่ในการพิจารณาทบทวนการลดค่าไฟ หรือการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟ เพื่อที่จะประคองให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ในภาพรวม ซึ่งอาจจะลดค่าไฟ ร้อยละ ๕๐ นาน ๖ เดือน”

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  “โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยส่วนตัวมั่นใจว่าจะทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นและเกิดการหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจจะมีการพิจารณาขยายการดำเนินงานออกไปตามการประเมินในแต่ละรอบ แต่โดยส่วนตัวมองว่าเศรษฐกิจของไทยจะกระเตื้องขึ้นได้นั้น ผู้ประกอบการไทยหลายคนเตรียมวิธีในการที่จะบริหารและประคับประคองธุรกิจยาวไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔”

“ทุกสถานประกอบการคิดอย่างเดียวว่า จะหาเงินเดือนจ่ายให้พนักงานอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่โฆษะคิดและทำ และอยู่ด้วยกันภายในองค์กรของเราอย่างนี้ต่อไปตั้งแต่โควิดเกิดขึ้น ค่าไฟฟ้าที่ติดค้างก็ทยอยจ่าย เพื่อให้ระบบหมุนเวียนนั้นสามารถที่จะประคับประคองกันไปได้ในภาพรวม อีกทั้งยังหาช่องทางการเพิ่มรายได้ด้วยการกำหนดโปรโมชั่นต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม การให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเดิมโรงแรมคิดราคาคนละ ๔๙๙ บาท ก็มีการออกโปรโมชั่นล่วงหน้า คือหากซื้อคูปองภายในเดือนตุลาคมนี้ จะได้รับโปรโมชั่น คือซื้อ ๑๐ ใบจากเดิม ๔,๙๙๙ บาท เหลือ ๓,๕๐๐ บาท พร้อมรับของแถมเป็นห้องพักฟรี มูลค่า ๓,๒๐๐ บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ ๒ ท่าน นอกจากนี้ยังคงจัดให้มีไก่ย่างติดปีก ชุดละ ๙๙๐ บาท ด้วยไก่ KKU1 หรือไก่ไม่เก๊าท์ ที่นำมาทำเป็นไก่ย่างสูตรต้นตำรับส่งจำหน่ายถึงบ้าน โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ โดยเพียงแค่สั่งผ่านเฟชบุ๊ก, ไลน์ หรือเว็บไซต์โรงแรม ก็จะจัดสงถึงหน้าบ้านด้วยคุณภาพของความเป็นไก่ย่างแบบทานที่ร้านทันที”

ทั้งนี้ โรงแรมโฆษะ เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ยกพื้นที่ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศรับโรแรมในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการอาสาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามหรือการให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยให้ใช้พื้นที่ห้องพัก ๒๐๐ ห้อง โรงครัว ห้องประชุม และห้องอาหาร เมื่อช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในประเทศไทย

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๙ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


7 1,496