25thJune

25thJune

25thJune

 

October 17,2020

ย้าย‘นพ.ชาญชัย’กลับขอนแก่น ‘เกรียงศักดิ์’นั่งผอ.รพ.มหาราช องค์กรแพทย์งงย้ายเป็นว่าเล่น

หลังจากปลัดกระทรวง สธ. ย้าย “นพ.ชาญชัย” ผอ.รพ.ขอนแก่น เข้ากระทรวง กรณีถูกบัตรสนเท่ห์รับเงินเปอร์เซ็นต์บริษัทยา แล้วตั้ง “นพ.เกรียงศักดิ์” มาแทน แต่ภายหลังถอยกลับจันทบุรี ล่าสุดมีคำสั่งให้ “หมอชาญชัย” ไปนั่งเก้าอี้ที่ขอนแก่นคืน ส่วน “นพ.เกรียงศักดิ์” ให้ย้ายมาเป็นผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางกลับมาปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ชาญชัยได้เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนา และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล จากนั้นเดินเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ท่ามกลางการต้อนรับของชาวขอนแก่นและบุคลากรทางการแพทย์อย่างคับคั่ง

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กล่าวว่า การกลับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ก็จะทำตามนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งจะดำเนินการสานต่อให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องภายในจะเน้นในด้านการบริการ พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างดี เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างดีด้วย เพราะโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์เชี่ยวชาญหลายสาขา โดยเฉพาะมะเร็งในเม็ดเลือด  และขอขอบคุณปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้โอกาสได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเหมือนเดิม โดยขอสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ และไม่ขอพูดถึงเรื่องคดี

  ทางด้าน พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ดีใจ และภูมิใจ ที่ นพ.ชาญชัย  กลับมาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง  เพราะสิ่งที่ต่อสู้มาโดยตลอดในเรื่องความยุติธรรม กระทั่งได้ผู้อำนวยการ กลับคืนมา ถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างที่เคยบอกไว้ว่าคนดีต้องมีที่ยืน ดังนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นมานานร่วม ๔ เดือน ทั้งการย้ายไปประจำกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้มีหลักฐานกระทำอะไรผิด เมื่อผู้ใหญ่ได้มีความกรุณาให้ความเป็นธรรมกับพวกเราเป็นอย่างดี ส่วนกระบวนการสอบสวนที่ยังดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไป

สำหรับการกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เซ็นคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้ากระทรวงสาธารณสุข พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียน ว่า นพ.ชาญชัย รับเงินจากบริษัทยา ๕ เปอร์เซ็นต์ เข้ากองทุนโรงพยาบาลขอนแก่น  ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๒๔/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ สั่งการ ให้นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๔๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๓ สั่งให้ นพ.ชาญชัยมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การบริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วย และขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน แต่เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการดังกล่าวกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม จึงย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง

ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นำบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมใจใส่ขุดขาว-ดำมารวมตัวพร้อมกัน พร้อมถือป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และไว้อาลัยให้ผู้บริหารกระทรวงสาธาณสุข จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนพ.ชาญชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น  

พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะข้าราชการชั้นผู้น้อย หน้าที่ประจำในการรักษาผู้ป่วยถือเป็นหน้าที่หลัก นอกจากนี้เรายังต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการรวมตัวกันของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันนี้ ขอยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการคัดค้านหรือต่อต้าน               ผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด เราไม่ได้แสดงออกว่าผู้บริหารคนใดเก่งกว่ากัน เพียงแต่ทุกคนในที่นี้มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า ไม่เคยพบเห็นการโยกย้ายในลักษณะเช่นนี้ ที่มีคำสั่งภายในวันเดียวกัน  ทุกคนจึงมองว่ามีความผิดปกติเป็นการโยกย้ายที่ไม่มีความเป็นธรรม

“โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลำดับที่ ๓ ของประเทศ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีความซับซ้อนมาโดยตลอด แต่หลายปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของ นพ.ชาญชัย ทำให้ทุกฝ่ายเห็นถึงการพัฒนาโรงพยาบาลแบบก้าวกระโดด การแก้ปัญหาที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่สามารถทำให้โรงพยาบาลก้าวข้ามวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วหลายครั้ง ที่สำคัญคือ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานของผู้ปฏิบัติทำงานได้สะดวก มีเครื่องมือในการรักษาที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยไม่ต้องมาเสียเวลานับหนึ่งใหม่ ไม่ต้องมาศึกษางานใหม่ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้นั้นเราต้องมีผู้นำที่สามารถแก้ไขได้เร็วสุด โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของโรงพยาบาล ที่เริ่มปรากฏให้เห็น” พญ.รักฝัน กล่าว

  พญ.รักฝัน กล่าวต่ออีกว่า การชุมนุมวันนี้เป็นการออกมาเรียกร้องครั้งสุดท้าย  เพราะตลอด ๔ เดือนที่ผ่านมา ทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความต้องการธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ โดยไม่เคยย่อท้อ เพราะทุกคนเชื่อว่ามีแสงสว่างและกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความยุติธรรม แต่คำสั่งล่าสุดทำให้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ส่งเสียงไป ทุกคนล้วนหมดกำลังใจ เสียขวัญ หมดศรัทธา ต่อการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมาก  

อนึ่ง ภายหลังที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ให้ไปประจำที่กระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยของบุคลากรทางการแพทย์และมีการชุมนุมเรียกร้องให้นพ.ชาญชัยกลับมาขอนแก่นคืนอย่างต่อเนื่องนั้น ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี มารักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเข้ารายงานตัวในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อมาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นพ.เกรียงศักดิ์ได้แถลงขอถอนตัว โดยระบุว่า พร้อมที่จะเดินทางกลับไปปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ตามเดิม หรือในตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน “นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ” ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เดินทางมาพร้อมภริยา (นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ) เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา และประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีนางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ ภริยา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ นับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คนที่ ๒๑ สำเร็จการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อนุมัติบัตรด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์, อนุมัติบัตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ซึ่งที่ผ่านมา นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว (จ.เลย), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง (จ.เลย), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ (ขอนแก่น), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี) และมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในปัจจุบัน 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๙ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


54 1,580