17thJune

17thJune

17thJune

 

November 14,2020

‘มอเตอร์โชว์’อุดรธานี กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์

กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดงาน F.T.I. MOTOR SHOW 2020 มีให้ยลโฉมทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น วันที่ ๗-๑๕ พฤศจิกา ที่เซ็นทรัลพลาซา 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นายสยาม มงคลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน F.T.I. MOTOR SHOW  UDONTHANI 2020 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการยานยนต์ และผู้มีเกียรติร่วมงาน

  ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นภาคเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นองค์กรที่ประสานงานกับภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ และความร่วมมือในภาคธุรกิจในท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนหนึ่งของ ๔๓ กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งในด้านการผลิต ส่งออก ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยมีความพร้อม และเป็นฐานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การจัดงาน F.T.I. MOTOR SHOW UDONTHANI 2020 ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนสินเชื่อของสถาบันการเงิน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ผู้บริโภคได้รับทราบนวัตกรรม เทคโนโลยีของรถยนต์ในอนาคตและได้สัมผัสแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละค่ายรถยนต์ ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่มีเวทีแสดงผลงานและแสดงออกมีเวทีเสวนาวิชาการนวัตกรรมยานยนต์ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง จะได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการจับจ่าย ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน กระตุ้นให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณกลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ได้จัดงานที่ดีแบบนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

ภายในงานจะมีการเปิดตัวรถใหม่ หลากหลายรุ่น จากกลุ่มรถยนต์ กลุ่มรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถ การจัดบูธนิทรรศการด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา การประกวดผลงานทางด้านนวัตกรรมกรรมของนักศึกษา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน กว่า ๕๐ บูธ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๓ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

1000 1,488