25thJune

25thJune

25thJune

 

November 21,2020

ไทยสมายล์เปิดบินข้ามภาค อุดรธานี-นครศรีธรรมราช ดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

สายการบินไทยสมายล์ เดินหน้าขยายเส้นทางบินในประเทศต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดเส้นทางข้ามภาคอีสาน-ใต้ ‘อุดรธานี-นครศรีฯ’ ๒ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่ม ๒๑ พฤศจิกายนนี้ ดันศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้วยบริการแบบฟูลเซอร์วิส ตอกย้ำมาตรฐานการบินและบริการยอดเยี่ยมระดับโลก

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด แถลงข่าวการเปิดการเปิดเส้นทางบินข้ามภาค อุดรธานี –นครศรีธรรมราช ของสายการบินไทยสมายล์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายนนี้

  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนระหว่างภูมิภาคสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าจังหวัดทั้งสองเป็นหนึ่งในฮับของแต่ละภูมิภาค โดยอุดรธานีถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ล่าสุดพร้อมผลักดันเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ในภูมิภาค รองรับการเดินทางรูปแบบธุรกิจ ประชุมสัมมนาในอนาคต อีกทั้งยังมีการวางนโยบายขยายเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยาวจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เริ่มคลี่คลาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างยั่งยืนและปลอดภัย จากการนำร่องสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ อาทิ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้น ททท.พร้อมผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การที่สายการบินไทยสมายล์มาเปิดบริการนั้น จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้การเดินทางได้อย่างสะดวก ช่วยหนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้เติบโต และเป็นการกระจายรายได้สู่หัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดเส้นทางครั้งนี้ ไทยสมายล์เล็งเห็นถึงศักยภาพความพร้อมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด ที่มีความโดดเด่นในหลายมิติ ทั้งศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อ ก็หวังว่าจะสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า บริการ ๒ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ อุดรธานี-นครศรีธรรมราช (พฤหัสบดี/เสาร์) เวลา ๐๙.๐๐ น., นครศรีธรรมราช-อุดรธานี (พุธ/ศุกร์/อาทิตย์) เวลา ๑๓.๔๐ น. พร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส ทั้งบริการอาหารบนเครื่อง จองที่นั่งล่วงหน้า และบริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด ๓๐ กิโลกรัม โดยให้บริการ ๒ ชั้นที่นั่งโดยสาร ได้แก่ พรีเมี่ยม อีโคโนมี่ หรือ Smile PLUS Class ๑๒ ที่นั่ง และชั้นอีโคโนมี่ หรือ Smile Class ๑๕๐-๑๕๖ ที่นั่ง โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ที่พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน 

  ทั้งนี้ ล่าสุด ไทยสมายล์ยังได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งที่ ๓ และรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ตอกย้ำบริการสายบินของคนไทยอีกด้วย นอกจากความเป็นเลิศทางด้านบริการแล้ว ยังให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัย โดยสายการบินไทยสมายล์ เป็น ๒ สายการบินแรกของประเทศไทย ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

  อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเปิดเส้นทางบินใหม่ เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ อุดรธานี-นครศรีธรรมราช (UTH-NST) ราคาเริ่มต้นที่ ๑,๖๑๐ บาท/คน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เปิดจองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้า โทร.๑๑๘๑ หรือ ๐-๒๑๑๘-๘๘๘๘, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๔ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

991 1,495