25thMay

25thMay

25thMay

 

January 04,2021

ผนึกกำลังเครือข่ายด้านกีฬา ยกระดับศักยภาพนักเรียน พัฒนาอาชีพกีฬาสู่ระดับสากล

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ นายสราวุธ กุสุมภ์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ (นครราชสีมา) และนายชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ส.ต.ท.นพกร พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี) นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและการกีฬา เทศบาลนครนครราชสีมา และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน เปิดเผยว่า “ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน โดยพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา มาร่วมเป็นภาคีร่วมกันในการจัดการศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน มาร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่ระดับชาติ ตลอดจนบุคลากร ให้มีความสามารถด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ ได้โควตาเรียนฟรี ปีการศึกษาละ ๕๐ คน กระทั่งจบปริญญาตรี และทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ ความร่วมมือด้านงานวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากรด้านกีฬา อาชีพด้านกีฬา และสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเป็นการตกลงในภาระรับผิดชอบ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน จึงได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงกันในวันนี้”

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ที่มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ม.๑–ม.๖ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็ต้องการให้เด็กสามารถต่อยอดความรู้จากการศึกษาด้านกีฬา ในวิชาที่เด็กมีทักษะอยู่แล้ว เช่น ชกมวย และฟุตบอล ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ สามารถยกระดับนักเรียนให้ไปสู่การแข่งขันระดับชาติได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และโอลิมปิก หากเราต่อยอดได้มากกว่าเดิม เด็กก็จะสามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนำไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ นอกจากนี้ เมื่อเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันต่างๆ กลับมา ก็ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต เป็นครูสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬาอาชีพก็ได้ ดังนั้น ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยทำให้เด็กโคราชสามารถก้าวไปสู่ในระดับโลกต่อไป”

 


6 1,476