17thJune

17thJune

17thJune

 

January 22,2021

ตำรวจภูธรภาค ๓ แถลงผลจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ

ตำรวจภูธรภาค ๓ โดย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ (หน.ปส), พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.๓ (ผช.ปส ๑) และ พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ รอง ผบช.ภ.๓ (ผช.ปส ๒) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติการทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับ การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน และพื้นที่ชั้นใน

โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.ภ.จว.ศรีสะเกษ) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ โดยจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๑๗ คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๓๘,๔๑๕ เม็ด สารไอซ์ ๑๒.๑๒ กรัม และตรวจยึดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ รถยนต์ จำนวน ๓ คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน ๗ คัน

จากการสืบสวนทราบว่า ในห้วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายใหม่ หรือ พงษ์ศักดิ์ ตะวังทัน (ฉายา ใหม่ พญาราชสีห์) ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลักลอบนำยาบ้าจาก สปป.ลาว มาพักในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดปฏิบัติการได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง ได้ผลดังนี้       

๑.เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จับกุมเครือข่ายที่ ๑ เหตุเกิดพื้นที่รับผิดชอบ สภ.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ต้องหา จำนวน ๓ คน ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๒,๔๐๙ เม็ด, รถยนต์ จำนวน ๑ คัน ฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

๒.เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จับกุมเครือข่ายที่ ๒ เหตุเกิดพื้นที่รับผิดชอบ สภ.โนนคูณ สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ต้องหา จำนวน ๑๔ คน ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๑๓๖,๐๐๖ เม็ด, สารไอซ์ จำนวน ๑๒.๑๒ กรัม, กัญชา จำนวน ๒ ต้น ,รถยนต์ ๒ คัน, รถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน, อาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ จำนวน ๒ กระบอก , กระสุนปืนลูกซองเบอร์ ๒๐ จำนวน ๔ นัด ฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย จากการสืบสวนทราบว่า ยังมียาบ้าเหลืออีก ซึ่งจะได้สืบสวนขยายผล จับกุมมาดำเนินการคดีต่อไป

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๓ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่ง ในการแจ้งเบาะแสข้อมูล  ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ในสถานประกอบการฯ และอาศัยสถานประกอบการฯ ในการกระทำผิด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด ๑๕๙๙ สายด่วน ๑๙๑ และแอปพลิเคชัน Police I lert U ได้ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไป

 


23 1,495