25thMay

25thMay

25thMay

 

April 09,2021

เที่ยวสงกรานต์ขอนแก่น เสน่ห์วิถีอีสานย้อนวันวาน

ขอนแก่นนำเสนอสงกรานต์วิถีใหม่ วิถีอีสานย้อนวันวาน “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” พร้อมชูแคมเปญที่พัก ๑ แถม ๑ สำหรับผู้รับวัคซีนโควิดแล้ว

 

เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่โรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น และนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามในมิติทางศาสนา ภายใต้วิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล ในสถานการณ์กาาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวอีสานที่จะเดินทางกลับบ้านและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อมต้อนรับทุกคนที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ตามมาตรการด้านสาธารณสุข และฟื้นฟูเยียวยาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเช้มงวด โดยการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนและพื้นที่ งดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง งดการเล่นน้ำ สาดน้ำ ปะแป้ง งดเล่นโฟม งดแสดงคอนเสิร์ต และการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก โดยเน้นการใช้ของวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์และเสน่ห์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ควบคู่กับมิติทางศาสนา ภายใต้แนวคิดหลัก “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น ๒๕๖๔” ที่จังหวัดชูความโดดเด่นของกิจกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบผสมผสานในมิติทางศาสนาและสงกรานต์แบบดั้งเดิม

“ขณะเดียวกันสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่นยังได้จัดทำแคมเปญพิเศษ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือมาทำบุญสงกรานต์วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ เมษายน ที่ขอนแก่น จะได้รับสิทธิเข้าพักที่ขอนแก่น ๑ คืน ฟรี ๑ คืน โดยสามารถโทรจองห้องพักล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๙-๔๖๔ -๔๑๑๑ สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเท่านั้น”

ผวจ.ขอนก่น กล่าวอีกว่า รูปแบบกิจกรรมสงกรานต์ปีนี้เราจัดงานแบบสงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม และการบ่ซิด บ่สาด กะม่วนได้ วิถีใหม่ไทยขอนแก่น รวมไปถึง สงกรานต์ดั้งเดิม วิถีชุมชนที่ เน้นการรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์เป็นสงกรานต์วิถีใหม่โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๕ เมษายน ที่ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชูอัตลักษณ์เด่นในแต่ละจุด โดยกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น การละเล่นพื้นบ้าน ตบประทาย ก่อเจดีย์ทราย พิธีเสียเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานต่างๆ มากมาย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วัวันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

12 1,483