19thJune

19thJune

19thJune

 

April 30,2021

ลุ้น‘กกต.’ประกาศรับรอง นายกเทศมนตรี-ส.ท. ‘หัวทะเล-บัวใหญ่’กาใหม่

คาด ‘กกต.’ ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” และ “ส.ท.” ส่วนใหญ่จบในสัปดาห์นี้ หากมีปัญหาร้องเรียนจะต้องรับรองใน ๖๐ วันตามกฎหมาย แต่กกต.จังหวัดยังไม่ได้รับหนังสือเป็นทางการ พอใจผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า อบจ. ล่าสุด กกต.สั่งให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ นายกเทศมนตรี “หัวทะเล-บัวใหญ่” ๑๖ พฤษภานี

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด ๙๐ เทศบาล (ยกเว้นอำเภอพระทองคำที่ไม่มีเทศบาล) ในส่วนการเลือกตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น กลุ่มโคราชชาติพัฒนา ซึ่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงสมัครนายกเทศมนตรี ชนะการเลือกตั้ง ได้ ๒๓,๕๕๐ คะแนน พร้อมผู้สมัคร ส.ท.ทั้ง ๔ เขต ๒๔ คนได้รับเลือกตั้งทั้งหมด เป็นการชนะเลือกตั้งแบบยกทีม 

รับรองผลล็อตแรก

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีกระแสข่าวว่า ในที่ประชุมครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ ของ กกต. มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ท.จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ปัตตานี ลำพูน มหาสารคาม และในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในที่ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ ของ กกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและส.ท.เพิ่มเติมอีก ๒๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปราการ พัทลุง ราชบุรี นครปฐม อุทัยธานี ยะลา พิจิตร นครราชสีมา พะเยา ชัยนาท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย กำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ประเสริฐ’ยังไม่เห็นหนังสือ กกต.

ทั้งนี้ มีการส่งประกาศดังกล่าวเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อ “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายประเสริฐ บุญชัยสุข ในช่วงเย็นวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เปิดเผยว่า “ยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นทางการของ กกต.” 

จากนั้น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ๒๓ จังหวัด โดยมีเนื้อหาว่า “ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

รับรองครบ ๗๖ จังหวัด

“วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอีก จำนวน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสระบุรี จังหวัดแพร่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง”

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า “ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th, appilication : Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔”

เอกสารยังถึงมือ กกต.จังหวัด

ล่าสุด ช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ “โคราชคนอีสาน” สอบถามรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวจาก พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปิดเผยว่า “มติของ กกต.เป็นตามข่าวที่มีสื่อนำเสนอ แต่ในส่วนของรายละเอียดนั้น หนังสือที่เป็นทางการของกกต.กลางยังไม่ส่งมาที่กกต.จังหวัด ทางกกต.จังหวัดจึงยังไม่ทราบข้อมูลเช่นกันว่า รายละเอียดการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร และมีเทศบาลใดได้รับการประกาศรับรองแล้วบ้าง  ขณะนี้ กกต.จังหวัดจึงทราบข้อมูลเหมือนที่ปรากฏตามข่าวเท่านั้น แต่คิดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศรับรอง และมีเอกสารส่งมายังกกต.จังหวัดอย่างเป็นทางการ” 

ผู้อำนวยการ กกต.จว.นครราชสีมา เปิดเผยอีกว่า “หากมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ทางกกต.กลางจะส่งหนังสือมาให้กกต.จังหวัด จากนั้นกกต.จังหวัด จึงจะทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลต่างๆ ที่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แต่ในชณะนี้ยังไม่มีหลักฐานใดส่งมายังกกต.จังหวัด ทราบตามข่าวเพียงว่า ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานั้น กกต.มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา แต่ไม่ทราบรายละเอียดว่า เป็นการรับรองทั้งนายกเทศมนตรี หรือส.ท.ทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่า ยังไม่ประกาศรับรองทั้งหมด เพราะในระยะเวลา ๓๐ วันหลังเลือกตั้งอาจจะยังมีบางกรณีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ จึงยังไม่ประกาศรับรอง เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๙๐ เทศบาลนี้ น่าจะมีการประกาศรับรองประมาณ ๗๐-๘๐ แห่ง ส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมายอมรับว่า มีเรื่องร้องเรียนตามที่เป็นข่าวช่วงที่มีการเลือกตั้ง แต่จะเกี่ยวกับผู้สมัครหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของ กกต.” 

ต้องรับรองตามกรอบกฎหมาย

ผู้อำนวยการ กกต.จว.นครราชสีมา เปิดเผยอีกว่า “อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้ง หากเทศบาลใดไม่มีการร้องเรียน ใน ๓๐ วันแรกหลังเลือกตั้งจะประกาศรับรองไปก่อนในส่วนที่เห็นว่าไม่มีเรื่องสงสัยแล้ว หรือว่ามี แต่ยังตรวจสอบไม่เสร็จ กกต.ก็อาจจะยังไม่ประกาศในส่วนนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ๖๐ วันตามกฎหมายต้องประกาศรับรองไปก่อนทั้งหมด หากมีเรื่องราวร้องเรียนก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายภายใน ๑ ปี” 

“ในเรื่องการประกาศรับรองครั้งนี้ เมื่อยังไม่เห็นเอกสารเป็นทางการ ผมก็ไม่กล้าเปิดเผย เพราะเมื่อที่ประชุม กกต.มีมติแล้วก็ต้องมีการนำเสนอให้ผู้บริหาร กกต.ลงลายมือชื่อ จึงต้องใช้เวลา แต่คาดว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ จะมีการทยอยประกาศรับรองออกมา” พ.ต.ท.ระพีพงษ์ กล่าวย้ำ 

โควิดส่งผลให้?

เมื่อถามว่า การดำเนินการส่งเอกสารการประกาศรับรองเกี่ยวกับการที่เลขาธิการ กกต.ติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยหรือไม่ จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า พ.ต.ท.ระพีพงษ์ ยอมรับว่า “ก็มีส่วน แทนที่งานจะเร็ว แต่มามีปัญหาเรื่องโควิด และทำให้ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (work from home) กักตัว ๑๔ วันเป็นส่วนใหญ่ ก็อาจจะมีผลกระทบทำให้งานล่าช้าบ้าง แต่ก็ต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมาย และการส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หาก กกต.เซ็นแล้วก็จะรีบส่งมายังกกต.จังหวัด จากนั้น กกต.จังหวัดก็จะแจ้งไปยังเทศบาล เพราะต้องเปิดประชุมสภาภายใน ๑๕ วันตามที่กฎหมายกำหนดด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดูว่าเทศบาลมีเงื่อนไขอื่นด้วยหรือไม่” 

พอใจมากกว่าเลือกตั้ง อบจ.

ท้ายสุด พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึการเลือกตั้งในส่วของเทศบาลที่ผ่านมาของจังหวัดนครราชสีมาว่า “ทั้งจังหวัดมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ ๖๘.๒๘ อยู่ในขั้นที่น่าพอใจมากกว่าการเลือกตั้ง อบจ. เพียงแต่ในบางเทศบาลมีจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่มาก มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเดียว จึงอาจจะไม่ตื่นตัวมาก เป็นการออกมาใช้สิทธิ์ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐ ในขณะที่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลนั้นมีประมาณ ๓๐ กว่าเรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.จังหวัด เพราะส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนหลังการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างสืบสวนไต่สวน ในส่วนของฝ่ายผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาให้กกต.จังหวัดสอบสวน และให้ทางผู้ถูกร้องเรียนมาแก้ด้วย จากนั้นจะสรุปรายละเอียดส่งไปยังส่วนกลาง เพื่อให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา” 

‘หัวทะเล-บัวใหญ่’กากบาทใหม่

ล่าสุดเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าว “กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” โดยระบุว่า 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ดังนี้

๑.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ จังหวัด ๑ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่

๒.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ จังหวัด ๗๖ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดลําปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดปทุมธานี

๓.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๕ จังหวัด ๕ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ

โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานั้น “เทศบาลตำบลหัวะเล” และ “เทศบาลเมืองบัวใหญ่” กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองฯ ให้ออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ส่วนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในส่วนของนายกเทศมนตรี ในเชตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ 

อนึ่ง มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ระบุว่า “ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย”

ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของเทศบาลตำบลหัวทะเล นายเอกภพ โตมรศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรี ชนะการเลือกตั้ง ได้ ๙,๐๔๖ คะแนน ส่วนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นางสุเนตร ศิลปชัยเดช ชนะการเลือกตั้ง ได้ ๔,๓๔๕ คะแนน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๖ วันพุธที่ ๒๘ เดือนเมษายน - วันอังคารที่ ๔ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


36 1,526