15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

May 06,2021

กฟภ.เลิกขุดถนนแล้ว งานด้านโยธาคืบหน้า ๙๘% ผวจ.บ่นถนนหน้าจวนไม่เรียบ

PEA เผยงานด้านโยธาโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน คืบหน้าแล้ว ๙๘% คาดปีนี้เสร็จอีก ๒ ล็อต ถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง และถนนจอมสุรางค์ ยืนยันจะไม่มีการขุดถนนอีก รอเทศบาลฯ ตรวจงานและคืนพื้นผิวถนน ด้าน “ผู้ว่าฯ วิเชียร” บ่นถนนหน้าจวนเมื่อไหร่จะเรียบร้อย 

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการ ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวงเงินลงทุน ๑๑,๖๖๘.๕๖ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ที่ดำเนินโครงการนั้น

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบนถนน ๒๑ สาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย ถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโพธิ์กลาง ถนนโยธา ถนนบัวรอง ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนจักรี และถนนกำแหงสงคราม งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๓๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคืนผิวถนนหลังผู้รับเหมาขุดเจาะถนนเพื่อดำเนินโครงการ เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ เกือบทุกสายที่อยู่ในโครงการ และมีผู้ประสบอุบัติเหตุตกหลุมจากการก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมหารือกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับถนนและการจราจรในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นการชั่วคราว จากนั้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมอีกครั้ง โดยสั่งการให้แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งในภายหลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกที่ ๓ จึงทำให้ประชาชนไม่ทราบผลการดำเนินงานกระทั่งปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ บ่นถนนหน้าจวน

จากนั้น เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เรื่องการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ขณะนี้มอบหมายให้นาย กรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดตามเรื่อง ซึ่งหลังจากที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนพัง ให้แล้วเสร็จทุกสี่แยกภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้เสร็จเพียงบริเวณสี่แยก แต่พื้นที่ที่ยังไม่เสร็จ คือ บริเวณถนนระหว่างแยก โดยเฉพาะถนนมนัส ก็กำลังเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เขาก็บอกว่า หลังสงกรานต์คงจะเรียบร้อย ผมก็ยังคิดอยู่ว่า จะเร่งตามเรื่องนี้ เพราะยังเห็นว่าหลายจุดยังไม่เรียบร้อย ซึ่งหลังจากวันนี้อาจจะมีการเรียกประชุม โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ติดตามเรื่อง”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

  “เมื่อเช้ายังคิดอยู่ว่า บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ เมื่อไหร่จะทำให้เรียบร้อยสักที ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่า ยังไม่เรียบร้อย ต้องขอเวลาติดตามเรื่องนี้ก่อน” นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวท้ายสุด

ความคืบหน้าโครงการ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา “โคราชคนอีสาน” เข้าพบนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมีนายอิทธิชัย ปกินนกะ รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการฯ ร่วมให้ข้อมูล

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการฯ เปิดเผยว่า โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดินมีการก่อสร้างทั้งหมด ๗ ล็อต ปัจจุบันเสร็จไปแล้ว ๓ ล็อต คือ ล็อตที่ ๑ บริเวณถนนชุมพลและถนนราชดำเนินรอบย่าโม ล็อตที่ ๒ ถนนสุรนารี ถนนพิบูลละเอียด และถนนบุรินทร์ ซึ่งขณะนี้รอเทศบาลนครนครราชสีมาจัดตั้งงบประมาณเพื่อทำผิวถนนใหม่ให้สมบูรณ์ และล็อตที่ ๗ ถนนมุขมนตรี ตั้งแต่สี่แยกอัมพวันมาถึง ห้าแยกหัวรถไฟ ก็ดำเนินการเสร็จและคืนพื้นที่ให้เทศบาลนครฯ แล้ว แต่ล็อตนี้จะไม่ทำผิวถนนใหม่ เพราะถนนไม่ได้พังมาก สำหรับ ๔ ล็อตที่ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ล็อตที่ ๓ ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และถนนบัวรองบางส่วน งานโยธาเสร็จแล้ว งานไฟฟ้าคืบหน้า ๗๑% บ่งบอกว่าเส้นนี้จะไม่มีการขุดถนนอีกแล้ว 

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการฯ

ล็อตที่ ๔ ถนนจอมพล ถนนประจักษ์ และถนนมนัสบางส่วน งานด้านโยธาคืบหน้า ๙๘% งานไฟฟ้าคืบหน้าประมาณ ๖๐% หากทำงานโยธาเสร็จ ล็อตนี้ก็จะไม่มีการขุดถนนอีก ล็อตที่ ๕ ถนนมนัส ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ และถนนจอมพลบางส่วน งานโยธาเสร็จแล้ว งานด้านไฟฟ้าเหลือบนทางเท้าเพียงนิดหน่อย ล็อตที่ ๖ ถนนจักรี ถนนคำแหงสงคราม ถนนพลแสนบางส่วน ถนนอัษฎางค์บางส่วน ถนนจอมพลบางส่วน ถนนมหาดไทยยางส่วน และถนนสรรพสิทธิ์บางส่วน งานด้านโยธาคืบหน้า ๙๘% งานไฟฟ้าใกล้เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ๔ ล็อตที่การไฟฟ้ายังดำเนินการอยู่ งานด้านโยธาเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ภาพรวมงานด้านโยธาของโครงการคืบหน้าประมาณ ๙๘% จึงจะไม่มีการขุดเจาะถนนอีก เหลือเพียงบางส่วน ฉะนั้นงานขุดเจาะถนนหรือปิดถนนอาจจะไม่มีอีกแล้ว ส่วนบริเวณถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ที่เห็นก่อสร้างนั้นเป็นงานด้านประปาของเทศบาลนครฯ หากทุก ล็อตเสร็จแล้ว เทศบาลนครฯ ก็จะดำเนินการคืนผิวถนนใหม่แน่นอน

๒๐ แยกเสร็จแล้ว

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า “ในช่วงที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยมีดำริให้แก้ไขทุกสี่แยกในเมืองชั้นในที่มีการก่อสร้าง รวม ๒๐ แยก การไฟฟ้าฯ จึงร่วมมือกับทีโอทีและเทศบาลนครฯ จับมือกันแก้ไขปัญหานำยางร้อนมาคืนผิวถนน ซึ่งเราใช้เวลาแก้ไขตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนที่ผู้ว่าฯ ยังกังวลอยู่ คือ ถนนระหว่างแยก ซึ่งมีสภาพชำรุดอยู่บ้าง หากงานไหนที่การไฟฟ้าฯ เป็นคนก่อก็จะเร่งแก้ไข เบื้องต้นแก้ไขได้เกือบทั้งหมดแล้ว”

‘โควิดระบาด’ทำงานช้า

“ปัจจุบันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ดำเนินการมาแล้วเกือบ ๒ ปี หากถามว่าล่าช้าหรือไม่ ก็ยังอยู่ในระยะเวลาของสัญญา ซึ่งปัจจัยที่ทำให้งานล่าช้า คือ การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมนี แม้แต่อุปกรณ์ที่ส่งภายในประเทศก็ล่าช้า เพราะโรงงานส่วนใหญ่ขณะนี้ต้องปิดกิจการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องการวางหม้อแปลงไฟฟ้า เวลาที่จะติดตั้งก็มีเจ้าของบ้านบริเวณนั้นคัดค้าน ทำให้การไฟฟ้าฯ ต้องหาพื้นที่อื่น ซึ่งการติดตั้งในพื้นที่อื่นก็จะส่งผลกับการจ่ายไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าตกบ้าง เราจึงต้องรื้อแผนและวางผังใหม่ ทำให้งานล่าช้าบางส่วน และอีกประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องถนน เมื่อทำแล้วถนนก็เกิดการยุบตัว ทำให้ไม่สามารถทำในคราวเดียวได้ จึงต้องค่อยๆ ทำ หากทำแล้วถนนยุบหนักก็อาจจะอันตรายต่อประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว”

ปีนี้ล้มเสาอีก ๒ ล็อต

“การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน มีข้อดีทำให้เมืองสวยงาม และมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถนนรอบย่าโมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้เรากำลังเตรียมที่จะล้มเสาไฟฟ้าบริเวณล็อตที่ ๒ ถนนสุรนารี โดยจะค่อยๆ ล้มเสาเรื่อยๆ เพราะไม่สามารถทำพร้อมกันได้ อาจจะติดเรื่องสัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง หากขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ก็วางแผนไว้ว่า จะเริ่มล้มเสาล็อตที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะล้มเสาเสร็จภายในเดือนมิถุนายน จากนั้นก็จะดำเนินการล้มเสาล็อตที่ ๓ ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ คาดว่าภายในปีนี้ ล็อตที่ ๒ และ ๓ จะแล้วเสร็จทั้งหมด ส่วนล็อตอื่นๆ ก็จะเร่งให้เสร็จให้ทันปีนี้เช่นกัน และยืนยันว่า ปีนี้จะไม่มีการขุดถนนอีกแล้ว ขอการันตีกับคนโคราชว่า จากนี้ไปงานของการไฟฟ้าฯ จะไม่มีการขุดถนนอีกแล้ว จะเหลือเพียงถนนประจักษ์ ถนนจอมพล และถนนมนัสบางส่วน” นายประสิทธิ์ กล่าว

ยืนยันจะไม่ทำถนนอีก

นายประสิทธิ์ กล่าวท้ายสุดว่า “สุดท้ายนี้ ขอฝากถึงคนโคราชว่า เราคำนึงถึงความเดือดร้อนของทุกคน เราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาถนนและการใช้ถนน พยายามเร่งเต็มที่ ฉะนั้นการันตีว่า จะไม่มีการปิดถนนหรือทำถนนให้เดือดร้อนอีก ส่วนความเดือดร้อนที่ผ่านมา ผมก็ขออภัยไว้ด้วย จากนี้ไปจะไม่มีการขุดถนนแล้ว โดยจะเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จ เมื่อเสร็จแล้วก็เริ่มล้มเสาไฟฟ้าเรื่อยๆ สุดท้ายระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ก็จะไม่มีเสาไฟฟ้าอีก มั่นใจว่า โคราชมีระบบสายไฟใต้ดินมากที่สุดในประเทศไทย จากนี้โคราชก็จะหลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม มีคนเดินทางมาเยี่ยมชมเรื่อยๆ เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หายไป โคราชจะต้องพัฒนา มีเศรษฐกิจเข้ามา ขอยืนยันว่าทำเสร็จแน่นอน”

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ชี้แจงกรณีถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ว่า “เดิมทีถนนหน้าจวนผู้ว่าฯ ไม่ได้อยู่ในโครงการ แต่การไฟฟ้าฯ มาทำเพิ่มภายหลัง และถนนช่วงนั้น งานของการไฟฟ้าฯ เสร็จหมดแล้ว รอเพียงการทำถนนใหม่เท่านั้น”

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๗ วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


25 1,541