17thJune

17thJune

17thJune

 

May 21,2021

‘น้ำตาลสุรินทร์’มอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อ‘รพ.สุรินทร์’รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดัน, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ, เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกันรัมมอบ

ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วย ทาง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ได้ทราบถึงความจำเป็นของความต้องการใช้ในครั้งนี้ และที่ผ่านมามีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี ที่ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ดำเนินกิจการทำและผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ รวมถึงพลังงานไฟฟ้า มุ่งมั่นการดำเนินกิจการพร้อมเล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อยคุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อยสู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำตาลอย่างครบวงจรของประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญด้านต่างๆ สู่ชุมชน ทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม

นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด กล่าวว่า เรามีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ พวกเราขอเป็นกำลังใจและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการรักษาดูแลผู้ป่วยในระหว่างการทำงาน 

ซึ่ง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และนายมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ขอร่วมสนับสนุนเพื่อให้คณะแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๙ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


28 1,505