17thJune

17thJune

17thJune

 

May 22,2021

ชวนคนโคราชออกจากบ้าน ใช้ชีวิตปกติอย่างปลอดภัย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด

ภาคเอกชนโคราชผุดโครงการ “Korat Go Project” หวังเป็นสื่อกลางสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ออกมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประเดิมเดินรณรงค์ที่ตลาดนัดเซฟวัน ชวนคนโคราชออกมาจับจ่ายใช้สอย พร้อมชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ประธานหอการค้าโคราช” เชื่อวัคซีนคือทางออกของวิกฤตโควิด-๑๙

สืบเนื่อง นายธนพันธ์ ศิริธนชัย กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรทางเศรษฐกิจ องค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งโครงการ “Korat Go Project” เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในมิติต่างๆ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งการสื่อสารที่สร้างสรรค์ การผลักดันความปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัย ผลักดันมาตรการการแก้ปัญหาต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และสามารถดำรงสภาพเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ตลาดนัดเซฟวัน นายธนพันธ์ ศิริธนชัย กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานโครงการ Korat Go Project พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นายนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย นครราชสีมา นายธีระพงษ์ อโณทัยไพบูลย์ กรรมการมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา นายรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด และนายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊งนครราชสีมา สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา ชมรมร้านอาหารนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้ก่อการดี Korat Go “โคราชร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” เดินรณรงค์ “ตลาดเซฟวันคลีนแล้ว ไฟเขียวเฟี้ยวได้” ลดความตระหนก เพิ่มความตระหนัก พร้อมแจกแมสก์และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยกิจกรรมรูปแบบนี้ จะจัดขึ้นอีกหลายแห่งบนไทม์ไลน์หรือจุดเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ปลอดภัย มาเที่ยว มากินได้

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการ ค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “กิจกรรมวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นการทำความสะอาดรอบๆ ตลาดนัดเซฟวัน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ตลาดและพนักงานมาร่วมในการทำความสะอาดด้วย และในช่วงเย็นหรือขณะนี้ เป็นการเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และทำอย่างไรจะออกมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โดยวันนี้กลุ่ม Korat Go จะร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันในขณะที่ใช้ชีวิตตามปกติ นอกจากนี้ยังจะรณรงค์ให้ประชาชนออกฉีดวัคซีนให้มากขึ้นด้วย”

“สำหรับโครงการ Korat Go เป็นการรวมกลุ่มของภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย ๘ องค์กร เช่น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ชมรมร้านอาหารนครราชสีมา มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ และมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง เป็นต้น ซึ่งวันนี้ทุกองค์กรได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วย การรวมกลุ่มกันครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ทั้งข้อเท็จจริง สถานการณ์จริงและส่งเสริมความรู้ ที่ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ไม่ตื่นตระหนกภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชน ที่จะสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นโครงการต้นแบบของสังคม ภายใต้การดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจในยุคปกติใหม่ (New normal) เพื่อสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกัน ให้สามารถกระจายสู่คนในทุกระดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการประกอบการต่อได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ในการประกอบกิจการและดำเนินชีวิตปกติได้โดยเร็ว โครงการ Korat Go เป็นโครงการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิต ออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้า โดยการออกมาทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และขอเชิญชวนคนโคราชออกมาร่วมกันฉีดวัคซีน เพื่อเป็นทางออกในการหยุดเชื้อโควิด-๑๙ ไม่ว่าจะปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ หากทุกคนออกมาฉีดวัคซีนกันมาก ก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มีทางออก ดังนั้น ออกมาฉีดวัคซีนกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และเราจะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป” 

ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองประธานฝ่ายวิชาการและการพัฒนา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการใช้พื้นที่ตลาดนัดเซฟวันในการจัดกิจกรรม ว่า “การรณรงค์ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ตลาดนัดเซฟวันเป็นแห่งแรก เนื่องจากตลาดนัดเซฟวันมีขนาดใหญ่และมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูง เราจึงต้องการเชิญชวนประชาชนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปยังพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด ให้เกิดเป็นตัวอย่างที่จะสามารถต่อยอดไปยังสถานที่อื่นๆ ดังนั้น ตลาดนัดเซฟวันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Korat Go”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๙ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


24 1,514