22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

May 28,2021

บุรีรัมย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงละแวก‘บขส.’ คลัสเตอร์ร้านกาแฟติดโควิด ๑๘ ราย

ตั้งเต็นท์ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกที่ บขส. ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคมนี้ หลังพบคลัสเตอร์ร้านกาแฟติดโควิด ๑๘ ราย พร้อมเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดเสี่ยง บขส. และร้านค้าโดยรอบ ป้องกันเชื้อแพร่กระจาย

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงาน สสจ.บุรีรัมย์ ได้ตั้งเต็นท์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ทั้งพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง หลังจากตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เพศชาย อายุ ๖๐ ปี เจ้าของร้านกาแฟ ย่านชุมชนใจกลางเมืองบุรีรัมย์ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน ๑๘ ราย เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าว มีประวัติการเดินทางไปในหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับคนอื่นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ หวั่นเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ออกนอกชุมชนเมือง ทั้งนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงาน ปภ. ล้างทำความสะอาด ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และร้านค้าบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วย

ขณะที่การระบาดของโควิด-๑๙ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยสะสม ๑๘๗ ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก ๑ ราย ที่ อ.ประโคนชัย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม ๓ ราย รักษาหายแล้ว ๑๕๑ ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว ๓๓ ราย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๐ วันพุธที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม - วันอังคารที่ ๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


1003 1403