19thJune

19thJune

19thJune

 

June 03,2021

“ใบหม่อน”หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยแพทย์ปราบโควิด-๑๙ ฝีมือ ม.๑ มอบรพ.ชุมแพ

เปิดตัวน้อง “ใบหม่อน”  หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปราบโควิด-๑๙ จากผลงานนักเรียน ม.๑ ส่งมอบให้ รพ.ชุมแพ ใช้งานจริง ในราคาไม่แพง

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนเมทนีดล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล นำคณะครูและนักเรียน ร่วมส่งมอบน้อง “ใบหม่อน” หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปราบโควิด-๑๙ ให้กับ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ได้ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นสำหรับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบรรจุรายวิชา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งคณะครูได้ให้โจทย์กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้และสอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนจึงได้เสนอแผนงานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่กำลังเกิดขึ้น จึงได้ประสานงานร่วมกันกับหลักสูตรภาควิชาเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการวางแผนประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม

“น้องใบหม่อน เป็นหุ่นยนต์ตัวที่ ๒ ที่นักเรียนคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้น มีความสูง ๑๖๕ ซม. และขนาดความกว้าง ๔๐ ซม. โดยด้านบนส่วนหัวจะเป็นที่ตั้งของกล้องและระบบรับสัญญา บริเวณลำตัวจะติดตั้งหลอดรังสี UVC ที่มีคุณสมบัติเศษในการฆ่าเชื้อโรคได้ในรัศมี ๕-๗ เมตร ขณะที่ช่วงล่างก่อนถึงฐานล้อ มีการติดตั้งกล่องใส่สิ่งของ ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่เกิน ๓ กม. ระบบพลังงานใช้แบตเตอรี่รองรับไฟบ้านทั่วไป โดยใช้เวลาชาร์จ ๒ ชม. ต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานถึง ๖ ชม. ระบบรับ-ส่งสัญญาณผ่านระบบไวไฟที่สามารถส่งสัญญาณได้ถึงกันระยะทางกว่า ๓๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อได้รูปแบบแล้วจึงวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วนและเข้าสู่ขั้นตอนของการประดิษฐ์ตามคำแนะนำของคณาจารย์ โดยนักเรียนได้ใช้เวลาเพียง ๒ วันก็สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้ได้สำเร็จ อย่างไรก็ดี สำหรับหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลภูเวียง และวันนี้ตัวที่ ๒ ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลชุมแพ โดยมีการสาธิตและสอนการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว และทางโรงเรียนยินดีที่จะดูแลรักษาและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ทั้ง ๒ ตัวตลอดระยะเวลาของการใช้งานที่โรงพยาบาลอีกด้วย”

ด.ช.ณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในวงการแพทย์ ที่บางพื้นที่นำมาใช้ในการเป็นผู้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ราคาสูงถึงตัวละกว่า ๕ ล้านบาท ทำให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน ซึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ ความสามารถ นำแนวความคิดมาประสานกับเทคนิคทางวิชาการวิทยาศาสตร์ กลายมาเป็นน้องใบหม่อน ในราคาต้นทุนตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนใช้เวลาในการประดิษฐ์เพียง ๒ วัน ซึ่งข้อดีของน้องใบหม่อนนั้นสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา มีขนาดความกว้างพอดี สามารถเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ได้แทบทั้งหมด รัศมีการฉายรังสี UVC กว้างและไกลถึง ๕-๗ เมตร ซึ่งสามารถทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลชีพ แบคทีเรียในห้องพักผู้ป่วย หรือห้องปฎิบัติการได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการรับส่งของ ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ด้วยการติดตั้งกล่องด้านล่างช่วงฐานล้อ และบริเวณตัวหุ่นยนต์มีการติดตั้งชั้นสำหรับการใส่สิ่งของ หรือยา หรือแฟ้มผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ขณะที่ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า หุ่นยนต์ที่ได้รับมอบจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของโรงพยาบาลอย่างมาก โดยโรงพยาบาลฯ ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วทั้งสิ้น ๒๓ ราย ซึ่งขณะนี้บางส่วนหายขาดจากโรคและบางส่วนอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหุ่นยนต์ที่ได้รับมอบถือเป็นมิติใหม่ในการทำงาน โดยเฉพาะการช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดห้องผู้ป่วยหรือห้องปฎิบัติการต่างๆ ด้วยระบบรังสี UVC รวมทั้งการรับ-ส่งสิ่งของ เวชภัณฑ์ยา หรือการติดต่อกับผู้ป่วยกับทีมแพทย์ ซึ่งจากนี้ไปจะสามารถดำเนินการได้สะดวก คล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากผลงานของนักเรียนนี้

 

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๑ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


22 1,491