19thMay

19thMay

19thMay

 

July 02,2021

ค่ายมวยรุดยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอจัดชกมวยหาเงินเลี้ยงตัว

ตัวแทนโปรโมเตอร์มวย พร้อมหัวหน้าค่ายมวย และนักมวย บุกยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ “นายก อบจ.-ผู้ว่าฯ” ขอให้ผ่อนคลายจัดกิจกรรมกีฬาได้ เหตุขาดรายได้ และต้องทนแบกภาระค่าเลี้ยงดูนักมวย

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (อบจ.บุรีรัมย์) นายพุทธิพงษ์ ปลุกรัมย์ หัวหน้าค่ายมวย ส.พวงทอง และนายกุหลาบ แสนจันทร์ โปรโมเตอร์มวย และเจ้าของค่ายมวยเพชรหนองกี่ พร้อมตัวแทนบุคคลในวงการมวย และนักมวยที่อยู่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ รวมกว่า ๕๐ คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือข้อร้องเรียนต่อ นายภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย์ ก่อนจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกับ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬามวย หรือขอให้ทางจังหวัดมีการอนุญาตให้มีการจัดชกมวยขึ้นในจังหวัด หลังได้รับความเดือดร้อน และผล กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อบุคคลในวงการมวย เนื่องจากนักมวยไม่มีรายการชกจึงทำให้ขาดรายได้ แต่ทางค่ายมวยยังจะต้องมีภาระค่าเลี้ยงดูนักมวยเหมือนเดิม ทั้งค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้งนักมวยจะต้องทำการฝึกซ้อมมวยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่พร้อมอยู่เสมอ หากหยุดซ้อมกว่าจะฟื้นคืนสภาพร่างกายคืนมาก็จะยาก บางทีนักมวยก็อาจจะเลิกชกไปเลย ทางตัวแทนบุคคลในวงการมวย จ.บุรีรัมย์ จึงขอความร่วมมือทางจังหวัดได้ส่งเสริมกีฬามวย หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอให้มีการผ่อนคลายมาตรการ ให้มีการจัดกิจกรรมทางกีฬาได้ หากมีการจัดชกมวยเกิดขึ้น บุคคลในวงการมวยก็จะมีรายได้

ทั้งนี้ หลังรับหนังสือร้องเรียน นายก อบจ.บุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป เบื้องต้นทาง อบจ. ได้เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุน หาก ศบค.อนุมัติให้มีการผ่อนคลายและจัดกีฬาชกมวยขึ้นได้ ทาง อบจ.จะดำเนินการจัดหา และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดชกมวย ซึ่งอบจ.มีสถานที่จัดชกมวยที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า ๒,๐๐๐ คน และสามารถดำเนินการป้องกันได้ ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

นายพุทธิพงษ์ ปลุกรัมย์ กล่าวว่า “ค่ายมวยของตนมีนักมวยอยู่ในความดูแลกว่า ๑๐ คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนทั้งสิ้น ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองนำมาฝากให้ดูแลฝึกซ้อมชกมวย ตนจะต้องรับภาระค่าเลี้ยงดูทั้งหมด ทั้งค่าอาหาร ค่าเดินทางไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้นักมวยไม่มีรายการชก จึงขาดรายได้ที่จะมาดูแล ดังนั้น ขอให้ทางจังหวัดดำเนินการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีการจัดชกมวยเกิดขึ้น เพราะถ้ามีรายการชก ทางค่ายจะมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทางค่ายมวยก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันต่างๆ ของ ศบค.”

ด้านนายกุหลาบ แสนจันทร์  กล่าวว่า “ในห้วงที่ผ่านมา นักมวยและบุคคลในวงการมวยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก บางค่ายมวยถึงกับต้องปิดตัวลง เพราะทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว เนื่องจากนักมวยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน-นักศึกษาแทบทั้งสิ้น พ่อแม่มีฐานะยากจน แล้วนำมาฝากฝึกซ้อมมวย เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ความรับผิดชอบดูแลและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าค่าย ก่อนหน้านี้มีรายการชกทำให้ค่ายมวยและนักมวยมีรายได้จากการชก แต่หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ และไม่มีรายการชกมวย ทำให้ทั้งค่ายมวยและนักมวยขาดรายได้ แต่ทว่าค่ายมวยยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอด จึงขอให้ทางจังหวัดช่วยผ่อนคลายมาตรการ เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมชกมวยได้”

นายภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “อบจ.มีการเตรียมแผนดำเนินการไว้แล้วเช่นเดียวกัน ตามอำนาจขอบเขตหน้าที่ของ อบจ. โดยเตรียมจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวฯ และสมาคมมวย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือบุคคลในวงการมวย รวมถึงในวงการกีฬาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะวงการมวย จากข้อมูลทราบว่า ในจ.บุรีรัมย์มีค่ายมวยกว่า ๒๐๐ แห่ง และมีนักมวยรวมกว่า ๖๐๐ คน โดยในอนาคตอันใกล้ จ.บุรีรัมย์จะมีการเปิดเมือง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ”

“จากนี้จะเตรียมแผนดำเนินการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ หาก ศบค.มีมาตรการผ่อนคลาย จะจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดการแข่งขัน สามารถจุคนได้กว่า ๒,๐๐๐ ที่นั่ง แต่จะอนุญาตให้เข้าชมได้ประมาณ ๑๕% และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ๒ เข็ม อีกทั้งนักมวยที่จะมาทำการชกจะต้องผ่านการตรวจแบบ CPR ก่อนการชก ตามกฎของ ศบค. ส่วนผู้เข้าชมก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ถ้าหากมีการจัดชกมวยขึ้น อบจ.บุรีรัมย์จะมีการจัดถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งยูทูป เฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อให้แฟนมวยที่อยู่ทางบ้าน สามารถรับชมการแข่งขันแบบสดๆ ได้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางมาชมที่สนาม รวมถึงอาจจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆ ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ หากมีการผ่อนคลายให้จัดชกมวยขึ้น” นายก อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวท้ายสุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๕ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอังคารที่ ๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


6 1,476