25thMay

25thMay

25thMay

 

July 02,2021

ยืนยันยังไม่พบสายพันธุ์แอฟริกา อยากรักษาที่ขอนแก่นต้องส่งต่อ

ขอนแก่นยืนยันยังไม่พบโควิด-๑๙ สายพันธุ์แอฟริกา ย้ำชัดผู้ป่วยโควิดนอกพื้นที่หากเป็นคนขอนแก่น ต้องทำเรื่องส่งต่อการรักษาอย่างถูกต้อง ส่วนคนนอกพื้นที่เข้ามารักษาโดยไม่ผ่านระบบ สธ.ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทันที

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการยืนยันตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่ ในเขต จ.ขอนแก่น ทั้งหมด ๑๗ รายในวันนี้ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในจำนวนนี้แยกเป็นชาวขอนแก่นที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่คลัสเตอร์ตามที่ ศบค.กำหนด และอีกส่วนคือกลุ่มผู้ป่วยที่ตั้งใจเดินทางมารักษาที่ขอนแก่น ซึ่งมีจำนวน ๔ ราย ดังนั้น มาตรการที่ชัดเจนและเข้มข้นตามที่คณะกรรมการควบคุมโรค และทางจังหวัดกำหนดคือ หากเป็นชาวขอนแก่นและพบการติดเชื้อ  ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตาม ขอให้มีการประสานงานอย่างถูกต้องผ่านระบบการส่งต่อผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการส่งต่อผู้ป่วย การบริหารจัดการเตียง และการรักษาตามขั้นตอน โดยห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน รถไฟ หรือรถยนต์ส่วนตัวเด็ดขาด เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและสอบสวนโรคในภาพรวม

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น

“จากจำนวนผู้ป่วยที่พบล่าสุดพบว่า มีผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องเตียงหรือการไม่ได้รับการรักษาในพื้นที่ต้นทาง และไม่ใช่คนขอนแก่น แต่ตั้งใจเดินทางมารักษาที่ขอนแก่น ด้วยการเดินทางมากับรถขนส่งมวลชน ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำและกำชับอย่างมาก เนื่องจากจะกลายเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้น หากผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนขอนแก่นและพบว่ามีการติดเชื้อ ขอแนะนำว่า สามารถประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ใดก็ได้ เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งต่อการรักษา ซึ่งอาจจะเลือกการรักษาในพื้นที่โรงพยาบาลที่เป็นที่ตั้งของภูมิลำเนาของตนเอง หรือหากจะเลือกมารักษาที่ขอนแก่น ก็จะต้องผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข ห้ามเดินทางมาเองหรือวอล์คอินเข้ารับการรักษาเด็ดขาด เพราะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด”

นพ.สมชายโชติ กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขฯ ได้เปิดสายด่วนสำหรับการรับเรื่องหรือให้บริการคำแนะนำในด้านต่างๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การควบคุม ป้องกัน รักษาและการสอบสวนโรค รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าเมื่อทุกคน เจ็บไข้ได้ป่วย ทุกคนก็ต้องคิดถึงครอบครัว คิดถึงบ้าน และต้องการกลับมารักษาที่บ้านของเราเอง ดังนั้น ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทาง เพื่อความปลอดภัยในภาพรวม และเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษา ตามระบบที่วางไว้ ขณะที่จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของผู้ปวยติดเชื้อรายใหม่จากกลุ่มคลัสเตอร์แรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันนี้ ขอยืนยันว่า ผู้ป่วยในเขต จ.ขอนแก่นรายใหม่นั้น พบว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย โดยยังคงไม่มีการพบสายพันธุ์แอฟริกาหรือสายพันธุ์อื่นในพื้นที่ขอนแก่น

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๕ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอังคารที่ ๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


10 1,464