25thMay

25thMay

25thMay

 

July 10,2021

อุบลฯเปิดรพ.สนาม ๗๐๐ เตียง

เปิดใช้งานโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ๗๐๐ เตียง หลังมีผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอกลับมารักษาเพิ่มขึ้นวันละครึ่งร้อยต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้โรงพยาบาลเฉพาะกิจที่เตรียมไว้รับไม่ไหว

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เปิดทำการโรงพยาบาลสนามขนาด ๗๐๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีมากกว่าปริมาณเตียงของโรงพยาบาลหลัก หลังจากมีผู้เดินทางกลับมาจากแคมป์คนงานในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดปริมณฑล โดยส่วนหนึ่งตรวจพบเชื้อมาจากต้นทางแล้วขอกลับเข้ามารักษา อีกส่วนหนึ่งมากักตัวและตรวจพบเชื้อในจังหวัด ทำให้สถิติผู้ป่วยติดเชื้อเดิมที่มีสะสมอยู่เพียง ๔๓๔ คน ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นวันนี้เป็น ๘๑๑ คน และอยู่ระหว่างรักษามากถึง ๔๑๔ คน ทำให้โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจในพื้นที่ ๗ อำเภอ ที่ได้เตรียมรองรับไว้ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจำนวน ๓๐๐ เตียง มีผู้ป่วยล้นเตียง จึงต้องเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย รองรับปริมาณผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว ๒๓ ราย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยของจังหวัดว่า มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ ๑๐ ราย เป็นผู้ป่วยหนักที่รักษามานาน ๑ ราย ซึ่งเตียงผู้ป่วยหนักหรือไอซียูจังหวัดมีอยู่กว่า ๒๐ เตียง จึงยังรองรับได้ ส่วนโรงพยาบาลสนาม ๗๐๐ เตียง ที่เปิดใช้วันนี้ จะเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยติดเชื้อหมุนเวียนรายใหม่ จึงขอให้ผู้ติดเชื้อก่อนกลับเข้ามา  แจ้งขอเตียงก่อน เพราะเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมไว้รองรับล่วงหน้า และขอฝากไปถึงประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ หากพบเห็นบุคคลกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเข้าไปดำเนินการกักตัวตรวจหาเชื้อไม่ให้เชื้อเข้ามาแพร่ในจังหวัด

อนึ่ง สำหรับวันนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในการระบาดรอบใหม่คือ ๗๘ คน โดยเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๗๔ คน ติดเชื้อในจังหวัด ๔ คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม ๕ คน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๘๖ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 

 


12 1,465