17thJune

17thJune

17thJune

 

July 26,2021

สสจ.โคราชเผยสถานการณ์วัคซีน-โรงพยาบาลสนาม แจงผู้ป่วยมากับรถไฟ 296 ราย ไม่ใช่เฟคนิวส์

วันนี้ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนว่า “โคราชมีเป้าหมายฉีดวัคซีนในประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป รวมจำนวน ๒,๑๑๖,๗๐๐ คน โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน๒๘๑,๓๘๙ ราย เข็มที่ ๒ จำนวน ๑๒๙,๘๑๕ ราย รวมฉีดไปแล้ว ๔๑๑,๒๐๔ โดส ซึ่งการฉีดวัคซีนในขณะนี้ เข็มแรกเป็นซิโนแวค ส่วนเข็มที่ ๒ เป็นแอสตร้าเซเนก้า ในทุกกลุ่ม แต่ช่วงนี้จะเน้นไปที่ ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง สตีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันเชื้อเดลต้ามีความรุนแรงมาก อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้เสียชีวิตได้ ส่วนวัคซีนที่จะมาในเดือนนี้ ประมาณการณ์ไว้ว่า จะมาจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ โดส แต่อาจจะได้น้อยกว่า เพราะต้องแบ่งไปให้กับ ๑๓ จังหวัดที่มีการระบาดหนัก”

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ รายงานสถานการณ์สถานการณ์โรงพยาบาลสนาม ว่า “ขณะนี้มีโรงพยาบาลสนาม ๕ แห่ง รวม ๕๗๒ เตียง แบ่งเป็น รพ.สนามในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ๓๐๐ เตียง ครองเตียง ๒๖๗ คน ว่าง ๓๓ เตียง รพ.สนามอำเภอปากช่อง ๑๒๐ เตียง ครองเตียง ๕๒ คน ว่าง ๖๘ เตียง รพ.สนามอำเภอสีคิ้ว ๖๒ เตียง ครองเตียง ๕๗ คน ว่าง ๕ เตียง รพ.สนามอำเภอคง ๖๐ เตียง ครองเตียง ๓๒ คน ว่าง ๒๘ เตียง และ รพ.สนามอำเภอแก้งสนามนาง ๓๐ เตียง ครองเตียง ๘ คน ว่าง ๒๒ เตียง รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา เหลือเตียงว่าง ๑๕๖ เตียง ทั้งนี้ เรายังเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามในค่ายทหารอีก ๒ แห่ง ที่ค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ รวม ๑๒๐ เตียง และในขณะเดียวกันโรงพยาบาลมหาราชฯ ก็จะใช้พื้นที่หอพักแถวบริเวณชุมชนประโดก ที่เพิ่งสร้างเสร็จ เป็นโรงพยาบาสนามเช่นกัน นอกจากนี้ โคราชยังได้จัดตั้ง Community/Home Isolution จำนวน ๙๓ แห่ง มีเตียงทั้งหมด ๒,๔๗๔ เตียง ขณะนี้มีผู้เข้าอยู่ ๒๔๖ คน เหลือว่าง ๒,๒๒๘ เตียง โดยสถานที่แห่งนี้จะใช้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดฯ แล้วมีผลตรวจเป็นสีเขียว แต่ในขณะนี้โคราชพบปัญหาเตียงสีแดง ไว้รองรับผู้ป่วยอาการหนัก ซึ่งขณะนี้มีเพียง ๑๔๔ เตียง ครองเตียงแล้ว ๑๓๑ คน เหลือว่าง ๑๓ เตียง โดยโรงพยาบาลมหาราฯ จะเร่งขยายเตียงเพิ่มเติม และเตียงสีเหลือง ขณะนี้เหลือเพียง ๑๕๐ เตียง จากทั้งหมด ๒,๒๘๒ เตียง ซึ่งเตียงสีเหลืองเป็นเตียงสำคัญ จึงพยาบาลให้โรงพยาบาลต่างในจังหวัด เร่งเพิ่มจำนวนเตียงสีเหลืองให้มากขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาลโหนด”

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ กล่าวอีกว่า “ส่วนเรื่องการนำผู้ป่วยกลับมาด้วยการเดินทางโดยรถไฟ จำนวน ๒๙๖ คน ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เฟคนิวส์ ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเรื่องเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า จะมีการนำผู้ป่วยกลับคืนภูมิลำเนา ผมจึงจะใช้โรงพยาบาลสนามของกองทัพ ๒ แห่ง ที่กำลังจะจัดตั้ง เป็นสถานที่สำหรับ Community Isolution เพื่อพักผู้ป่วยก่อนจะส่งต่อไปยังภูมิลำเนา อีกส่วนหนึ่ง คือ ที่ รพ.มทส. และ รพ.โชคชัย สรุปก็คือ หากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง จุดแรกที่จะรับคนกลุ่มนี้ คือ โรงพยาบาลสนามค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จากนั้นก็จะส่งให้ รพ.มทส.และ รพ.โชคชัย และกระจายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาต่อไป สำหรับกรณีนี้ที่มีการนำเสนอข่าวในเพจต่างๆ เราได้เช็คข่าวไปยัง สปสช. พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่พื้นที่ต้นทาง ๒๗๑ คน และมารักษาที่โคราช ๗ คน อีก ๑๘ คนยังติดต่อไม่ได้ ซึ่งในช่วงค่ำวานนี้มีการแจ้งว่า ให้งดการส่งตัวด้วยรถไฟ โดยเวลา ๑๕.๐๐ น. วันนี้จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อหาแนวทางในการส่งตัวผู้ป่วยอย่างมีระบบ มีความปลอดภัย และพื้นที่ปลายทางต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ ดังนั้นข่าวที่เผยแพร่ออกมา จึงเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูล แต่ไม่ใช่เฟคนิวส์”

           


20 1,483