19thJune

19thJune

19thJune

 

August 07,2021

ม.อุบลฯผลิตเตียงกระดาษ ส่งมอบความรู้ให้ทำใช้เอง

นักศึกษาผลิตเตียงกระดาษให้ รพ.สนาม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนนำไปผลิตใช้เอง เพื่อรองรับผู้ป่วย ช่วงเกิดการระบาดหนัก

นักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันผลิตเตียงกระดาษขนาดกว้าง ๑๐๕ x  ๒๒๐ เซนติเมตร หรือประมาณ ๓ ฟุตครึ่ง รองรับน้ำหนักกดทับได้กว่า ๔๐๐ กิโลกรัม ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยที่ต้องการเตียงไปให้ผู้ป่วย ขณะเกิดการระบาดอย่างหนักของโควิด-๑๙ โดยมีศูนย์พักคอยตามอำเภอต่างๆในจังหวัด ทยอยขอเตียงที่นักศึกษาผลิตนำไปรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น

ดร.พัชริดา ปรีเปรม อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการนี้ กล่าวว่า โครงการนี้ ไม่เน้นผลิตเพื่อบริจาคเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้ผู้นำไปใช้ มาเรียนแล้วนำองค์ความรู้ไปผลิตใช้เอง จะได้เตียงตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน เพราะวัสดุที่ใช้มีเพียงกล่องกระดาษ กาว และเทปกาวกระดาษที่มีอยู่ทั่วไป มีราคาเตียงละ ๕๐๐ บาท และใช้เวลาศึกษาไม่นาน ก็เข้าใจวิธีการทำเตียงจากกล่องกระดาษเหล่านี้แล้ว ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริจาคและมาเรียนรู้ได้ที่เพจ UBU Scrap Design

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ๓๔๙ คน มาจากต่างจังหวัด ๓๐๐ คน ติดเชื้อในพื้นที่ ๔๙ คน โดยเกิดจากคลัสเตอร์โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ๑๐ คน และลามเข้าสู่ชุมชนของผู้ไปเล่นสนุกเกอร์ทั้งอำเภอเมืองและวารินชำราบอีก ๒๐ คน เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ๑๕ คน ที่เหลือสัมผัสกันในครอบครัว เสียชีวิตเพิ่มอีก ๓ คน รวมเป็นผู้เสียชีวิต ๓๑ คน มีผู้ป่วยสะสม ๖,๗๖๘ คน โดยติดเชื้อในพื้นที่ ๕๙๔ คน ที่เหลือกลับมาจากต่างจังหวัด รักษาหายแล้ว ๒,๑๑๖ คน ส่วนเตียงโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามกว่า ๑,๔๐๐ เตียงเต็มทั้งหมด เหลือเพียงเตียงในศูนย์พักคอยที่ยังมีอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ เตียง

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๐ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


32 1,528