25thMay

25thMay

25thMay

 

August 08,2021

โรงแปรรูปไก่ซีพี อ.โชคชัย ป้องโควิดเต็มที่ หนุนดูแลชุมชนปลอดภัย

ตามที่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทีมสอบสวนโรค สำนักงาน สสจ.นครราชสีมา รายงานถึงการติดเชื้อโควิด-19 ในคลัสเตอร์โรงงานหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งโรงงานแปรรูปไก่ ที่ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงแปรรูปไก่ซีพี โดยระบุว่า ในสถานการณ์ปกตินั้นทางโรงงานมีการตรวจสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ในกลุ่มตัวอย่างประมาณ 300 คน แต่เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มีแผนจะดำเนินการแบบ 100% จากพนักงานที่มีกว่า 8,000 คน และหากมีการตรวจพบจะนำพนักงานเข้าสู่หอพักที่เตรียมไว้เพื่อกักตัว ทางโรงงานค่อนข้างมีระบบที่ชัดเจน  ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลโชคชัย หากมีอาการไม่ดี ทางโรงพยาบาลโชคชัยจะรับตัวเข้าไปรับการรักษา โดยโรงงานไม่ได้ดูแค่พนักงานเท่านั้น แต่ยังดูแลครอบครัวของพนักงานด้วย หากพบว่าคนในครอบครัวพนักงานตรวจพบเชื้อก็จะรับเข้ามาดูแล และมีการเยียวยาด้วย ซึ่งโรงงานนี้ทำอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการค้นหาเชิงรุก เพราะพนักงานบางรายไม่มีอาการ แต่โรงงานดำเนินการค้นหาเชิงรุก และนำเข้าสู่สถานที่กักตัวเพื่อทำ Bubble and Seal นั้น

กรณีดังกล่าว ทีมข่าว "โคราชคนอีสาน" และ koratdaily ได้สอบถามไปยังผู้บริหารโรงแปรรูปไก่ซีพี อำเภอโชคชัย พบว่า จากเหตุการณ์นี้ ทางโรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตรวจเชิงรุกพนักงานทั้ง 100% เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทันที พร้อมส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและดำเนินการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงทันที นอกจากนี้ ยังจัดตั้งสถานที่กักกัน หรือ Community Isolation (CI) ของโรงงาน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน วัดออกซิเจน ยารักษาโรคทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย รวมถึงอาหารทุกมื้อ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของโรงพยาบาลโชคชัย ขณะเดียวกันยังดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการดำเนินงานโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด รวมถึงมีการ Swab พื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินการคงค้างของเชื้อโรค ซึ่งจะมีผลการตรวจ Swab พื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่งแวดล้อมว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในทุกจุดเสี่ยงทุกสัปดาห์    

"เป็นประเด็นสำคัญคือ โรงแปรรูปไก่ซีพี อำเภอโชคชัย มีความห่วงใยในชุมชน จึงเร่งดำเนินมาตรการ Bubble and Seal จำกัดพื้นที่ให้พนักงานอยู่ภายในโรงงาน หรือที่พักที่ทางโรงงานจัดหาให้ โดยจัดให้มีรถรับ-ส่งระหว่างที่พักและโรงงาน เพื่อควบคุมมิให้แรงงานออกนอกพื้นที่ อันอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อในชุมชน รวมทั้งยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติต้วของพนักงาน ตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยจะมีทีมตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอททุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.30 C หรือมีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งจะนำเข้าสู่ระบบการกักตัวทันที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของแรงงานชาวไทยและต่างชาติ โรงงานยังได้ทำการสื่อสารมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบ 2 ภาษา ทั้งไทยและกัมพูชา ให้พนักงานทั้งโรงงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคำอธิบายวิธีปฏิบัติตัวทั้งในรูปแบบคลิปและป้ายโปสเตอร์"

นอกจากนี้ อีกมาตรการสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือทางโรงงานได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงาน ด้วยการสนับสนุนการฉีดวัคซีนตามมาตรการรัฐและวัคซีนทางเลือก เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่ไปกับการตั้งการ์ดสูงดังกล่าวข้างต้น โดยโรงงานแปรรูปไก่ที่นครราชสีมาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงานแล้ว 7,454 คน คิดเป็นเกือบ 90% ของพนักงานทั้งหมด

สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า โรงแปรรูปไก่ซีพี อำเภอโชคชัย ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งโรงงานย้ำว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการกระจายตัวของแรงงานด้วยมาตรการที่มีความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนอุ่นใจ และมั่นใจในมาตรการต่างๆ ของโรงงาน ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอและจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลโชคชัยด้วย ดังนั้น การปฏิบัติอย่างเป็นระบบเช่นนี้ ทำให้คนงานไม่ออกมาปะปนในชุมชน


12 1,531