25thMay

25thMay

25thMay

 

August 20,2021

กังขา!ให้ผู้ค้าน รง.ยางมะตอย ไปให้ข้อมูลที่อำเภอรายคน

ราษฎรบุกร้องอำเภอ ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการฯ เรียกผู้คัดค้านสร้างโรงงานยางมะตอยไปสอบสวนรายคน ทั้งที่จนท.ควรลงมาสอบข้อมูลในพื้นที่ ปลัดแจงเป็นขั้นตอนปฏิบัติ หากไม่สะดวกก็ให้ทำหนังสือตอบกลับได้

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ตัวแทนชาวบ้านบ้านพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนเกรีตหรือยางมะตอยใกล้หมู่บ้าน เพราะเกรงจะก่อมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีหนังสือถึงชาวบ้าน เด็ก และผู้สูงอายุที่ลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแอสฟัลติกคอนกรีต เข้าไปให้ข้อมูลที่ที่ว่าการอำเภอแบบรายคนตามวัน เวลา ที่ทางคณะกรรมการฯ ออกหนังสือนัดหมาย ทั้งที่ความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ควรจะลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากปากของชาวบ้านในพื้นที่เองมากกว่า จะได้ไปดูสภาพพื้นที่จริงด้วย อีกทั้งการออกหนังสือสุ่มให้ชาวบ้านเดินทางมาให้ข้อมูลที่ที่ว่าการอำเภอนั้นส่งผลกระทบกับชาวบ้าน เพราะบางคนที่ได้รับหนังสือให้มาให้ข้อมูลก็เป็นเด็กอายุเพียง ๓-๔ ขวบ  บางคนก็เป็นผู้สูงอายุเดินเหินลำบาก บ้างก็ติดเตียงไม่สามารถมาได้ จึงอยากให้ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนการออกหนังสือเรียกชาวบ้านมาให้ข้อมูลด้วย แต่ยืนยันว่าทุกคนที่ลงชื่อคัดค้านมีตัวตนอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้ และที่ลงชื่อค้านการสร้างโรงงานดังกล่าวเพราะเกรงจะได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการทำมาหากินด้วย เพราะสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชนเพียง ๒๐๐ เมตรเท่านั้น

นางปราณี เกริงรัมย์ หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านบ้านพลวง บอกว่า ที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพราะไม่เห็นด้วยที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ออกหนังสือให้ชาวบ้านซึ่งบางคนก็เป็นเด็กเล็กๆ และผู้สูงอายุที่เดินเหินลำบากมาให้ข้อมูลที่ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งความจริงแล้วทางคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่น่าจะลงไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า จะได้ไปดูสภาพพื้นที่จริงด้วย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคนที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการฯ ได้แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาให้ข้อมูลที่ที่ว่าการอำเภอกลับมาให้คณะกรรมการฯ แล้ว แต่หากคณะกรรมการฯ อยากได้ข้อมูลก็ต้องลงไปในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านด้วย

นางปราณียังระบุอีกว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแอสฟัลติกคอนกรีตไปหลายหน่วยงานแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จึงเกิดความกังวลใจว่าการคัดค้านจะไม่เป็นผล แล้วจู่ๆ อาจจะปล่อยให้มีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว จึงอยากฝากถึงกระบวนทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มาดูหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

ขณะที่นายวุฒิพงษ์ พงษ์วัน ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระบุภายหลังเป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้านว่า ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ออกหนังสือให้ชาวบ้านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ก็เป็นการเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งก็ใช้วิธีการสุ่มจากชาวบ้านที่ลงชื่อไว้กว่า ๗๐๐ คน ก็จะสุ่มเพียงประมาณ ๓๐๐ คน แต่หากชาวบ้านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลด้วยตัวเอง ก็จะได้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการสอบถามข้อมูล ซึ่งลงไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เอง ก็รอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๒ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔   

 


13 1,468