17thJune

17thJune

17thJune

 

August 27,2021

เปิด ๓ โรงแรมกักตัวเสี่ยงสูง พร้อมรับ‘คนขอนแก่น’กลับบ้าน

ศูนย์อนามัยที่ ๗ เปิด ๓ โรงแรมใช้เป็นที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเฝ้าติดตามอาการอย่างเข้มงวด ย้ำชัด พร้อมรับคนขอนแก่นกลับบ้านเพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยโควิดอย่างรวดเร็ว


เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่โรงแรมวีวิช ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาวโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานที่กักตัวของกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนโรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หรือ Hotel Quarantine เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๗ ที่ขณะนี้เข้ารับการกักตัวแล้ว ๘๐ ราย

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องแบ่งคนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งขณะนี้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ นอกจากการระดมการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว จะต้องแบ่งคน ๓ กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสถานที่พักคอยในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น หรือ HQ ได้จัดตั้งขึ้นทั้งหมด ๓ จุดคือ ที่โรงแรมวีวิช โรงแรมดีมา และกรีนโฮเต็ล ซึ่งจะสามารถรองรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อกักตัว ๑๔ วัน ได้รวม ๒๕๐ คน โดยขณะนี้มีผู้ที่ถูกพนักงานสอบสวนโรคส่งเข้ารับการกักตัวแล้ว ๘๐ คน กระจายอยู่ในศูนย์ที่กำหนด ซึ่งทุกคนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเมื่อบุคคลที่ถูกพนักงานสอบสวนโรคกำหนดว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการ ๑๔ วัน เจ้าหน้าที่จะส่งต่อการกักตัวตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคทันที

“เมื่อผลการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งที่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามสภาพอาการของแต่ละคน และทีมสอบสวนโรคจะทำการตรวจคัดกรองและแยกกลุ่มต่างๆ ออกจากกัน ซึ่งเมื่อบุคคลใดที่การสอบสวนโรคระบุว่าเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องถูกส่งไปกักตัว ซึ่งในการกักตัวนั้นบุคคลดังกล่าวสามารถเลือกได้ว่า กักตัวที่ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นหรือกักตัวในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๗ ที่กำหนดใช้โรงแรมทั้ง ๓ แห่งตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และที่สำคัญคือการแยกตัวกลุ่มเสี่ยงออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการกักตัว ๑๔ วันจะแยกเป็นรายห้อง ๑ คน ต่อ ๑ ห้อง เว้นแต่จะมีเด็กที่อนุญาตให้ผู้ปกครองอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งทุกวันจะมีทีมแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์มาทำการตรวจอาการตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งในการกักตัวนั้นจะมีวิธีการปฎิบัติตามที่แพทย์กำหนด และหากพบว่าฉุกเฉินทีมแพทย์ก็จะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลขอนแก่นทันที” นพ.ชาตรี กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๓ วันพุธที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


25 1,520