25thJune

25thJune

25thJune

 

September 16,2021

เดอะมอลล์’ร่วมเดินหน้าเปิดเมือง ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าปลอดโควิด ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุด

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเดินหน้าเปิดเมือง ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโควิด-๑๙ ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด และมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ครบทุกมิติ เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK

 

นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  หรือ ศบค.ได้มีมติเห็นชอบประกาศปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เปิดกิจการ–กิจกรรมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ยังผลให้ศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกอบด้วย เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องลงทะเบียนสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมอนามัยตามหลักเกณฑ์ของ THAI STOP COVID PLUS (TSC+) อีกทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ตามกรอบแนวทาง ๗ มาตรการของสมาคมค้าปลีกไทยและคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทยอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอประกาศตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  ด้วยการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการปลอดโควิด-๑๙ ของพนักงานผู้ให้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ทั้งพนักงานห้างสรรพสินค้า พนักงานผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และพนักงาน OUTSOURCE รวมกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในวันแรกต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙  ด้วย ANTIGEN TEST KIT (ATK)  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน หรือมีผลตรวจโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่เข้าพื้นที่ นอกจากนี้พนักงานทุกคนต้องได้การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการคัดกรองด้วยการประเมินสุขภาพ ตามแนวหลักการ THAI SAFE THAI และสุ่มตรวจด้วยการตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) เป็นประจำทุกสัปดาห์ ควบคู่กับการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ UNIVERSAL  PREVENTION เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกค้าสูงสุด

สำหรับมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ครบทุกมิตินั้น ก่อนเปิดให้บริการทุกศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำความสะอาด BIG CLEANING ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า รวมถึงทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางด้วยรังสี UV พร้อมดำเนินการเรื่องระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มากกว่า ๑๐ เท่าต่อชั่วโมง และตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 PPM นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง GUARD SHIELD ที่เคาน์เตอร์ต่างๆ, ติดตั้ง TABLE SHIELD บนโต๊ะอาหาร รวมทั้งมีบริการตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C STERILIZING สำหรับอบฆ่าเชื้อสินค้าให้กับลูกค้า และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังสร้างความมั่นใจในการใช้บริการด้วยการสร้างสังคมไร้สัมผัส TMG TOUCHLESS SOCIETY อาทิ  TOUCHLESS PAYMENT การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน APP ธนาคาร, TAP & GO, E-WALLET และ APP ต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฏิบัติเข้มข้นตามกรอบแนวทางมาตรการของสมาคมผู้ค้าปลีก ไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย ในการเปิดให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T  (DISTANCING- MASK WEARING- HAND WASHING-TEMPERATURE- TESTING) พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน THAI SAFE THAI (TST) และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ, ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า ๑ คน ต่อ ๕ ตารางเมตร ในสถานประกอบการ (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ ๑ ต่อ ๔ ตารางเมตร), กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง APPLICATION หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง HIGH TOUCH AREA อย่างน้อยทุกๆ ๑ ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุกๆ ๒ ชั่วโมง)

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  พร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าตามปกติ รวมทั้งเปิดให้บริการร้านอาหาร โดยให้นั่งทานได้ ๕๐% (งดจำหน่ายและดื่มสุรา ในร้าน), ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดให้บริการไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อคน ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ, ร้านนวด เปิดเฉพาะนวดเท้า, คลินิกเสริมความงาม ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และเปิดให้บริการได้ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ได้ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ ซัพพลายเออร์ แบรนด์ชั้นนำในห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้า จัดแคมเปญ “SHOPPING MUST GO ON #จะช้อปต้องได้ช้อป” ลดสูงสุด ๘๐% ช้อปทุกชั้น ทั้งห้างฯ รับคืนรวมสูงสุด ๓,๐๐๐ บาท รวมช่องทางออนไลน์ MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM, M CHAT & SHOP และ CALL TO ORDER  หรือเลือกรับสิทธิ์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ E-Voucher ภาครัฐ สูงสุด ๗,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม–๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  และแคมเปญ “THE SHOPPERS RETURN” มอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ แทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด-๑๙ ทั้งส่วนลด และบัตรกำนัลจากแบรนด์และร้านค้าชั้นนำมากมาย สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, SCB และ CITI BANK ทุกวันช้อปครบ ๓,๐๐๐ บาท รับคืนสูงสุด ๓๐๐ บาท พิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ช้อปครบ ๕,๐๐๐ บาท รับคืนสูงสุด ๘๐๐ บาท และอิ่มฟิน กับ THE MALL DINING  ทุกวัน ทานครบ ๗๐๐ บาท รับคืนสูงสุด ๒๐๐ บาท พิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ ซื้อ DINING VOUCHER ๒,๐๐๐ บาท รับ ๒,๔๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา

สำหรับเดอะมอลล์โคราช เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐–๒๐.๐๐ น.วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น. ซึ่งบรรยากาศการช้อปวันแรกได้มีประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ และเลือกซื้อสินค้าภายในเดอะมอลล์โคราชจำนวนหนึ่ง ซึ่งทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการวัดอุณหภูมิ เช็คอินก่อนเข้าพื้นที่ การเว้นระยะห่าง การใส่ถุงมือขณะช้อป และการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัส

ทั้งนี้ สามารถช้อปผ่านช่องทาง MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM, แชทผ่าน M CHAT & SHOP, โทรสั่งผ่าน CALL TO ORDER, ช้อปสบายผ่าน LIVE PERSONAL SHOPPER เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดอย่างเคร่งครัด มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกตารางเมตร และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการด้วยหัวใจและมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


37 1,515