25thMay

25thMay

25thMay

 

September 19,2021

มทร.อีสานพัฒนาโปรแกรมจับใบหน้า เพิ่มความแม่นยำนับจำนวนผู้ต้องขัง

สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน จับมือ  เรือนจำกลางคลองไผ่ พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าใช้ในเรือนจำ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการนับจำนวนและจดจำผู้ต้องขัง เฝ้าระวังพฤติกรรมทำร้ายตนเอง

นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เรือนจำกลางคลองไผ่ ถือเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษ ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ จัดการศึกษาอบรมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม พร้อมทั้งฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังโดยวิธีชุมชนบำบัด และดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการ โดยการสงเคราะห์และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาล กำหนดแนวทางติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง คดียาเสพติดให้โทษ และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามนโยบายและแผนงานของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๗ มาถึงปัจจุบัน พบว่าเรือนจำกลางคลองไผ่มีจำนวนผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องขัง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่จำนวนเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิมคือ ๑๕๐ คน ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า ๔,๘๗๐ คน โดยกิจกรรมหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องปฏิบัติเป็นประจำคือ การนับจำนวนผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ต้องขังยังอยู่ครบ ไม่ได้ไปแอบอยู่ตามที่ต่างๆ หรือแอบไปทำร้ายร่างกายตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา   ผู้ต้องขังที่ทางเรือนจำได้วางแผนการดำเนินงานเอาไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจนับจำนวน ๕ รอบต่อวัน ทำให้เรือนจำฯ จำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาช่วย จึงได้หารือร่วมกับสถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำเข้ามาช่วยในการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังดังกล่าว

อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและดิจิทัล สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน หนึ่งในทีมผู้พัฒนาโปรแกรม เปิดเผยว่า ชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อนับจำนวนผู้ต้องขังที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นความร่วมมือจากทีมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สถาบันสหสรรพศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าฯ เพื่อใช้ตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง ตามความประสงค์ของเรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า ๔,๘๗๐ คน และจะทำการตรวจนับจำนวน ๕ รอบต่อวัน

 

“สำหรับระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังนี้ ใช้โปรแกรม Python โดยใช้ Face Detection Algorithm ในการเปรียบเทียบหน้าต้นฉบับ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการพัฒนาเพื่อตรวจจับใบหน้าของบุคคล โดยโปรแกรมสามารถแยกบุคคลได้อย่างแม่นยำและสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานได้พร้อมทั้งออกรายงานการแสดงผลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางเรือนจำในการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังในแต่ละวันซึ่งมีจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังจำนวนจำกัด ซึ่งในระหว่างการทดสอบและปรับปรุงระบบ ได้ระดมความคิดร่วมกับ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เหล่าคณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายเผด็จ หริ่งรอ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ พร้อมเข้าตรวจสอบการใช้งานและร่วมทดสอบระบบการทำงานเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีอาจารย์ประกาย นาดี เป็นตัวแทนส่งมอบชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อนับจำนวนผู้ต้องขัง ให้กับทางเรือนจำกลางคลองไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” อาจารย์ปริญญา กล่าว

สำหรับหน่วยงานใดที่สนใจชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าฯ หรือต้องการเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการทำงานในหน่วยงาน สามารถประสานงานมาได้ที่อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๗๑๔๕๙๒

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,478