25thJune

25thJune

25thJune

 

October 25,2021

เตรียมเปิด‘คำชะโนด’ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ลงพื้นที่ตรวจสอบคำชะโนด เตรียมความพร้อม และตรวจสอบมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมือง ประมาณวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคมนี้ หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมเปิดเมืองที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี นายมารุต นามบุตร นักวิชาการสาธรณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และคณะ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ กำนันตำบลบ้านม่วง นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้บริหาร บริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมประชุม ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของคำชะโนด

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว โดยสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่ เช่น ต้องมีความสะอาดและปลอดภัย มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร จำกัดจำนวนคนเข้าในแต่ละรอบ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต้องมีภูมิคุ้มกัน คือได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ประกาศของจังหวัด ส่วนประชาชนต้องได้รับวัคซีน ทั้ง ๓ กลุ่มอายุ (กลุ่มผู้สูงอายุ, วัยกลางคน, วัยเด็ก) และผู้ประกอบการรวมทั้งพนักงานในร้านต้องได้รับวัคซีน ส่วนผู้มาเยือนต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนด และมีผลตรวจเชื้อโควิด-๑๙ เป็นลบ ก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๒ วัน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่คำชะโนดครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดอุดธานีได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชน ที่ต้องการเดินทางยังคำชะโนดจำนวนมาก หากสามารถเปิดคำชะโนดได้ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้พื้นที่ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ ภายใต้เงื่อนไขคือ เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้าจะต้องได้รับวัคซีน ๑๐๐% มีการลงทะเบียนเข้าสักการะผ่านเว็บไซต์ โดยในขั้นแรก จะเป็นการเปิดให้คนในประเทศก่อน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่คำชะโนด ในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโควิด-๑๙ มากที่สุด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๐ วันพุธที่ ๒๐ เดือนตุลาคม - วันอังคารที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


34 1,515