12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

November 13,2021

เปิดฤดูท่องเที่ยว‘หนาวนี้ที่โคราช’ ‘นักท่องเที่ยวปลอดภัย โคราชปลอดภัย’

เปิดเทศกาลฤดูท่องเที่ยว ‘หนาวนี้ที่โคราช’ ระหว่างพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ‘นักท่องเที่ยวปลอดภัย โคราชปลอดภัย’ พร้อมรับโปรโมชั่นที่พัก ร้านอาหารต่างๆ 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แถลงข่าวฤดูกาลท่องเที่ยวเปิดเมือง ‘หนาวนี้ที่โคราช’ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔–เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเพื่อการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ‘หนาวนี้ที่โคราช’ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในช่วงเตรียมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยงานหรือกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา”

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กล่าวว่า “ททท. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว โดยรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเด่นของจังหวัด ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔–เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อจะได้วางแผนในการเดินทางมาท่องเที่ยว และไม่พลาดที่จะไปร่วมงานซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย” 

“นอกจากนี้ ททท. ยังได้เตรียมของขวัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย โดยมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวฤดูหนาว ตามโครงการ Amazing วิถีใหม่ เที่ยวไทยไม่ตก Trend เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Gen-Y เพียงจองที่พักกับโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า ๓๐๐ บาท ไปใช้เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔–กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน ๔ เส้นทาง ดังนี้ ๑.ชมเมืองลอยฟ้ากับชุมชนเขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว ๒.เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.วังน้ำเขียว ๓.เส้นทางชวนเธอไปชมดาว สัมผัสหนาวที่เขาใหญ่ @เดอะเปียโน รีสอร์ท ๔.เส้นทางทัวร์ท่องไพร เขาใหญ่มรดกโลก และ ๕.โครงการเปิดประสบการณ์ใหม่ ‘เที่ยวเมืองไทย ไม่รู้ลืมที่นครราชสีมา’ เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Millennial Family (ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่เดินทางพัฒนาทักษะของลูก) เพื่อเปิดโลกทัศน์และส่งมอบประสบการณ์ชีวิตด้วยกิจกรรมอาหารถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยว หากจองเข้าพักกับโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า ๓๐๐ บาท ไปใช้ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, ชุมชนบ้านใหม่ ต.ท่าช้าง, กรีนมีออร์แกนิคฟาร์ม, ทองสมบูรณ์คลับ และงาน Forest of Illumination ที่คีรีมายาเขาใหญ่ ระยะเวลาการใช้ Gift Voucher ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ Gift Voucher มีจำนวนจำกัด จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน” 

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ภาคเอกชนหลายภาคส่วน มีความพยายามผลักดัน กระตุ้นให้การหมุนเวียนของสภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด จากการจัดโครงการ ‘หนาวนี้ที่โคราช’ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของภาคประชาชน และนำเม็ดเงินจากภายนอกจังหวัดให้เข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกระบวนการของการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ผู้ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการคัดกรองนักท่องเที่ยวหรือผู้ผ่านทางที่จะเข้ามาในจังหวัดฯ ตามมาตรการทางสาธารณสุข จึงได้จัดให้มีการร่วมมือกันทั้งของส่วนภาครัฐและเอกชนในการที่จัดกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัด เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ผ่านทางที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดนครราชสีมา และเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับผู้เข้ามาโคราชอย่างอบอุ่น และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน โคราชมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ความศรัทธาความเชื่อ กิจกรรมผจญภัย รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านการช้อปปิ้งระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า และของฝากของดีประจำจังหวัดมากมายให้มาจับจ่ายใช้สอย และขอให้มีความมั่นใจในมาตรการต่างๆ ทางสาธารณสุข ที่ได้เตรียมไว้ต้อนรับอย่างสมบูรณ์และเป็นกันเอง”

นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การให้บริการรองรับของสถานที่ท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการ Korat Green Box นักท่องเที่ยวปลอดภัย โคราชปลอดภัย โดยมีเกณฑ์มาตรการต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาได้รับความปลอดภัย และมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอนำร่องที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว และอำเภอพิมาย ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในส่วนโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มีการดำเนินการตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สถานประกอบการที่อยู่ในโครงการ Korat Green BOX เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เช่น SHA, SHA+ และ Thai stop COVID”

“อีกทั้งได้มีการอบรม COVID SUPERVISOR ในพื้นที่อำเภอปากช่องไปแล้ว ๑๕๐ คน เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และมีแผนเผชิญเหตุ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะมีการอบรม COVID SUPERVISOR ในพื้นที่อำเภออื่นๆ ที่เป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดนครราชสีมา จากการดำเนินการตามมาตรการของโครงการ Korat Green BOX มั่นใจได้ว่าการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ‘หนาวนี้ที่โคราช’ นักท่องเที่ยวต้องได้รับความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอน” นางวัชรี กล่าวท้ายสุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๒ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

40 1,554