12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

December 11,2021

คปภ.บุรีรัมย์เร่งรัดบริษัทประกันภัย จ่ายสินไหมให้ครอบครัวน้องหญิง

คปภ.บุรีรัมย์เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมให้ครอบครัว “น้องหญิง” นศ.สาว ที่ถูกเบนซ์ชนดับ หลังคณะกรรมการฯ มีมติสั่งปรับอัตราโทษสูงสุด ๑,๘๕๘,๔๐๐ บาท และปรับวันละ ๒๐,๒๐๐ บาท ฐานประวิงการจ่ายทั้งที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีความคืบหน้ากรณีรถเบนซ์ที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของนางสาวพัชราภา เกรัมย์ หรือ “น้องหญิง” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเหตุให้น้องหญิงเสียชีวิต เหตุเกิดก่อนถึงทางกลับรถบ้านสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มีคําพิพากษาถึงที่สุด ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๖๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ว่า ผู้เอาประกันภัยซึ่งขับขี่รถเบนซ์ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และล่าสุดคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ จึงมีมติให้เปรียบเทียบปรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๘,๔๐๐ บาท และปรับรายวันอีกวันละ ๒๐,๒๐๐ บาท จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต “ความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหม” เป็นโทษปรับทางอาญา

นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านนางพร้อมพรรณ ดีเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า หลังจาก คปภ.มีมติสั่งปรับบริษัทประกันในอัตราสูงสุด จากกรณีที่ประวิงการจ่ายสินไหมให้กับครอบครัวหรือทายาทของ “น้องหญิง” ทาง คปภ.บุรีรัมย์ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ จะช่วยติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมให้กับครอบครัวผู้สูงเสียชีวิตในอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมา คปภ.บุรีรัมย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการติดตามเรื่องและลงพื้นที่หาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้จะรายงานความคืบหน้าให้ทางจังหวัด และผู้บังคับบัญชาทราบด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางครอบครัวของน้องหญิงก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรแล้ว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องให้ เพื่อให้ครอบครัวผู้สูญเสียได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิที่ควรจะได้

ส่วนกรณีที่บริษัทประกันภัยแจ้งความผู้ขับขี่รถเบนซ์นั้น ก็ว่ากันไปตามกระบวนการ ซึ่ง คปภ.ไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย เพียงแค่สอบถามข้อมูลกับทางตำรวจเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเท่านั้น

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๖ วันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 

 


43 1,605